LähiTapiola rahoittaa Oulun yliopistoon uuden ennaltaehkäisevän lääketieteen professuurin – tavoitteena ehkäistä työkyvyttömyyttä ja ennenaikaisia kuolemia

Oulun yliopisto sai LähiTapiolalta lahjoituksen osa-aikaista professuuria varten. Kuvassa toimitusjohtaja Veli Rajakangas ja markkinointi- ja viestintäjohtaja Liisa Humalamäki sekä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Osmo Tervonen. Kuva: LähiTapio

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

LähiTapiola lahjoittaa Oulun yliopistolle ennaltaehkäisevän lääketieteen professuurin lääketieteelliseen tiedekuntaan. Yhteensä 200 000 euron arvoinen lahjoitus mahdollistaa terveydenhuollon kroonisiin kansansairauksiin keskittyvän professuurin.

Lahjoituksen taustalla on pohjoisen toimijoiden tavoite kasvattaa väestötasolla terveiden, toimintakykyisten elinvuosien määrää ja luoda sitä kautta hyvinvointia koko Pohjois-Suomeen. Lahjoitus mahdollistaa osa-aikaisen professuurin viideksi vuodeksi.

Lahjoituksessa ovat mukana LähiTapiola-ryhmään kuuluva, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla toimiva elämänturvayhtiö LähiTapiola Pohjoinen sekä LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö, joka toimii koko Suomen laajuisesti tarjoten muun muassa henkivakuutusratkaisuja asiakkaittensa talouden turvaksi.

”Tavoitteemme on ennen kaikkea auttaa ennaltaehkäisemään vahinkoja ja sairauksia, johon lääketieteen rooli terveydenhuollossa sopii erinomaisesti,” perustelee LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

”Uudella tavalla tutkimusta ja käytännön toimia yhdistämällä uskomme tavoitteeseen yhä terveemmästä ja paremmin voivasta väestöstä, työkykyisistä lisävuosista ja elinvoimaisista eläkepäivistä”, lisää LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Hyvinvointia ja terveyttä riskitekijöiden ennaltaehkäisyllä

Merkittävä osa yleisimmistä työkyvyttömyyttä aiheuttavista sairauksista ja ennenaikaisista kuolemista voitaisiin ehkäistä hoitamalla nämä riskitekijät ennakkoon.

”Kiitän lämpimästi LähiTapiola Pohjoista ja Henkivakuutusyhtiötä merkittävästä lahjoituksesta uuteen professuuriin ja alan tutkimuksen edistämiseen. Resurssien siirto hoitotoimenpiteistä ehkäiseviin toimenpiteisiin vaatii näyttöä niiden vaikuttavuudesta, jolloin tutkimustyö on keskeistä,” korostaa lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Osmo Tervonen.

Osa-aikaisen professuurin tavoitteena on edistää ehkäisevän terveydenhuollon tutkimusta Suomessa sekä keskittyä erityisesti kroonisten kansansairauksien riskitekijöiden hallintaan.

”Professuurin avulla luodaan tieteelliseen tietoon perustuva pohja investoinneille, jotka mahdollistavat terveemmät ja toimintakykyisemmät lisäelinvuodet”, jatkaa Tervonen.

Tarkoitus on rakentaa yhteistyötä Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sekä muiden kansallisten avaininstituutioiden välille. LähiTapiola Pohjoinen on aiemmin tukenut lahjoituksilla Oulun yliopistoa vuonna 2022, 2019 ja 2015 sekä Oulun ammattikorkeakoulua ja Centria-ammattikorkeakoulua vuonna 2018.