Kaupunginvaltuutettu Saija Hyvönen väittelee kosteusvaurioiden terveyshaitoista: ”Vähätellä näitä asioita ei saa”

Tänään on Saija Hyvösellä suuri päivä: hän väittelee lääketieteen tohtoriksi Turun yliopistossa. Kuva: Sanna Krook

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Saija Hyvönen työskentelee työterveyshuollon erikoislääkärinä oman toiminimen kautta Jyväskylään.

”Se oli helpoin ratkaisu, kun lähtee politiikkaan. Poliittiset asiat eivät puhuta vastanotolla”, huomauttaa Hyvönen.

Astma on pysyvä ja vakava

Väitöksessään Hyvönen arvioi kosteus- ja mikrobivaurioituneissa kiinteistöissä työskentelevien hengitystie-, sydän-, nivel- ja lihasoireita, neurologisia oireita sekä monikemikaaliherkkyyttä. 

Kaikissa tutkimusryhmissä ilmeni kohonnut riski neurologisiin oireisiin, hengitystieoireisiin ja epätavalliseen väsymykseen.

Hyvösen väitöksessä tutkitaan myös puhjenneen astman vaikeusastetta ja astmaoireiden pysyvyyttä.

Tutkimuksesta ilmenee, että kiinteistön korjausten aikana astmaan sairastuneiden taudinkuvat olivat vaikeita. Sairastuneista 81 prosentin astma on vaikea hoitaa. Kaikki remontin aikana sairastuneet jatkoivat astmalääkitystä kaksi ja puoli vuotta myöhemmin. 

Kaikissa Hyvösen tutkimusryhmissä oli kohonnut riski neurologisiin oireisiin, hengitystieoireisiin ja epätavalliseen väsymykseen. Aikuisten ryhmässä oli myös kohonnut riski sydänoireisiin ja monikemikaaliherkkyyteen. 

Hengitystieoire ei ole aina se haittaavin.

Lasten ryhmässä oli kohonnut riski korvatulehduksiin, maha-suolikanavan oireisiin sekä lihas- ja niveloireisiin.

”Kiinnostuin tästä aiheesta, kun minulle arvovaltainen taho sanoi, että sairastuneiden oireet eivät voi johtua kosteusvaurioista, jos ne vielä jatkuvat sen jälkeen, kun henkilö ei enää oleskele kiinteistössä.” 

Hyvösen tutkimuksen tulokset osoittavat, että kiinteistöjen myrkyllisille kosteusvauriomikrobeille altistumisen yhteydessä ilmenevä astma voi olla vakava ja pysyvä sairaus. 

Puoli miljardia kustannuksia

Hyvösen väitöksen toinen esitarkastaja, seinäjokelainen keuhkolääkäri Hannu Puolijoki on korostanut kliinistä havaintoa siitä, että kosteusvaurioituneissa kiinteistöissä esiintyy hengitystieoireiden lisäksi muitakin oireita. Niitä ovat esimerkiksi keskittymisen vaikeutuminen ja väsyminen. 

Vaikka Hyvösen tutkimus ei puuttunutkaan kosteusvaurioista aiheutuneiden sairauksien kustannuksiin, hän tuo esiin eduskunnan tarkastusvaliokunnan tiedon kymmenen vuoden takaa: kustannukset vuosittain olivat puoli miljardia terveydenhuoltokuluina ja työstä poissaolokuluina. 

Tutkimuksessa mukana olleiden lasten kotikunnan erikoissairaanhoidon kustannukset olivat nelinkertaiset erona muihin kouluihin. 

Seeruminäytteet odottavat pakasteessa

Kosteusvaurio-ongelmien esillä pitäminen sai Hyvösen lähtemään politiikkaan. Hän koki, että tätä ongelmaa ei ratkaista lääketieteen sisältä. 

”Kosteusvaurioiden aiheuttamia ongelmia ei myöskään saa missään tapauksessa vähätellä”, Hyvönen korostaa.

Tutkimuksensa hän aloitti kesällä 2017. Tuntikirjanpitonsa mukaan väitös on vaatinut 1 600 tuntia työn ohessa. Turun yliopisto myönsi Hyvöselle kuukauden tutkimusapurahan vuonna 2020.

Lisäksi Hyvönen sai keväällä Kulttuurisäätiöltä niin ikään pienen apurahan. Sen avulla päästään tutkimaan 40:tä potilasta, jotka ovat sairastuneet kosteusvaurioisissa rakennuksissa. Heidän seeruminäytteensä odottavat pakasteessa.