Kaupungin nuorisotyön ohjaaja Jussi Ontero: Nuorten väkivalta raa´istuu ja vanhemmille väkivallanteko tulee usein yllätyksenä

"Nuorella täytyy olla mahdollisuus etsiä omaa paikkaansa, mokatakin. Silloin on syytä huolestua, kun oman paikan etsiminen tapahtuu väärien tekojen kautta", sanoo nuorisotyön ohjaaja Jussi Ontero. Kuva: Oulun srk

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Nuorisotyön ohjaaja Jussi Ontero on mukana kaupungin nelihenkisessä Ankkuritiimissä, joka tapaa rikollisen teon tehneitä nuoria ja heidän perheitään. Tiimiin kuuluu hänen lisäkseen poliisi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Ryhmän juttusille ohjaudutaan tavallisimmin väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi. Onteron mukaan väkivallan motiiviksi paljastuu usein kunnioituksen hakeminen kaveripiiriltä.

”Väkivalta on keino saada mainetta ja samaan aikaan viedä se uhrilta.”

Roadman-ilmiö näkyy myös meillä

Jussi Onteron mukaan takavuosien tappelut eri musiikkityyliä kannattavien tai eri kaupunginosissa asuvien nuorten välillä ovat nykyisin harvinaisia. Sen sijaan väkivalta saa polttoainetta muiden kaupunkien tapahtumista sekä väkivaltaisia jengejä ihannoivasta viihteestä.

”Vaikutteita haetaan esimerkiksi jengikulttuuria arvostavasta musiikista ja suoratoistopalveluissa esitettävistä sarjoista.”

Muulta Euroopasta Suomeen rantautunut roadman-ilmiö näkyy myös Oulussa. Siihen kuuluvat muun muassa väkivallan ja rikollisuuden arvostaminen, jengien vastakkaisasettelu sekä pukeutuminen toppaliiviin ja tummiin merkkivaatteisiin.

Vanhemmille tilanne tulee yllätyksenä

Nuoret ja heidän perheensä ohjautuvat Ankkuritiimin asiakkaiksi poliisin, sosiaalipalveluiden, koulun tai jälkikasvustaan huolestuneiden vanhempien aloitteesta.

Vanhemmalle nuoren väkivallanteko tulee useimmiten yllätyksenä.

”Se on monelle järkytys. Vanhemmat ovat huolestuneita ja yleensä myös valmiita ottamaan apua vastaan.”

Nuoressa teko herättää häpeää ja katumusta. Väkivaltaan johtavat tilanteet tapahtuvat usein nopeasti eikä seurauksia osata sillä hetkellä ajatella. Asia konkretisoituu vasta myöhemmin.

”Meidän tarkoituksenamme ei ole kuitenkaan syyttää tai syyllistää, vaan kuulla nuorta ja hänen perhettään. Keskustelemme nuoren koulunkäynnistä, mielialasta ja harrastuksista ja tarvittaessa ohjaamme palvelujen piiriin”, korostaa Ontero.

”Vanhemmalla ei ole varaa sanoa, ettei pysy nykypäivän nuorisokulttuurin perässä. Siihen pystyy, jos niin haluaa.”

Harrastukset ja muu rakentava tekeminen auttavat nuorta pysymään poissa hankaluuksista. Jussi Ontero kannustaa nuoria viettämään aikaansa nuorisotiloissa päämäärättömän kaduilla liikkumisen sijaan.

Nuoren tekemiset kuuluvat aikuiselle

Väkivallan ehkäisyyn Jussi Onterolla on tuttu, mutta aina yhtä ajankohtainen lääke. Vanhempien on pysyteltävä perillä nuorensa tekemisistä.

”Kuulumisten kysyminen itsenäistymään pyrkivältä ja välillä vastahankaiseltakin nuorelta ei ole välttämättä helppoa, varsinkin jos takana on raskas työpäivä tai työviikko. Sitä kannattaa silti sinnikkäästi yrittää.”

On luonnollista, että nuoren elämänpiiri laajenee. Liian ankara ei saa olla, mutta on hyvä tietää, kenen kanssa nuori liikkuu, millaista musiikkia hän kuuntelee tai mitä sovelluksia käyttää puhelimellaan.

”Vanhemmalla ei ole varaa sanoa, ettei pysy nykypäivän nuorisokulttuurin perässä. Siihen pystyy, jos niin haluaa.”

Nuorten väkivaltarikollisuus on kasvussa

  • Väkivaltarikollisuus on lisääntynyt Suomessa alle 18-vuotiaiden keskuudessa kuuden viime vuoden aikana. Suurinta kasvu on ollut 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, 134 prosenttia. Kouluväkivallan uhriksi joutuu neljä lasta ja nuorta minuutissa.
  • Evankelis-luterilaisen kirkon Yhteisvastuukeräyksen tuotto käytetään tänä vuonna nuorten väkivallan ehkäisyyn ja sovitteluun. Kotimaassa tuetaan Aseman Lapset ry:tä ja paikallisseurakuntien nuorisotyötä. Maailmalla Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahasto auttaa nuoria väkivaltaisessa maailmassa.
  • Yhteisvastuu haluaa tuoda esille sen, että kiusaaminen on väkivaltaa ja herättää pohtimaan, miten väkivaltaa voitaisiin vähentää kouluissa, vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa.
  • Lisätietoa Oulun alueella tapahtuvasta keräyksestä on osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/yhteisvastuu.