Ikäihmisten liikuntaryhmiä järjestetään eri puolilla Oulua – tulossa ikäihmisten palveluiden yleisopas

Kaupungin monipuolisesta liikuntatarjonnasta löytyy oma ryhmä jokaiselle. Kuva: Harri Tarvainen

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki kannustaa yli 65-vuotiaita liikkumaan valtakunnallisten liikkumissuositusten mukaisesti. Lihasvoimaa, tasapainoa sekä notkeutta tulisi harjoittaa ainakin kaksi kertaa viikossa. Tulossa on myös ikäihmisten palveluopas, joka postitetaan vuoden 2024 alussa 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille oululaisille. Opas löytyy ensi vuoden alusta myös Oulu10-palvelupisteistä ja kirjastoista.

Monipuolisesta kaupungin liikuntatarjonnasta löytyy oma ryhmä jokaiselle. Voima-tasapainoryhmät on suunnattu heille, joilla fyysinen toimintakyky on alentunut.

Erilaiset kuntosalin starttiryhmät puolestaan kannustavat aloittamaan uuden liikuntalajin vielä vanhemmallakin iällä.  Sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista suositellaan ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa.

Lisätietoja ikäihmisten liikunnasta löytyy tästä osoitteesta.

Ikäihmisten palvelut kootaan oppaaksi

Tulevaisuudessa paikalliset, ikäihmisten kannalta keskeiset palvelut puhelinnumeroineen löytyvät Oulun ikäihmisten palveluoppaasta. Palveluopasta koostetaan parhaillaan, ja sen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2023. Oppaan työnimi on Palveluopas oululaisille ikäihmisille 2024–2025.

Tarve ikäihmisten palveluoppaalle nousi keväällä esiin Oulun kaupungin vanhusneuvoston ja kaupunginhallituksen yhteisessä palaverissa. Kaikki ikäihmiset eivät käytä nettiä, joten erillinen palveluopas koettiin tarpeelliseksi.

Pohde toimittaa oppaaseen tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista, ja kaupunki kokoaa omista palveluistaan tiedot, jotka koskevat erityisesti ikäihmisiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalvelut. Oulun vanhusneuvosto on kommentoinut oppaan sisällysluetteloa ja käy tekstit läpi ennen oppaan painamista.

Ikäihmisten palveluopas postitetaan vuoden 2024 alussa 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille oululaisille. Opas löytyy vuoden alussa myös Oulu10-palvelupisteistä ja kirjastoista. Sähköinen opas on määrä tulla ladattavaksi kaupungin verkkosivuilta vuoden lopulla.