Helposti nappia painamalla – Pyydä apua -palvelu tarjoaa matalan kynnyksen tukea perheille Oulussa

Avun äärelle pääsee, kun hakeutuu osoitteeseen www.ouka.fi/perhekeskus, ja laittaa viestiä. Linkki jutun lopussa. Kuva: Mostphotos

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pyydä apua -palvelua on kehitetty osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ja Sähköistä perhekeskusta. Palvelun kautta voi lähettää yhteydenottopyynnön sosiaalialan ammattilaiselle, kun lapsen tai perheen tilanne mietityttää, eikä perheellä ole tiedossa, minne asiassa voisi ottaa yhteyttä. Yhteydenoton on voinut tehdä itselle sopivana ajankohtana myös nimettömänä.

Tämä uusi kanava on tarjonnut perheille helposti saavutettavaa ohjausta ja neuvontaa monenlaisissa lapsiperheitä koskevissa asioissa. Vääriä tai tyhmiä kysymyksiä ei palveluohjaukseen voi tehdä, vaan yhteydenotto tulee aina oikeaan paikkaan.

Pilotin aikana perheiltä on tullut reilut 60 yhteydenottoa, jotka ovat koskeneet erityisesti lapsiperheiden palveluihin ohjautumista.

”Tietoa on toivottu tarjolla olevista palveluista ja niihin hakeutumisesta,” kertoo sosiaaliohjaaja Heidi Risto.

”Tukea on kaivattu perheessä tapahtuneissa muutostilanteissa esimerkiksi erotilanteessa tai uuteen kaupunkiin muuton myötä. Vanhemmat ovat halunneet pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa esimerkiksi omaa jaksamistaan arjessa tai haastavissa tilanteissa lapsen kanssa nousseita vaikeita tunteita”.

Nopea ensiapu

Vanhempia voi askarruttaa lapsen psyykkinen vointi, tunnetaidot tai käyttäytyminen.

”Puheluissa perheet ovat saaneet tietoa kaupungin ja kolmannen sektorin tarjoamasta tuesta ja palveluista sekä vinkkejä lisätiedon etsimiseen”, kertoo Heidi Risto.

”Yleensä puhelimessa saatu palveluneuvonta ja yhteinen pohdinta on koettu riittävän siinä hetkessä”. Tarpeen mukaan perhe on ohjattu suoraan sopivaan palveluun ja usein sama työntekijä on voinut jatkaa perheen kanssa työskentelyä.

Ihminen tulee kuulluksi

Yhteydenottokanava on kerännyt myönteistä palautetta perheiltä erityisesti nopeasta ja helposta yhteyden saamisesta työntekijään. Palvelun kautta tehtyihin yhteydenottoihin on vastattu kolmen arkipäivän kuluessa ja perheen asia on lähtenyt nopeasti eteenpäin.

Monet vanhemmista ovat kokeneet tulleensa kuulluksi sekä saaneensa hyödyllistä tietoa ja vinkkejä kokeiltavaksi heti arkeen. Pyydä apua -napin sekä lapsiperheiden palveluohjauksen kehittämistä jatketaan edelleen ja niiden on tarkoituksena vakiintua osaksi lasten, nuorten ja perheiden palveluja.

Pyydä apua -nappi löytyy Oulun sähköisestä perhekeskuksesta Oulun kaupungin nettisivuilta www.ouka.fi/perhekeskus