Erityisesti nuorten aikuisten yhteydenotot ovat lisääntyneet Sekasin-chatissa

Opiskelu- ja työelämän taitekohdassa olevien 25-29-vuotiaiden nuorten aikuisten avunpyyntöjen määrä on ollut hienoisessa nousussa koko pandemian ajan. Kuva: Mieli ry

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Opiskelu- ja työelämän taitekohdassa olevien 25-29-vuotiaiden nuorten aikuisten määrä on ollut hienoisessa nousussa koko pandemian ajan. Viime vuonna nuorten pahan olon taustalla oli eniten ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta.

Näin oirehtivat kaikki ikäryhmät, mutta erityisesti 15-19-vuotiaat nuoret. Arjen haasteista Sekasin-chatin keskusteluissa näkyivät selvästi opiskeluun ja työelämään liittyvät ongelmat sekä uupuminen. Itsetuhoisuudesta keskusteltiin edellisvuosien tavoin joka päivä 10 kertaa.

”Ikäryhmään kuuluu heitä, jotka ovat opiskelleet miltei koko tähänastisen tutkintonsa etänä ja itsenäisesti. Se uuvuttaa, mutta vaikuttaa myös ajatuksiin tulevaisuudesta. Nuoret kysyvät, tuleeko minusta ikinä mitään, valmistunko ja jos valmistun, niin kannattaako minun olla töissä tällaisessa maailmassa”, Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana tiivistää.

”Avun hakemisen kynnyksen madaltuminen myös nuorten aikuisten kohdalla on tärkeää, koska itsenäistyvän nuoren yksin pärjäämisen paine voi olla erityisen kova, ja samaan aikaan jonot mielenterveyspalveluihin ovat kohtuuttoman pitkät”, sanoo Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Hyvinvointialueista taitekohta

Vuonna 2021 Sekasin-chattiin tuli yhteydenottoja edellisvuoden tavoin yhteensä reilut 170 000. Vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan.

SOS-Lapsikylän ehkäisevästä työstä ja laadusta vastaava johtaja Kati Palsanen näkee, että maantieteelliset, virka-ajat ja fyysiset paikat ylittävälle nuorten omalle auttamiskanavalle on valtava kysyntä. Palsanen muistuttaa, että uudet hyvinvointialueet ovat taitekohta myös nuorten avun järjestämiselle.

”Kun luodaan digitaalisia palveluita uusille hyvinvointialueille, olisi tärkeää ottaa huomioon, että nuoret osaavat jo hakea apua Sekasin-chatin kautta. Siksi vastaavia hyvinvointialueiden omia digipalveluja ei välttämättä tarvita. Lasten ja nuorten näkökulmasta olisi oleellista laittaa innovatiivisuus siihen, miten muodostuu jatkopolku niille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat chatin lisäksi muuta tukea”, Palsanen sanoo.

Viime vuosi on osoittanut myös vapaaehtoistoiminnan arvon Sekasin-chatissa.

”Yhä useampi Sekasin-chatin aikuinen on koulutettu vapaaehtoinen. Ammattilaisten ja koulutettujen vapaaehtoisten yhteistoiminnalla voimme saavuttaa samaan aikaan inhimillisiä ja tehokkaita tuloksia”, sanoo Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana.

Sekasin Kollektiivi on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen visio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Kollektiivi tukee nuoria verkossa eri tavoin, kehittää jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilee uusia.

Nuoria kohdataan Sekasin-chatissa, ryhmä-chatissa ja Discord yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä.

Lue myös