Caritas-Säätiön Jelpaten mahdollistaa tasavertaisen pääsyn mukaan vapaaehtoistoimintaan

Tuettu vapaaehtoistoiminta mahdollistaa auttamisen kaikille. Kuva: Canva

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tuettu vapaaehtoistoiminta lähtee siitä ajatuksesta, että vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus. Jelpaten – vapaaehtoisena tuetusti -toiminnan kautta vapaaehtoistoiminta tehdään mahdolliseksi myös heille, joille se ei olisi aito mahdollisuus ilman tukea.

”Toiminnan taustalla on muun muassa vuonna 2021 Oulun vapaaehtoisverkostolle tehty kysely, jonka mukaan Ouluun tarvitaan yksilöllistä, tuettua vapaaehtoistukea, matalan kynnyksen vapaaehtoismahdollisuuksia ja tuetun toiminnan mallinnusta”, kertoo projektipäällikkö Anu Levä.

”Oulun kaupungin työllisyysraportin 2/2021 mukaan toiminnan kohderyhmään kuuluvien määrä on kasvanut Oulussa. Koronakriisin myötä myös tukea tarvitsevien tai haastavissa tilanteissa elävien sosiaalisen osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemus on heikentynyt ja yksinäisyys lisääntynyt.”

”Tähän haluamme vastata ja tavoitteenamme onkin lisätä tuetun vapaaehtoistoiminnan kautta ihmisten välisiä kohtaamisia ja vahvistaa osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Tulemme kehittämään toiminnan aikana Ouluun tuetun vapaaehtoistoiminnan mallin ja yhdenvertaisuusmateriaalin”, Anu Levä jatkaa.

Tuo positiivista erityiskohtelua

Tuettu vapaaehtoistoiminta tekee vapaaehtoistoiminnasta saavutettavaa kaikille. Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa sitä, että jokaiselle luodaan edellytyksiä tehdä itselleen merkityksellisiä asioita huolimatta siitä, millaisia haasteita ihmisellä on.

”Meillä on mahdollisuus huomioida jokaisen yksilölliset tarpeet ja aikaa kohdata. Siksikin tuettu vapaaehtoistoiminta voi olla ihmisen kohdalla niin merkityksellistä”, sanoo projektityöntekijä Unna Soppela.

”Kun henkilö ottaa meihin yhteyttä, lähdemme yhdessä kartoittamaan voimavaroja, toiveita, osaamista sekä mielenkiinnon kohteita. Autan löytämään jokaiselle sopivaa vapaaehtoistoimintaa sekä paikan, jossa toimia. Tutustumme yhdessä vapaaehtoistoiminnan paikkoihin. Tukea saa niin kauan kuin tarvetta on. Meillä on säännöllisesti ryhmätoimintaa, vertaistapaamisia sekä virkistystä. Tuetut vapaaehtoiset saavat kauttamme myös räätälöityä koulutusta”, Soppela jatkaa.

Omien voimien mukaan

Vapaaehtoistoiminnan kautta voi saada tekemistä päiviin, tutustua uusiin ihmisiin, saada uusia kokemuksia sekä oppia uusia taitoja. Vapaaehtoistoiminnan on todettu vahvistavan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

”Tuen kautta aiemmin toiminnan kohteena ollut voi olla itse aktiivinen toimija. Näen, että vapaaehtoistoiminta voi olla jopa väylä opintoihin tai työelämään. Se on esimerkiksi hyvä lisä ansioluetteloon. Vapaaehtoistoiminta on myös hyvä tapa kokeilla omaa jaksamistaan. Vapaaehtoisena voi toimia omien voimavarojen ja aikataulun mukaan, vaikka toimintakyky ei vielä riittäisi opintoihin tai työelämään”, kertoo Anu Levä.

Mentoritoiminnasta apua

Oulussa ei koordinoida laajemmin tuettua vapaaehtoistoimintaa. Useat toimijat tarjoavat vapaaehtoistoimintaa niille, jotka pystyvät nopeasti itsenäiseen toimintaan. Jotkut tarjoavat omalle kohderyhmälleen tuetun toiminnan elementtejä. Keskitetysti koordinoitua ja erityistä tukea tarvitsevien erityistarpeisiin paneutuvaa ja heidän tasavertaista toimijuuttaan mahdollistavaa tuettua vapaaehtoistoimintaa ei ole tarjolla.

”Tavoitteenamme on tukea ja opastaa myös vapaaehtoistoimintapaikkoja muun muassa räätälöidyillä koulutuksilla sekä kehittämällä mentoritoimintaa. Mentori on pidempään vapaaehtoisena toiminut henkilö, joka voi toimia uuden vapaaehtoisen tukena. Näin tuettu vapaaehtoistoiminta saadaan luontevaksi osaksi vapaaehtoistehtäviä tarjoavien toimintaa”, Anu Levä toteaa.

Mielikuvitusverstaalla voi aloittaa

Jelpaten – vapaaehtoisena tuetusti -toiminnan pesäpaikkana on Caritas-Säätiön Yhteisötila Toivo osoitteessa Asemakatu 26. Siellä kokoontuu muun muassa säännöllisesti kaikille aikuisille avoin Mielikuvitusverstas.

”Mielikuvitusverstaalla vain mielikuvitus on rajana. Halusimme tarjota kohtaamispaikan, jossa voi tavata toisia ja tehdä samalla jotakin luovaa. Mielikuvitusverstaalla voi tehdä pieniä käsitöitä, maalata, musisoida tai vain olla. Sisältö muokkautuu kävijöiden mukaan. Meillä onkin käynyt mukavasti ihmisiä”, iloitsee Levä.

”Mielikuvitusverstas on myös turvallinen paikka kokeilla vapaaehtoistoimintaa tuetusti. Voi tulla vaikka keittämään kahvit tai ohjaamaan jonkun luovan hetken. Meillä on ollut esimerkiksi luovaa kirjoittamista samalla, kun nautimme kitaramusiikista. Tervetuloa mukaan”, Unna Soppela toivottaa.

Caritas-Säätiö

  • perustettu Oulussa vuonna 1998
  • Caritas-Säätiö jatkaa diakonia- ja hanketyötään myytyään liiketoimintansa eli Caritas Palvelut Oy:n Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle vuonna 2020.
  • toiminnan pohjalla alkuperäiset arvot: lähimmäisenrakkaus, eettisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys.
  • pesäpaikkana toimii Yhteisötila Toivo osoitteessa Asemakatu 26.