Varhaiskasvatuksen ainutlaatuista yhteistyötä Oulun kaupungilla ja yliopistolla jo 10 vuotta

Oulun yliopiston kampuksella kasvatustieteiden tiedekunnan tiloissa sijaitsevassa Lastussa opiskelijat saavat harjoitella pienten lasten opettajuutta. Kuvituskuva: Mikko Törmänen/Oulun yliopisto

Lasten Oulu

Julkaistu: Kirjoittaja: Satu Fränti

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta ovat tehneet jo 10 vuotta ainutlaatuista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa. Yhteistyö varhaiskasvatuksen, opettajankoulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen kesken nivoutuu konkreettisesti yhteen Avoin päiväkoti Lastussa ja Sampolan päiväkodissa.

Sampolan päiväkoti ja Avoin päiväkoti Lastu toimivat Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämispäiväkoteina. Avoin päiväkoti Lastu myös sijaitsee Linnanmaalla tiedekunnan yhteydessä. Varhaiskasvatuksen opiskelijat harjoittelevat edellä mainituissa päiväkodeissa pienten lasten opettajuutta opintojensa eri vaiheissa.

Yhteistyöpäiväkodit tarjoavat ainutlaatuiset puitteet myös tutkimukselle. Modernin teknologian avulla päiväkodeista kerätty aineisto on käytössä tutkimusaineistona ja opetuksessa. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään päiväkotien pedagogiikan ja opettajankoulutuksen kehittämisessä.

Kymmenvuotista yhteistyötä juhlitaan valtakunnallisena varhaiskasvatuspäivänä 14. maaliskuuta Avoin päiväkoti Lastussa Oulun yliopistolla, jonne kokoontuvat paikalliset päättäjät ja keskeiset yhteistyökumppanit tutustumaan varhaiskasvatuksen, tutkimuksen ja opetuksen arkeen. Tilaisuudessa pitää puheenvuoron muun muassa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.