Oulu sai kolmannen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Oulussa on lisätty lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mistä yksi esimerkki on vuosittainen Kaikkien Kesäfestari Kuusisaaressa. Kuva on kesäkuulta 2023. Kuva: Pasi Rytinki

Lasten Oulu

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Suomen Unicef on myöntänyt Oulun kaupungille kolmannen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Oulu aloitti Lapsiystävällinen kunta -työn vuonna 2016, ja edelliset tunnustukset saimme vuosina 2017 ja 2020. Nyt myönnetty tunnustus on voimassa seuraavat neljä vuotta, joten työ jatkuu.

Tunnustusta myöntäessään Suomen Unicef on arvioinut Oulun Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Arvioinnissaan se kiinnitti erityistä huomiota siihen, että Oulussa on saatu asetetuissa tavoitteissa aikaan positiivista kehitystä ja pysyviä muutoksia kunnan toimintaan sekä lasten ja nuorten elämään.

Koko kaupunki vahvasti mukana

Oulu saa erityistä kiitosta siitä, että ilmastotyöhön on otettu mukaan lapsia ja nuoria, lapsivaikutusten arviointeja on kehitetty systemaattisesti, lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia on lisätty eri toimenpitein sekä viestinnän keinoin on vahvistettu lapsen oikeuksien tunnettuutta ja lasten osallisuutta. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa: Koko kaupungin henkilöstö käy kesään mennessä lapsen oikeuksiin liittyvän koulutuksen.

Suomen Unicefin erityisasiantuntija Erika Turunen iloitsee siitä, että yhteistyö Oulun kanssa jatkuu.

”Oulussa on tehty upeaa työtä lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaupunki on näyttänyt esimerkkiä ilmastotyössä sekä lapsivaikutusten arvioinnissa erityisesti kaupunkiympäristön toimialalla. Lasten ja nuorten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin on panostettu usealla toimialalla. On ollut hienoa nähdä, miten vahvasti koko kaupunki on sitoutunut lapsenoikeustyöhön ja mukaan on kutsuttu myös järjestöt, luottamushenkilöt sekä lapset ja nuoret”, Turunen kiittelee.

Ilmastotyötä ja yhdenvertaisuuden vahvistamista

Lasten ja nuorten valitsemana tavoitteena on ollut, että kunta vähentää kasvihuonepäästöjä systemaattisesti ja varautuu muuttuvaan ilmastoon sekä huomioi lapset ilmastotyössään. Lasten ilmasto-osaamista, luontosuhdetta ja kiertotaloustaitoja on vahvistettu muun muassa Kestävän tulevaisuuden Opinvirta -käsikirjan avulla, joka antaa päiväkodeissa ja kouluissa työskenteleville taitoja ja työkaluja käsitellä teemaa yhdessä eri-ikäisten lasten kanssa. Kouluruokailua on kehitetty esimerkiksi ruokaraatien avulla.

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja eriarvoistumisen ehkäisy oli yksi menneen toimintasuunnitelman tavoitteista. Oulussa on esimerkiksi päivitetty esi- ja perusopetusyksiköiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, ja niitä päivitetään parhaillaan myös varhaiskasvatuksessa. Monialainen verkostotyö on laajentunut viimeisten vuosien aikana. Viime vuonna Oulu sitoutui Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan kanssa selvittämään ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen Samalta Viivalta Oulu -ohjelman kautta.

Viestintä kehittynyt tavoitteiden suuntaisesti

Kaupungin viestinnän tavoitteena oli edistää lapsen oikeuksien näkymistä ja toteutumista. Viestinnän kehittyminen saakin Unicefilta paljon kiitosta.

”Olemme kaupungin viestinnässä ottaneet lapsia ja nuoria mukaan viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on toukokuussa 2023 ensimmäisen kerran julkaistut Oulun Lasten uutiset. Lasten ja nuorten osallistuminen Oulun osallistuvaan budjetointiin sekä ideoimalla että äänestämällä on lisääntynyt vuosittain”, sivistys- ja kulttuuripalveluiden viestintäpäällikkö Satu Fränti kuvailee.

Oulun Lasten uutiset jatkuu tänä keväänä osana Valveen elokuvakoulun toimintaa. Jatkossakin lapset ja nuoret huomioidaan viestinnän sisällöissä ja tavoissa. Myös kaupungin somekanavia on tarkoitus edelleen antaa nuorten käyttöön.

Nykytilan kartoituksen kautta uudet tavoitteet

Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Oulussa tehty, vaan Oulu sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä ja lapsen oikeuksien toteuttamista.

”Tulevien vuosien toimintasuunnitelma laaditaan tämän vuoden aikana. Kevään aikana alamme tehdä nykytilan kartoitusta, jonka pohjalta määrittelemme uudet tavoitteet”, Oulun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia koordinoiva Arttu Kuivala kertoo.

”Unicef kannustaa Oulua edelleen vahvistamaan haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten osallisuutta, jatkamaan lapsivaikutusten arvioinnin kehittämistä sekä lisäämään yhteistyötä eri toimijoiden, kuten hyvinvointialueen, kanssa”, hän lisää.

Lapsiystävällinen kunta on Unicefin toimintamalli, jolla kehitetään kunnista entistä lapsiystävällisempiä. Se perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Malli auttaa kuntia turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille. Suomesta mallissa on mukana tällä hetkellä 59 kuntaa, jotka tavoittavat 55 prosenttia maassamme asuvista lapsista.

Lisätietoja Oulun lapsiystävällisestä toiminnasta Oulun kaupungin verkkosivulta.