Oulu on asteen verran lapsellisempi – uusi Lasten Oulu -sivusto kertoo, miten lasten asiat näkyvät Oulussa

Lasten Oulu

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Lasten Oulun tavoitteena on tuoda näkyväksi Oulun lapsiystävällisyyttä.

”Juttujen avulla kerromme, miten eri tavoin ja monipuolisesti Oulu edistää lapsen oikeuksia. Pyrimme saamaan kirjoittajiksi myös oululaisia lapsia ja nuoria”, lapsiystävällinen Oulu -toimintaa Oulun kaupungilla koordinoiva Arttu Kuivalta kertoo.

Hiljattain on valmistunut myös esittelyvideo, jolla Oulun nuorisovaltuusto ONE:n puheenjohtaja Siiri Ruokola kertoo, miten lapsiystävällisyys näkyy Oulussa. Videon julkaisu haluttiin yhdistää Lasten Oulun julkaisuun.

”Lapsiystävällisyys merkitsee meille monia eri asioita. Videolla haluamme tuoda esimerkkien kautta esille, mitä lapsiystävällisyys Oulussa tarkoittaa, miten se meillä näyttäytyy ja mihin tähtäämme”, Kuivala kuvailee.

Lapsiystävällinen Oulu -videosta löytyy sekä suomeksi että englanniksi tekstitetty versio Oulun kaupungin Youtubesta.

Tavoitteet ohjaavat toimintaa

Oulu on saanut Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen kahdesti. Seuraavan kerran Unicef arvioi Oulun lapsiystävällisyyttä loppuvuodesta 2023. Tämä työ auttaa tunnistamaan, missä Oululla on parannettavaa lapsen oikeuksien suhteen, jotta niiden toteutumista voidaan edistää.

Toimintasuunnitelmaan valitaan mallin mukaisesti viisi-kuusi tavoitetta, jotka neljän vuoden aikana pyritään saavuttamaan. Pysyviin muutoksiin tähdätään pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella työllä, mistä Oulun vuosia kestänyt mallissa mukana olokin kertoo.

”Tämän ja ensi vuoden aikana keskitymme eri näkökulmista osallisuuden, yhdenvertaisuuden, lapsen oikeuksista viestimisen sekä lapsivaikutusten arviointien vahvistamiseen. Lisäksi oululaiset lapset ja nuoret ovat valinneet omaksi Lapsiystävällinen kunta -tavoitteekseen ilmastonmuutoksen ehkäisyn. Haluamme vahvistaa lasten ja nuorten osallistumista; he toimivatkin muun muassa ruokahävikin vähentämiseksi ja tuovat ideoita esille muuhunkin kiertotalousosaamiseen liittyen”, Arttu Kuivala avaa.

Arttu Kuivala on koordinoinut Oulun lapsiystävällistä toimintaa vajaan vuoden. Toimijoita on paljon, joten on tärkeää, että jollakin on langat hyvin käsissä ja aikaa viedä yhteisiä asioita eteenpäin. Oulu haluaa satsata lapsen oikeuksien edistämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Oulu haluaa ylläpitää lapsiystävällistä ajattelutapaa niin kaupungin hallinnossa kuin lasten palveluissa.

”Toivottavasti tämä Lasten Oulu -sivusto auttaa myös omalta osaltaan näkemään, miten asiat toteutuvat ja näyttäytyvät meillä Oulussa.”

Lapsiystävällinen kunta -tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.  Se ei tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Oulun nykyinen tunnustus on voimassa vuoden 2023 loppuun. Oulu haluaa olla jatkossakin asteen verran lapsellisempi!

Lapsiystävällisen Oulun verkkosivulla kerrotaan tarkemmin vuosien 2020-2023 tavoitteista ja toimenpiteistä: www.ouka.fi/lapsiystavallinen-kunta


Tätä banneria klikkaamalla, pääsee jatkossakin kätevästi Lasten Oulu -juttujen pariin.

 

Lue myös