Kannustavia työkokemuksia varhaiskasvatuksessa – silmät ymmyrkäisinä oivalluksista Hintan päiväkodissa

Eeva-Liisa Vilmi ja Hanna Lassila kasvattavat lapsiystävällisessä Oulussa tulevaisuuden aikuisia. Kuva: Oulun kaupunki

Lasten Oulu

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oululaisessa päiväkodissa henkilökunta saa kehittyä ja oppia uutta. Oulu on varhaiskasvatuksen työnantajana kannustava ja rohkaiseva mahdollistaja.

Oululainen Hintan päiväkoti on arkkitehtuuriltaan kaunis ja ”oman kylän” arkkitehtien suunnittelema. Ulkonäöltään pari vuotta sitten valmistunut rakennus istuu yhteen vieressä olevan, 1950-luvulla rakennetun Hintan alakoulun kanssa.

”Saimme olla mukana jo uudisrakennuksen suunnitteluvaiheessa. Johtoajatuksia rakentamisessa olivat paikallisuus, kotimaisuus ja oululaisuus. Lapset saivat toivomansa ulkotrampoliinin ja meillä on myös oma, aidattu metsä”, iloitsee päiväkodin johtaja Eeva-Liisa Vilmi.

hintan päiväkoti

Hintan päiväkoti on uudistunut ja ajanmukainen. Kuva: Pave Arkkitehdit

Alakoulun ja päiväkodin läheisyys ei ole pelkästään maantieteellinen, vaan yhteistyötä tehdään ihan konkreettisesti koko ajan.

”Tällä hetkellä suunnittelemme yhteistä ulko-oppimisympäristöä, Aalto-laavua. Arkkitehti on suunnitellut sen lasten toiveiden pohjalta ja se tulee olemaan koko alueen käytössä. Haluamme vahvistaa alueemme yhteistä ’koko kylä kasvattaa’ -ajatusta.”

Kokeileminen motivoi

Alakoulun lisäksi Hintan päiväkoti tekee yhteistyötä läheisten Laanilan yläkoulun ja lukion kanssa. Myös Oulun yliopisto on tärkeä yhteistyökumppani.

Varhaiskasvatuksen opettaja Hanna Lassila työskentelee Ymmyrkäisten esiopetusryhmässä. Ymmyrkäinen tarkoittaa Oulun murteella pyöreää, ja usein Lassila saa työssään olla silmät ymmyrkäisinä uusista oivalluksista.

”Työskentelin edelliset kaksi vuotta pedagogiikan kehittämishankkeessa Steam-kehittäjäopettajana. Steamin perusajatuksena on yhdessä tekeminen sekä kokeileva ja yhteisöllinen oppiminen. Nyt saan tuoda oppimaani kentälle ja toimia myös muun henkilökunnan Steam-mentorina. Uuden kokeileminen ja kokeminen motivoi myös meitä aikuisia ja saa aikaan oivalluksia”, Lassila hymyilee.

Oppeja kollegoilta

Lassilalle Oulun kaupunki on ollut työnantajana kannustava ja rohkaiseva mahdollistaja.

”Olen saanut kasvaa ammatillisesti. Tiedän, että työnantaja arvostaa kaikkea sitä, mitä osaan ja mihin minulla on avaimet.”

Myös Vilmille henkilökunnan kouluttautuminen ja kasvaminen on tärkeää.

”Koen sen niin, että kun jokainen saa kehittyä toivomaansa suuntaan, saamme käyttöömme monenlaista asiantuntijuutta. Työntekijöinä opimme toisiltamme. Haluamme heittää romukoppaan ajatuksen, että aikuisten pitäisi tietää kaikki.”

Artikkeli on osa Uutismedian tuottamaa adventoriaalia. Jos haluat töihin Oulun varhaiskasvatukseen, tutustu tarjontaan tästä linkistä.