Asteen verran lapsellisempi Oulu – Mun Oulussa lapsille oma sivu

Lasten Oulu -sivu auttaa näkemään, miten lapsiystävällisyys käytännössä toteutuu Oulun kaupungissa. Kuva: Mostphotos

Lasten Oulu

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Sivun tavoitteena on tuoda näkyväksi kaupungin lapsiystävällisyyttä, onhan Oulu sitoutunut edistämään YK:n lapsen oikeuksien toteutumista ja saanut Unicefin myöntämän lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen kahdesti. Tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi sekä kunnan toimintasuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta.

Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi kertaalleen tehty ja sillä selvä, vaan lapsen oikeuksista on huolehdittava arjessamme pitkäjänteisesti. Nykyinen tunnustus on voimassa ensi vuoden loppuun.

Toimijoita Oulussa on paljon, joten on tärkeää, että jollakin on langat hyvin käsissä ja aikaa koordinoida yhteisiä asioita eteenpäin. Lapsiystävällinen Oulu -toimintaa Oulun kaupungilla on noin vuoden ajan koordinoinut suunnittelija Arttu Kuivala sivistys- ja kulttuuripalveluista.

”Lapsiystävällisyys merkitsee monia eri asioita niin palveluissa kuin hallinnossakin. Haluamme satsata lapsen oikeuksien edistämiseen nyt ja tulevaisuudessa, mikä näkyy myös kaupunkistrategiassamme.”

Kuivala lisää, että Lasten Oulu -sivu auttaa näkemään, miten lapsiystävällisyys käytännössä toteutuu. Sivulla näkyvät kaikki Mun Oulun artikkelit aihepiiriin liittyen, ja sieltä on oikopolut muun muassa sivustoille Lasten kulttuurikaupunki Oulu ja lapsuus.ouka.fi, joka keskittyy arjen hyvinvointia lapsiperheissä edistäviin palveluihin.

Tavoitteellista ja määrätietoista kehittämistä

Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla kunta tunnistaa, missä on parannettavaa lapsen oikeuksissa, määrittelee tavoitteita niiden edistämiseksi ja seuraa työn edistymistä. Tavoitteet tulee nähdä kunnan eri tasoille ja tahoille yhteisinä. Vuosille 2020–2023 ne määriteltiin viidelle teemalle: oikeus elämään ja kehittymiseen, lapsen etu, osallisuus, yhdenvertaisuus sekä lapsen oikeudet kunnan rakenteissa.

Kunkin teeman tavoite sisältää useita toimenpiteitä. Arttu Kuivala avaa erittäin laaja-alaista kokonaisuutta muutamalla esimerkillä.

1.Lapsille ja nuorille tarjotaan erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa omassa toimintaympäristössään. Pyrimme selvittämään, ketkä eivät pääse osallistumaan ja poistamme osallistumisen esteitä. Haluamme aidosti kuulla lasten ja nuorten näkemyksiä sekä parantaa haavoittuvassa asemassa olevien osallisuutta.

2. Oikeus elämään ja kehittymiseen -teemaan oululaislapset ovat valinneet omaksi tavoitteekseen ilmastonmuutoksen ehkäisyn. Yhtenä toimenpiteenä on kouluruokailun kehittäminen: Pyrimme luomaan yhteisen oululaisen kestävän ja vastuullisen ruokailun osallistavan mallin. Esimerkiksi lasten ja nuorten ruokaraadilla pyritään lisäämään lasten ja ruokapalveluita tuottavien tahojen yhteistyötä. Kunnianhimoisena tavoitteena on nollan prosentin ruokahävikki kouluissa vuonna 2030.

3. Lapsen etu -teemaan liittyen tavoitteena on toteuttaa lapsivaikutusten arviointeja systemaattisesti. Henkilöstöä ja päättäjiä koulutetaan aiheeseen. Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen; sen avulla pystytään arvioimaan, millaisia vaikutuksia, niin haittoja kuin hyötyjä, erilaisilla lapsiin kohdistuvilla päätöksillä on ja huomioimaan ne päätöksenteossa.

Tutustu Lasten Ouluun verkossa tästä linkistä.