Yhteisötaiteilijaa haetaan toteuttamaan matka-teemaisia projekteja oululaiseen kulttuuriosuuskunta Ilmeeseen

Sarjakuvataiteilija Jyrki Mäki toteutti vuoden 2022 yhteisötaideprojektit. Kuva: Inga Mellenius

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kulttuuriosuuskunta Ilme valitsee helmikuussa taiteilijan, tai kaksi, toteuttamaan yhteisötaideprojekteja Kempeleessä ja Oulussa kehitysvammaisten päivätoiminnan yksiköissä sekä vanhemmuuden tukemisen palveluja tarjoavassa Vanhempien Akatemiassa. Myös Ilmeen Kehä-festivaali tulee osaksi One-to-One Art -hanketta, joka kestää vuoteen 2026.

Kulttuuriosuuskunta Ilme on vuodesta 2019 lähtien toiminut yhteisötaiteen tuotantokeskuksena. Ilme hakee vuosittain valtakunnallisella haulla taiteilijoita toteuttamaan yhteisötaideprojekteja sosiaali- ja terveysalan yksiköissä ja yhteisöissä. Ilme toimii yhteisöjen ja taiteilijoiden kohtauttajana ja tuottaa projektit.

Toiminnan tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tekemällä taidetta ihmisten kanssa, jotka helposti jäävät taide- ja kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Tuotantokeskus luo työtilaisuuksia taiteilijoille, monipuolistaa taiteilijoiden työkenttää ja kehittää taiteilijoiden edellytyksiä työskennellä sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä.

Kulttuuriosuuskunta Ilmeen hanke Täältä taiteeseen -matkatoimisto on mukana Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 ohjelmistossa. Matkatoimisto-hankkeen keskeinen idea on, että Ilmeen muu taidetoiminta toteutetaan osana sitä. Siksi tuotantokeskuksen yhteisötaideprojekteille on ennalta määritelty teemaksi ’matka’, ja taiteilijahaussa pyydetään matka -teemaisia ehdotuksia.

Ilmeen taiteilijahaku päättyy 31.1.2024, tästä linkistä pääsee hakuilmoitukseen. Taiteilijavalinnoista ilmoitetaan 23.2.2024.

Kehä-festivaalilla 2023 keskusteltiin kahdenkeskisestä taiteesta. Kuvassa Kehän taiteellinen johtaja Timo Harju (vas.) ja taiteilijat Samuli Laine ja Lux Sauer.

Kehä-festivaali osaksi One-to-One Artia

Kulttuuriosuuskunta Ilmeen vuosittain järjestämä Kehä-festivaali on nyt osa One-to-One Art -hanketta. Hankkeen myötä Kehä kansainvälistyy.

Kulttuuriosuuskunta Ilme on järjestänyt kahdenkeskisen taiteen Kehä-festivaalia vuodesta 2015. Festivaalin kaikki teokset toteutetaan yhdelle kokijalle kerrallaan. Teokset ottavat ihmisiä vastaan sekä hoitolaitoksissa että avoimessa tapahtumassa Kulttuuritalo Valveella.

Taiteilijoiden keskinäinen kokemusten jakaminen on olennainen osa festivaalia. Kutsumme kahdenkeskisyyden lähtökohdasta työskentelevät taiteilijat eri puolilta Suomea ja Eurooppaa, taiteen mahdollisuuksiin uskovat sosiaali- ja terveysalan työntekijät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet yhteiseen kehään.

Vuosina 2024 ja 2025 Kehä-festivaali järjestetään osana One-to-One Art -hanketta, jolle on myönnetty Luova Eurooppa -rahoitus ajalle 1.11.2023 – 30.4.2026. Myös Oulun kaupungilta saadaan tukea hankkeen toteuttamiseen.

Ilmeen kumppanit hankkeessa ovat Gato Escaldado -teatteriryhmä Lissabonista, Portugalista, ja residenssitoimija House collective Klanjecista, Kroatiasta. Kussakin maassa kehitetään hankkeen aikana erilaisia tapoja tuoda kahdenkeskistä taidetta yleisölle.