Voiko liikkuvan kehon pysäyttää kuvaksi, kysyy Oulun taidemuseon uusi näyttely

Kuvassa Elina Brotheruksen teos Étude en Trois parties de danseuse defaisant son Chignon vuodelta 2007. Kuva: Oulun taidemuseo

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tanssi!-näyttelyn ytimessä ovat suomalaisten taidemuseoiden 1900-luvun kokoelmat: miten kokoelmiin taltioituneet kehollisuutta ja liikettä kuvaavat teokset osaltaan heijastelevat taidehistoriallisia ja kulttuurillisia virtauksia koskettaen samalla laajempia yhteiskunnallisia näkemyksiä.

Tanssiin liittyy ajatus vapauttavasta ja vallankumouksellisesta ilosta ja toisaalta koreografisten liikkeiden tarkasta ja keskittyneestä harjoittelusta. Näyttely havainnoi, miten estetisoitua liikettä on kuvattu visuaalisissa taiteissa kaksiulotteisina kuvina tai kolmiulotteisina muotoina ja miten liikkuva keho on ilmentänyt erilaisia identiteettejä, sukupuolirooleja ja kulttuurillisia ihanteita.

Vapauttavaa liikettä

Tanssi ja kuvataide ovat innoittaneet toisiaan koko 1900-luvun. Modernin esiinmurtautumisen aikaan, 1800–1900-lukujen taitteessa, tapahtui suuria yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia mullistuksia, kuten kaupungistuminen, uusien taidemuotojen kehittyminen, tieteen edistysaskeleet ja muutokset naisen asemassa. Modernin ajan tanssi olikin erityisesti naisen vapautumisen liikettä, mikä näkyy myös ajanjakson kuvataiteessa.

1900-luvun tanssin luonteeseen kuului oletus, että on olemassa vain yksi todellinen tanssi: jokaisen yksilön oma. Myös nykytaiteessa ja -tanssissa elää edelleen odotus yksilön omasta taiteellisesta ilmaisusta. Edelleen ne myös heijastavat, nostavat esiin ja kritisoivat vallitsevia kulttuurisia käsityksiä paitsi sukupuolesta myös luokasta, etnisyydestä ja kansallisuuden rakentumisesta.

Historiaa ja nykypäivää

Näyttelyssä on mukana teoksia liki 60 taiteilijalta aina 1800-luvun lopulta nykytekijöihin; Auguste Rodin, Louise Bourgeois, Elina Brotherus, Edgar Degas, Niilo Hyttinen, Kaija Kiuru, Heta Kuchka, Leena Luostarinen, Kalervo Palsa, Laila Pullinen, Aurora Reinhard, Tyko Sallinen, Hugo Simberg, Ville Vallgren.

Maalauksia, piirustuksia, grafiikkaa, valokuvia, veistoksia, tilateoksia, esineteoksia ja videoteoksia sisältävä monipuolinen kattaus sijoittuu taidemuseon kaikkiin näyttelytiloihin kahdessa kerroksessa.

Näyttely perustuu Helsingin taidemuseon alkuperäiskonseptiin, jonka kuratoivat taide- ja kulttuurihistorioitsija Hanna-Reetta Schreck ja näyttelyamanuenssi Arttu Merimaa. Oulun näyttelyn päivitetystä versiosta ja uusista teosvalinnoista ovat vastanneet Schreck ja intendentti Elina Vieru.

Näyttelyyn liittyy runsaasti tapahtumia, joista löydät lisätietoa taidemuseon tapahtumakalenterista. Se on tehty yhteistyössä Oulun taidekoulun ja  JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen kanssa ja näyttelyssä mukana oleva tanssija-koreografi, kuvataiteilija Sonja Jokiniemi.

Näyttelyn avajaisia vietetään perjantaina 7.10. kello 17–19. Avajaiset ovat kaikille avoin ja maksuton tapahtuma. Näyttely on avoinna 8.10.2022–15.1.2023.

 

 

 

 

Lue myös