Uuden kuoroteoksen aiheena Meri-Toppilan siilo – kantaesitys Oulun Uuden musiikin lokakuu -festivaalilla

Kirjailija ja kuvataiteilija Suvi Nurmen tekemistä oululaishaastatteluista nousi esiin Toppilan siilo, ja yhteistyön lopputulemana oli kuoroteos. Kuva: Samuli Rinne

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Piippumuistoja-hanketta johtaa arkeologian dosentti Tiina Äikäs. Työryhmään kuuluu tutkijoita muun muassa teollisuusarkeologian ja etnologian alalta. Hankkeen kohdepaikkakunnilla Oulussa, Kajaanissa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lahdessa on haastateltu paikallisia asukkaita siitä, millaisia tunteita vanhat teollisuusrakennelmat ja etenkin tehtaanpiiput herättävät ja millaisia muistoja niihin liittyy. 

Työryhmän taiteilijajäsen, materiaalina, josta on syntynyt oma taideteos kullekin kohdepaikkakunnalle vuoden 2023 kirjailija ja kuvataiteilija Suvi Nurmi on käyttänyt haastattelujen litterointeja ja rakennuksista kertyneitä vaikutelmia aikana.

Tekstit säveliksi

Oulussa tehdyissä haastatteluissa nousi esiin erityisesti Meri-Toppilan siilo. Haastatteluista poimitut katkelmat muuntuivat Nurmen käsissä laulutekstiksi, jossa eri puhujien aitoja lausahduksia yhdistettiin toisiinsa uudeksi, runolliseksi kokonaisuudeksi.

Nurmi lähetti kokoamansa tekstin toukokuussa 2023 säveltäjä Anne Teikarille. Amsterdamissa asuva ja elokuvasäveltämistä siellä opiskellut Teikari on käynyt Madetojan musiikkilukiota Oulussa, ja hänellä on siten paikkakuntaan omakohtainen suhde.

Siilo nosti surua

Teikarille ensivaikutelmat sävellyksen syntyyn alkoivat heti, kun hän kuuli tutkimushankkeen lähtökohdista. Tärkeäksi nousi ajatus siitä, että rakennuksillakin on oma itsenäinen olemassaolonsa, joka voi jäädä huomaamatta, koska ne ovat niin itsestään selvinä maisemassa.

Nurmen kokoamassa runotekstissä erityisen koskettavaa oli Teikarille suru, jota ihmiset kokivat suhteessa siilon rapistumiseen. Yllätyksellistä oli, miten runollisin sanoin ihmiset olivat kuvailleet suhdettaan siiloon. Suhteessa rakennuksen muuttumiseen huomattiin oman elämän eri vaiheet.

Oulusta löytyi paikalliseksi yhteistyökumppaniksi Tuiran kamarikuoro, joka esittää teoksen Satu Korven johdolla Oulun Uuden musiikin lokakuu -festivaalilla. Hanketta rahoittaa Koneen säätiö.

Teoksen kantaesitys on Kasvu-konsertissa lauantaina 7.10.2023 klo 17 Oulun Lyseolla, os. Kajaaninkatu 3.