Tietomaan tiedeteatterin purku käynnistyy syyskuussa – vuonna 2026 valmistuvan museo- ja tiedekeskuksen rakentaminen aloitetaan maansiirto- ja purkutöillä

Tietomaan parkkialue pienenee purkutöiden takia huomattavasti, joten pysäköinti on varattu vain alueen asukkaille. Kuva: Esa Eirola

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Syyskuun aikana puretaan Tietomaan tiedeteatteri ja aloitetaan pysäköintialueen maanrakennustyöt. Samalla kunnallistekniikkaa siirretään pois uuden rakennuksen tieltä. Uusi museo- ja tiedekeskus rakentuu osittain nykyisen parkkipaikan paikalle kytkeytyen vanhaan tehdasrakennukseen. Alue on vanhaa Åströmin nahkatehtaan aluetta.

Pysäköintialue pienenee töiden alettua huomattavasti, joten parkkipaikat ovat 20. elokuuta alkaen vain alueen asukkaiden käytössä.

Uudisosan rakennustyöt alkuun 2024

Aikaisemmin Tietomaan käytössä olevaan suojeltuun päärakennukseen tehdään peruskorjaus ja tilamuutoksia. Suojellun rakennuksen yhteyteen rakennetaan laajempi uudisosa. Uuteen rakennuskokonaisuuteen tulee sijoittumaan pääosa museo- ja tiedekeskusorganisaation henkilöstöstä sekä käyntikohteisiin kuuluvat Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo.

Museo- ja tiedekeskuksen suunnittelusta järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu syksyllä 2022, jonka voitti kilpailuehdotus Loggia. Rakennustyöt alkavat vuonna 2024, ja uusi museo- ja tiedekeskus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. Kohteen päätoteuttajana toimii KTC Group Oy.