Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki -kulttuurimatkailureitin suunnittelu alkaa – tähtäys vuoteen 2026

Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoen maastoon on tarkoitus luoda elämyksellinen kulttuurireitti. Kuvituskuva: Sanna Krook

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoen maastoon on tarkoitus luoda pyörällä tai kävellen kuljettava reitti. Jotta maastoreitistä tulisi kulttuurimatkailureitti, siihen tuodaan mukaan kulttuuri ja taide. Suunnitelmassa yhdistetään alueen kulttuuriset ominaispiirteet eli tarinat, historian sekä erityiset paikat ja luodaan taiteen kautta reitille sisältö.

”Matkailu-sana kertoo tässä yhteydessä siitä, että reitti on vapaasti ja omatoimisesti kuljettavissa. Kulttuurimatkailureitin suunnan ja sijainnin sekä sen kulttuurisen sisällön luomme me yhdessä. Tämä kaikki tapahtuu kahvittelun merkeissä kerran kuussa pidettävissä yhteiskehittämisilloissa”, kertovat järjestäjät.

Prosessi aloitetaan oleellisimmasta eli maastoon tulevan reitin suunnittelusta.

Tähtäys vuoteen 2026

Projekti lähti käyntiin kyläkyselystä, joka suoritettiin kyläyhdistyksen alueella muutama vuosi sitten. Siinä kävi ilmi, että alueen kehittämiseksi toivottiin hanketta, joka huomioisi tavalla tai toisella alueen erityispiirteet. Idean jalostamiseksi kyläkoululla pidettiin yhteisiä ideointi-iltoja ja siitä suunnitelma pikkuhiljaa muotoutui kulttuurimatkailureitin suuntaan.

Mukaan hanketta hallinnoimaan saatiin Maaseudun Sivistysliitto ja käynnistysvaihetta rahoittamaan Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hanke nyt myös virallisesti Oulu 2026 -säätiön kumppani. Reitin suunnittelulla tähdätään Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen.

Aloitus Sanginsuun koululla

Torstaina 31. elokuuta kello 17–20 Sanginsuun koululla pidettävässä reittilinjaustyöpajassa luonnostellaan useita vaihtoehtoja tulevalle reitille. Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia polkuja, metsäteitä sekä muuta reitistöä. Reitin suunnittelussa huomioidaan maanomistajat ja asukkaiden tarpeet ja toiveet.

Retkeily ja erityisesti maastopyöräily on lisääntynyt alueella. Nyt luotavan reitin avulla on myös mahdollista ohjata liikkumista alueella haluttuun suuntaan. Työpajassa suunnitellut reittiehdotukset tulevat olemaan esillä Syysmarkkinoilla 2. syyskuuta.

Syksyn aikana Sanginsuun koululla järjestetään elokuun reittilinjaustyöpajan lisäksi neljä yhteiskehittämisiltaa: 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12. torstai-iltaisin klo 18-20. Iltojen aiheena on reittiin liittyvät asiat sekä reitin tarinnallistaminen. Yhteiskehittämisiltoja on mahdollisuus pitää myös Sanginjoella ja Lapinkankaalla. Ehdota paikkoja, missä ne pidettäisiin: riittajohanna.laitinen@msl.fi.

Reitin suunnittelu pähkinänkuoressa:

  • reitti kulkee alueella Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki
  • sen voi kulkea joko jalan tai pyörällä
  • reitin käytön pääkohderyhmäksi olemme ajatelleet perheitä
  • yhdistämme alueen kulttuuriset ominaispiirteet, tarinat, historian sekä erityiset paikat reitin taustalle
  • reitin pituus varmistuu reittityöpajoissa
  • reitti voi olla yksi rengasreitti, siinä voi olla useampia rengasreittejä tai se voi olla janareitti, joka kuljetaan edestakaisin
  • reitti tarvitsee aloituspisteen sekä levähdys- ja taukopaikat
  • reitin varrelle luodaan taideteoksia, elämyksellisiä kohteita ja paikkoja
  • reitin ympärille tuotetaan palveluja: kahvipaikkoja, ruokapaikkoja, majoitusta, ohjelmapalveluja

Voit vaikuttaa myös vastaamalla kyselyyn tämän sähköisen lomakkeen kautta.