Rohkeasti kohti yhdenvertaista kulttuuritoimintaa – moniäänisyys osana Oulu2026-hanketta

"Kun yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta kehitetään kulttuurityössä laaja-alaisesti, se jää osaksi arkipäiväistä toimintaa", Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen uskoo. Kuva: Harri Tarvainen

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: Laura Heikkinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kulttuuri-ilmastonmuutos ei synny hetkessä, vaan yhdenvertaisuuden lisäämiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Tätä on edistämässä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke osana Oulun tulevaa kulttuuripääkaupunkivuotta.

”Hankkeen tarkoituksena on lisätä kulttuuripalveluiden ja kulttuuritoiminnan yhdenvertaisuutta sekä lisätä näin moninaista ja moniäänistä kulttuuria ja taidetta”, projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen kertoo.

Sen puitteissa järjestetään esimerkiksi koulutuksia ja työpajoja.

Yhdenvertainen kulttuuri tarkoittaa muun muassa sitä, että jokainen pääsee mukaan kulttuuritoimintaan esteettömästi ja voi tuntea itsensä tervetulleeksi, ilman pelkoa syrjinnästä.

Taiteen ja kulttuurin sisällöt ovat moninaisia ja vähemmistökulttuurit ovat edustettuina.

”Yhdenvertaisuustyö edellyttää erilaisten syrjivien rakenteiden tunnistamista sekä sitä, että niiden purkamiseksi kehitetään konkreettisia keinoja. Siihen taas tarvitaan osaamisen vahvistamista sekä moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvien arvojen rohkeaa esiintuomista”, Litewka-Anttolainen kuvailee.

Samalla hankkeessa tahdotaan varmistaa, että Oulu2026-kulttuuriohjelma ja sen tekijät edustavat monimuotoisuutta.

Turvalliset tilat kulttuurille

Käytännössä yhdenvertaisuustyö ja moninaisuuden edistyminen voivat koostua monenlaisista asioista. Hankkeen kartoitusvaiheessa kuultiin kuntien ja kolmannen sektorin kulttuuritoimijoita sekä vähemmistöjen edustajia, ja toimintaa on mietitty sen pohjalta.

Kuluvana syksynä kulttuuritoimijoille on järjestetty avoimia yhdenvertaisuuskoulutuksia, joissa on käsitelty esimerkiksi häirintäyhdyshenkilönä toimimista. Hankkeessa laaditaan myös turvallisemman ja rohkaisevan tilat periaatteet kaikille Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden kulttuuritapahtumille ja -toimijoille.

Olennainen osa hanketta ovat yhdenvertaisuutta edistävät pilotit ympäri Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Esimerkiksi Oulussa toteutetaan romanikulttuurin edistämiseksi romanikahviloita yhdessä paikallisten romaniyhteisöjen kanssa.

Pitkäjänteinen työ kantaa

Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen päätteeksi sen aikana opituista hyvistä käytänteistä ja toimintamalleista koostetaan opas kulttuurityöhön.

Anna Litewka-Anttolainen näkee hankkeen merkityksen vielä kulttuuripääkaupunkivuotta paljon suurempana kokonaisuutena. Huolella toteutetun kulttuuri-ilmastonmuutoksen vaikutukset kantavat parhaimmillaan pitkälle.

”Hanke on erittäin tärkeä kulttuuripääkaupungin kehittämisessä, mutta ei ainoastaan siinä. Uskon, että kun lähdemme kehittämään yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta jo nyt sekä luomme niitä varten työkaluja, se kaikki jää osaksi toimijoiden arkipäiväistä toimintaa.”

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.