Rajat ylittävä yhteistyö syventyy Perämerenkaaren alueella

Tämä vuosi on myös Bothnian Arcin juhlavuosi, Perämerenkaaren yhteistyö täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hanketta toteutetaan yhteistyössä suomalais-ruotsalaisen Bothnian Arc-yhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun Matkailu Oy:n sekä Metsähallituksen kanssa. Oulun kaupunki on Bothnian Arc -yhdistyksen jäsen. Alueeseen kuuluvat kunnat ja kaupungit aina Kalajoelta Skellefteåhon saakka. Tämä vuosi on Bothnian Arcin juhlavuosi, Perämerenkaaren yhteistyö täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Perämerenkaaren vahvan teollisen perinnön ansiosta ovat alueen vahvuutena olleet suhteellisen suotuisat, rajat ylittävät liiketoimintaolosuhteet. Tornio-Haaparanta -raja on ollut niin kutsuttu pehmeä raja koronapandemian alkuun asti, joka on mahdollistanut sekä hyvät sosiaaliset suhteet että rajat ylittävän yhteisön muodostumisen.

Myös työvoiman, palveluiden ja tavaroiden joustava liikkuvuus rajan yli on ollut mahdollista. Pandemialla sekä erilaisilla matkustusrajoituksilla on ollut negatiivinen vaikutus päivittäiseen elämään erityisesti rajakunnissa. Rajoitukset ovat myös hankaloittaneet rajat ylittävää yhteistyötä, jonka uudelleen käynnistämiseen hanke myös tähtää.

Yhteydet ja merellisyys

Hankkeen verkostokoordinaattorina toimiva Katja Koskinen kertoo hankkeella olevan kaksi konkreettista teemaa Perämerenkaaren alueella. Toinen on liikenteeseen, liikennejärjestelmiin sekä saavutettavuuteen liittyvä kokonaisuus. Toisena teemana on Perämerenkaaren merellisyyteen ja pohjoisuuteen perustuvan matkailun kehittäminen.

Koskisen mukaan liikenneosiossa on tarkoituksena tehostaa ja koordinoida rajat ylittävää yhteistyötä liikennejärjestelmien osalta.

”Lisäksi tarkoituksena on edistää logistisia, kestäviä liikenneratkaisuja sekä huomioida kuljetus- ja matkaketjut kuten myös matkustaja- ja tavaraliikenteen tarpeet. Unohtamatta infrastruktuurin kehittämistä ja investointeja alueelle”, lisää Koskinen.

Tarkoituksena on myös tunnistaa ja edistää kehittämistoimia, joiden avulla voidaan edistää digitalisaation hyödyntämistä logistiikkasektorilla ilmastohyötyjen saavuttamiseksi.

Kulttuuri näkyviin matkailussa

Merellisen ja pohjoisen matkailun kehittämisen kokonaisuutta vetävä projektipäällikkö Anna Meriruoho BusinessOulusta kertoo, että hankkeessa kehitetään rajat ylittävällä yhteistyöllä kestäviä lähi- ja luontomatkailun palveluja sekä niiden saavutettavuutta.

Hän sanoo hankkeen pyrkivän edistämään myös rannikon kulttuuria ja kulttuuriperintöä hyödyntävien sisältöjen näkyvyyttä matkailuliiketoiminnassa.

”Tavoitteena on myös edistää alueemme kehittymistä ja näkyvyyttä yhtenäisenä, rajat ylittävänä matkailualueena, jonka palvelut ovat helposti löydettävissä”, toteaa Meriruoho. 

Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeen rajaton ja kestävä tulevaisuus -hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö alueiden kestävän kasvun edistämisen ja tukemisen määrärahoista.  Hankkeen puitteissa voidaan myös tunnistaa uusia rajat ylittäviä kehittämistarpeita ja käynnistää niitä.