Pohjois-Pohjanmaan museosta tulee ParasRakas museo – tulevaisuutta mietitään nyt avoimilla verstailla

Tulevaisuus- ja osallisuusverstaat pidetään yhteistyössä Kulttuurivoimalan kanssa. Ensimmäinen järjestään Tuirantie 1:ssä tiistaina 13. kesäkuuta. Kuva: Luuppi

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Pohjanmaan museo on muuttamassa uusiin tiloihin Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna 2026. Uudet tilat tulevat mahdollistamaan museolla myös uusia tapoja toimia. Museolaiset haluavatkin tulla entistä dynaamisemmaksi ja osallisuutta mahdollistavaksi museoksi – toimia alueemme tarinoiden ja historian kotina, johon on matala kynnys.

Paska kaupunni vai ParasRakas kaupunni?

Oulussa on ehkä Suomen tunnetuin graffiti. Tämä graffiti on oululaisille kovin rakas osa yhteistä kaupunkitilaa – sen luona käydään ottamassa kuvia ja kiinnitytään samalla osaksi tätä hyvin oululaista ilmiötä. Sen muuttumista seurataan ja muutokseen myös osallistutaan.

Pohjois-Pohjaanmaan museo haluaa olla samanlainen elävä osa kaupunkikulttuuria, jonka ihmiset kokevat niin merkitykselliseksi ja omaksi, että haluavat osallistua ja muokata museota yhdessä.

Museossa halutaan, että museon kokoelmien avaamista eli näyttely- ja tapahtumatoimintaa pitää kehittää muun muassa osallisuuden kautta. Tarvitaan erilaisia ja eritasoisia kanavia osallistumiselle. Toiselle osallisuus voi olla osallistumista museon tulevaisuusverstaisiin tekemään yhdessä aktiivisesti tulevaisuuden museota, toiselle osallisuutta voi olla ensimmäinen vierailu museossa.

”Kun ihmiset saadaan osallistumaan heille sopivalla tavalla, koetaan museo syvemmällä tavalla omaksi. Eri käyttäjäryhmien ymmärtäminen sekä osallistumistapojen tarjoaminen on edellytys museoiden yhteiskunnallisen roolin vahvistamiselle nykyhetkessä”, museolaiset toteavat.

Osallisuusverstaat alkavat

ParasRakas museo -projekti on saanut Museoviraston innovatiivista rahoitusta 36 000 euroa, mikä oli tämän vuoden toiseksi suurin museolla myönnetty innovatiivinen rahoitus.

Projektin toimenpiteissä osallistetaan yhteisöjä ja henkilökuntaa sekä päättäjiä erilaisissa työpajoissa ja tulevaisuusperintöverstaissa. Projekti toteutetaan vuosina 2023–2024.

Pohjois-Pohjanmaan museolla avautuu syyskuun alussa myös ParasRakas museolabra, jossa jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden parhaan museon syntyyn. Labrassa tullaan järjestämään opastuksia, osallisuus- ja tulevaisuusverstaita syksyn aikana.

Ensimmäiset tulevaisuus- ja osallisuusverstaat pidetään yhteistyössä Kulttuurivoimalan kanssa, Tuirantie 1. ti 13.6. klo 17-20 Tulevaisuusverstas ja ti 20.6. klo 17-20 Osallisuusverstas.