Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto jakoi apurahoja – kasvatustieteen professori Sanna Järvelälle tunnustuspalkinto uraauurtavasta työstä

15 000 euron tunnustuspalkinnon saanut Sanna Järvelä on oppimisen ja koulutuksen teknologian professori Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Kuva: Oulun yliopisto

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kulttuurirahasto myönsi kasvatustieteen professori Sanna Järvelälle 15 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon hänen Pohjois-Pohjanmaan tieteen hyväksi tekemästään pitkästä ja ansiokkaasta työstä. Järvelä on oppimisen ja koulutuksen teknologian professori Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja johtaa alan tutkimusyksikköä.

Järvelän uraauurtavaksi luonnehdittu monitieteinen tutkimustyö keskittyy oppimisen tutkimukseen, jossa aiheina ovat esimerkiksi motivaatio, oppimisen itsesäätely ja vastavuoroinen ymmärrys sekä koulutuksen teknologia.

Apurahoja rahasto myönsi kaikkiaan 41 hakijalle. Hakemuksia tuli ennätykselliset 632.

Kärkihankkeena myönnettiin 80 000 euroa dosentti Mika Nevalaisen, lääketieteen tohtori Jyri Järvisen ja filosofian tohtori Olli Nykäsen uusia lääketieteellisiä magneettikuvaustekniikoita käsittelevään tutkimukseen.

28 000 euron suuruisen kokovuotisen työskentelyapurahan saivat muun muassa taiteen maisteri Johanna Pöykkö ja kuvataiteilija Leena Kangas, molemmat taiteelliseen työskentelyyn. Tieteen puolella koko vuoden työskentelyapuraha myönnettiin muun muassa filosofian maisteri Nita Mäenpäälle kansakoululasten luku- ja kirjoitustaidon opetusta ja kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön ja arkkitehti Anni Saviarolle väitöskirjatyöhön, joka käsittelee supistuvien kuntien yhdyskuntasuunnittelua.

Apurahoja myönnettiin myös kotiseututyöhön. Kirjailija Lauri Louekari sai 14 000 euron apurahan Akolan kartanon restaurointia käsittelevän teoksen toteuttamiseen. 22 500 euron suuruinen Taidetta kaikille -apuraha myönnettiin kasvatustieteen maisteri Hanne-Maaria Ollankedolle, musiikkipedagogi Jari Karjalaiselle ja muusikko Pipsa Kurkiselle rytmimusiikki-workshopin järjestämiseen lastensuojelun sijaishuollossa.

Pohjois-Pohjanmaan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston seitsemästätoista maakuntarahastosta. Rahasto tukee Pohjois-Pohjanmaalla tehtävää tai siihen kohdistuvaa tutkimusta, taiteellista työtä ja kulttuuritoimintaa.

Myönnetyt apurahat

 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Niina Aho teatteri Saagan ohjelmiston valmistamiseen ja näytelmien kirjoittamiseen, yleisrahastosta 14 000 euroa
 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Anu Arango Enqvist lastennäytelmien yhteydessä järjestettävien työpajojen toteuttamiseen, yleisrahastosta 9 500 euroa
 • Musiikinopiskelija Martha Effe pikkolohuilun hankintaan, yleisrahastosta 6 500 euroa
 • M.B.A. Naser Firoozi ihmisen toimintaa yrittäjyysekosysteemissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle Määtän rahastosta 28 000 euroa
 • Fil. maisteri Reetta Hämäläinen laajennettujen fenotyyppien merkitystä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, yleisrahastosta 9 500 euroa
 • Muusikko Tuuli Sinikka Jartti ja työryhmä En lähde täältä milloinkaan -musiikkiteatteriteoksen valmistamiseen, yleisrahastosta 17 000 euroa
 • Tait. kand. Juska Jutila, mus. maisteri Anna Rombach ja dramaturgi Konsta Väänänen dokumenttielokuvan suunnitteluun ja toteutukseen, Yleisrahastosta 5 000 euroa
 • Fil. maisteri Anna Kaisanlahti suolistomikrobiomin ekstrasellulaarivesikkelejä kommunikointimekanismina käsittelevään väitöskirjatyöhön, Karl Ivar Rinteen rahastosta 14 000 euroa
 • Kuvataiteilija Leena Kangas taiteelliseen työskentelyyn, yleisrahastosta (14 000) ja Aino ja Reko Lehtosaaren rahastosta (14 000), 28 000 euroa
 • Lääket. lis. Saana Karttunen rTMS-hoidon vaikuttavuutta masennuksen hoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, yleisrahastosta 4.500 euroa
 • Terveystiet. maisteri Sami Kauppinen kolmiulotteista nivelruston pinta-analyysia käsittelevään väitöskirjatyöhön, yleisrahastosta (14 000) ja Eeva ja Eero Hahtosen rahastosta (14 000), 28 000 euroa
 • Tait. maisteri Mika Kiviniemi taiteelliseen työskentelyyn, yleisrahastosta  28 000 euroa
 • Fil. maisteri Outi Korhonen Hailuodon ympäristöhistoriaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, yleisrahastosta 4 500 euroa
 • Sirkustait. kand. Milla Kurronen ja Omiaruhje kollektiivin kiertueen toteuttamiseen, yleisrahastosta 12 500 euroa
 • Fil. tohtori Petri Laukka eurooppalaisen Suomen syntyä pikkukaupungissa käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen, Oulujoki Oy:n rahastosta 28 000 euroa
 • Kasvatust. maisteri Tiina Lempinen ylisukupolvisten taakkojen, lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten ja koulumuistojen yhteenkietoutumista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta 28 000 euroa
 • Lääket. lis. Matias Leppäaho aivojen sähköhoitoa masennuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, yleisrahastosta 7 000 euroa.
 • Tekn. tohtori Yang Liu kasvokoodauksen ja luotettavan kiputunnistuksen kehittämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, yleisrahastosta (8 000) ja Oulun Osuuspankin ulkomaanopintorahastosta (24 000), 32 000 euroa
 • Kirjailija Lauri Louekari Akolan kartanon restaurointia käsittelevän teoksen toteuttamiseen, yleisrahastosta 14 000 euroa
 • M.Sc. (Tech) Jacqueline Martha Malazarte mikrobiyhteisöjen monimuotoisuutta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, yleisrahastosta 9 500 euroa
 • Fil. maisteri Mikael Manninen vanadiinipitoisten vesiliuosten termodynamiikkaa ja sen sovelluksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta 28 000 euroa
 • Fil. maisteri Annabella Mondino Llermanos tähtitiedettä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, yleisrahastosta 11 500 euroa
 • Fil. maisteri Nita Mäenpää kansakoululasten luku- ja kirjoitustaidon opetusta ja kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta 28 000 euroa
 • Dosentti Mika Nevalainen, lääket. tohtori Jyri Järvinen ja fil. tohtori Olli Nykänen uusia lääketieteellisiä magneettikuvaustekniikoita käsittelevään tutkimukseen, maakunnallisena kärkihankkeena, yleisrahastosta 80 000 euroa
 • Kasvatust. maisteri Hanne-Maaria Ollanketo, musiikkipedagogi Jari Karjalainen ja muusikko Pipsa Kurkinen rytmimusiikki-workshopin järjestämiseen lastensuojelun sijaishuollossa, Taidetta kaikille -apurahana, yleisrahastosta 22 500 euroa
 • Fil. maisteri Veera Pirinen puheen sujumattomuuksia autismikirjon nuorilla aikuisilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Soiliksen rahastosta  28 000 euroa
 • Tait. maisteri Johanna Pöykkö taiteelliseen työskentelyyn, yleisrahastosta 28 000 euroa
 • Tait. maisteri YAMK Janne Raappana taiteelliseen työskentelyyn, yleisrahastosta 16 500 euroa
 • M.B.A. Mohsin Abdur Rehman kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kokemuksista Pohjois-Pohjanmaan alueella käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Irma Äärin nimikkoapurahana, yleisrahastosta 28 000 euroa
 • Kirjailija Henna Ryynänen kirjalliseen työskentelyyn, Karl Ivar Rinteen rahastosta 14 000 euroa
 • Muusikko Santeri Saari lyömäsoitinten hankintaan, yleisrahastosta 3 000 euroa
 • Arkkitehti Anni Saviaro supistuvien kuntien yhdyskuntasuunnittelua käsittelevään väitöskirjatyöhön, Niilo Ryhdän rahastosta 28 000 euroa
 • Mus. maisteri Emilia Soranta lasten ja nuorten urkujensoiton alkeisopetuksen pedagogiikkaa ja yhteistyömalleja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta (6 000) ja Eeva, Esko ja Timo Laapaksen rahastosta (22 000), 28 000 euroa
 • Musiikinopiskelija Alma Stupak selloakatemiaan ja sellon mestarikursseille osallistumiseen, yleisrahastosta 4 500 euroa
 • Hammaslääket. lis. Elina Väyrynen digitaalisia potilaiden riskinarviointimenetelmiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Soiliksen rahastosta  14 000 euroa
 • Kirjailija Maaria Ylikangas-Peltonen kirjalliseen työskentelyyn, Kalle Määtän rahastosta 14 000 euroa
 • Kuvallisen ilmaisun artesaani Maarit Ylitalo taiteelliseen työskentelyyn, yleisrahastosta 9 500 euroa
 • Balettikoulu Sinikellon Tuki ry lasten satubaletin toteuttamiseen, Karl Ivar Rinteen rahastosta 4 000 euroa
 • Nykymusiikkiseura Lokakuu ry musiikkijuhlien järjestämiseen, yleisrahastosta 10 000 euroa
 • Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry Lasten elämysten elokuu -ohjelmiston järjestämiseen, yleisrahastosta 3 000 euroa
 • Rotos ry 20-vuotisjuhlavuoden päätapahtumien toteuttamiseen, yleisrahastosta 5 000 euroa