Päätös Ainolan myymisestä tehdään ensi vuonna

Pohjois-Pohjanmaan museon rakennuksen Ainolan verkkohuutokauppa on päättynyt. Rakennus on tässä kuvattuna Lumo-valofestivaalin aikana marraskuussa 2019. Kuva: Lumo 2019/Sanna Krook

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: Petri Kristian Isoniemi

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Pohjanmaan museon rakennuksen huutokauppa Huutokaupat.com-verkkohuutokaupassa on päättynyt. Tämän huutokaupan viimeinen päivä oli 29. marraskuuta, mihin mennessä oululainen Cor Group Oy jätti suurimman tarjouksen. Tämä tarjous oli 604 000 euroa. Tontti on määrä vuokrata.

”Asia menee Oulun kaupunginhallituksen ja konsernijaoston käsittelyyn joulukuussa, jossa on tarkoitus päättää mahdollisten uusien museotilojen rakentamisesta, jotta nykyisestä museorakennuksesta voidaan luopua”, Oulun kaupungin tekninen isännöitsijä Sakari Kela kertoo.

Hänen mukaansa konsernijaoston kokouksessa 13. joulukuuta selviää kaupungin kanta Ainolan rakennuksesta tarjottuun hintaan, kun jäsenet ottavat kantaa asiaan. Tällöin ostaja myös esittelee rakennuksen käyttösuunnitelmiaan.

Päätös Ainoan museon rakennuksen myymisestä tehdään yhdyskuntalautakunnassa hallintosäännön mukaisesti. Sakari Kela arvioi, että päätös tehdään ensi vuonna. Seuraavaksi ostajaehdokkaan täytyy hakea poikkeamista asemakaavasta rakennuksen uudelle käyttötarkoitukselle, minkä käsittelyn on arvioitu kestävän puoli vuotta.

Museolle uudet tilat

Jos Pohjois-Pohjanmaan museon rakennus Ainola myydään, museon täytyy muuttaa Ainolan rakennuksesta uusiin tiloihin. Tilahankkeen suunnitelmien mukaan museolle rakennetaan uudet tilat Tietomaan viereen sijoittuvaan uudisrakennukseen. Kyseisessä rakennuksessa tulee olemaan noin tuhat neliötä olosuhdevalvottua tilaa museonäyttelyille.

Jos Ainolan museon rakennuksen myynti toteutuu, Pohjois-Pohjanmaan museo siirtyy uusiin tiloihin. Kuva: Esa Eirola

Museo- ja tiedekeskus Luupin johtajan Jonna Tammisen mukaan uuden museorakennuksen rakennussuunnitteluun käytetään vuosi 2022. Rakentaminen voi alkaa vuonna 2023, mistä alkaen rakennustyöt kestävät noin kaksi vuotta.

”Menee vuoteen 2025, ennen kuin uudet tilat ovat käytössä”, Tamminen arvioi.

Verkkohuutopaikalla selvitettiin markkina-arvo

Oulun kaupunginhallituksen konsernijaosto oli päättänyt Ainolan museon rakennuksen myymisestä 13. syyskuuta. Rakennus oli laitettu myyntiin Huutokaupat.com-verkkohuutokaupassa 1. marraskuuta. Verkkohuutokauppa oli valittu siitä syystä, että kohdetta voitiin tarjota kaikille halukkaille ja sitä kautta oli myös mahdollista saada selville markkinahinta.

Museon rakennus laitettiin verkkohuutokauppaan Sakari Kelan mukaan museon uudisrakennushankkeen vuoksi tänä vuonna.

”Se täytyy hyväksyä kaupungin sisällä nopealla aikataululla ja Ainolan myynnillä haluttiin saada ostajaehdokas selville”, hän kertoo.

Kun Ainolan museorakennus oli laitettu verkkohuutokauppaan, sen lähtöhinta oli ollut nolla euroa ja minimikorotus oli 1 000 euroa. Tämän huutokaupan aikana annettiin 93 tarjousta kaikkiaan kymmeneltä eri tarjoajalta. Verkkohuutokauppa päättyi 29. marraskuuta kello 14.38.

Myyntiehtoina oli se, että Oulun kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Myyntiehtoihin kuului myös, että korkeimman tarjouksen tehneen täytyi maksaa varausmaksuna 2 000 euroa 30 vuorokauden kuluttua huutokaupan päättymisestä Oulun kaupungin myöhemmin osoittamalle tilille. Tämä varausmaksu otetaan huomioon lopullisen kauppahinnan maksamisessa. Maksua ei palauteta, jos kauppa peruuntuu muusta, kuin kaupungin ilmoittamasta syystä.

Ainola on suojeltu rakennus

Ainolan museon rakennus on suojeltu rakennus, mikä asettaa tietyt vaatimukset kunnossapidolle ja korjaustoimenpiteille uudelle omistajalle. Museon rakennus vaatii myös remonttia, johon rakennuksen ostajan on täytynyt sitoutua sijoittamaan. Rakennusta ei saa purkaa, minkä lisäksi myöskään rakennustaiteellista tai kulttuurishistoriallista tyyliä ei saa muuttaa.

Museon rakennus myytiin siinä kunnossa ja niillä varusteilla, kuin se on ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä. Huutajan täytyi hyväksyä tarjouksen jättämällä kohteen kunnon sellaisenaan.

Ainolan museon rakennus valmistui vuonna 1931, minkä jälkeen siinä toimivat maakunta-arkisto, kirjasto ja Pohjois-Pohjanmaan museo. Maakunta-arkisto ja kirjasto olivat siirtyneet tilaongelmista johtuen uusiin tiloihin Ainolasta, joka peruskorjattiin vuonna 1984.

Lue myös