Oulussa kokeillaan verkostoa – kohti kieli- ja kulttuuritaustaisten toimijoiden yhteistyötä

Verkosto on jo saanut hyvää tekijätiimiä, mukana Henrik Skarevik (vas.), Luz Peltoniemi ja Arto Willman, mutta mukaan vielä halutaan lisää vapaaehtoisia. Kuvat: Niina Jortikka

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: Niina Jortikka

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeella on käynnistynyt pilotti, jossa rakennetaan yhteistyössä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten verkostoa. Verkoston koollekutsujana toimii Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victor sekä Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 eli Oulun kulttuurisäätiö.

Projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta kertoo ensimmäisen tilaisuuden pidetyn lokakuussa 2023. Tapahtumaan osallistui 30 erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen edustajaa.

Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi, minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia Oulussa on käynnissä. Verkoston tavoitteena on edistää kulttuurista moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta Oulussa ja lähialueilla. Tärkeää on myös kehittää eri toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia, tukea järjestöjen ja yhteisöjen toimintaa sekä järjestää yhteisiä tapahtumia.

”Tavoitteenamme on, että verkoston toiminnan avulla kulttuurinen moninaisuus näkyisi vahvemmin Oulun kulttuurielämässä sekä Oulu2026 -kulttuuriohjelmassa. Pilottijakson ja hankkeen jälkeen verkoston toiminta jatkuu osana Villa Victorin toimintaa”, Litewka-Anttolainen linjaa.

”Tarkoituksena on eri kieli- ja kulttuuritaustaisten toimijoiden toiminnan vahvistaminen Oulussa. Vahva ja moninainen maahanmuuttajayhdistysten ja yhteisöjen toiminta edistää merkittävällä tavalla maahanmuuttaneiden kansalaistoimintaa, osallisuutta sekä yhdenvertaisia vaikuttamismahdollisuuksia”, hän lisää.

Yhdessä foorumi pystyyn

Arto Willman toimii maahanmuuttopäällikkönä Oulun kaupungissa.

”Idea koota ryhmä heräsi koronan aikaan, kun oli tarve tiedottaa terveydestä ja turvallisuudesta. Näiden yhteisöjen ydinedustajat olivat meille kullanarvoisia viestien välittämisessä, ennen kaikkea sen ymmärrettäväksi tekemisessä.”

Willman pohtii, että kannattaa enemmänkin kannustaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisia yhdistyksiä yhteistyöverkostoon.

”Tavoitteena on luoda yhteinen foorumi yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026 valmisteleva Oulun kulttuurisäätiö oli kumppani, jonka kanssa teema ja sisältö sopivat hyvin yhteen. Siitä alkoi yhteinen keskustelu, joka johti verkoston koollekutsumiseen.”

Lisää kansainvälistä Oulu-kuvaa

Pohjois-Pohjanmaan koordinaattori Henrik Skarevik, Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta puntaroi miten tärkeää edistää yhdenvertaisuutta.

”Tavoitteena on valtavirtaistaa kulttuurista moninaisuutta ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten yhteisöjen toiminta osaksi paikallista kulttuurielämää. Luomme erilaisten yhteisöjen ja tahojen kanssa yhdessä verkoston, joka vahvistaa yhteisöjen omaa ja yhdessä tekemistä.”

Willman toivoo projektin tuovan verkostoon mukaan myös romanikulttuurin ja saamelaiskulttuurin yhteisöjä.

”Käymme tapaamisissa läpi, miten voimme avustaa ja tukea ryhmien toimintaa. Tilojen käyttö on yksi esimerkki. Kaupungilla on paljon tiloja, mutta niiden käyttöön saaminen ei ole niin selkeää. Kysymyksiä ja tarpeita voi nousta”, hän sanoo.

”Yhdistykset voivat oppia toisiltaan, miten asioita on toteutettu ja millaisia toimintatapoja on syntynyt. Samoin jaamme tietoa, mille asioille on koettu tarvetta ja mitä on saavutettu omalla toiminnalla. Samoin pohdimme, miten voisimme kaupungin näkökulmasta luoda moninaisuuden ja kansainvälisen Oulun kuvaa.”

”Näiden yhdistysten kautta tavoitamme ihmisiä, joita emme muuten tavoittaisi. On tärkeää viestiä muillekin, että tulkaa mukaan”, Willman kiteyttää.

nainen istuu sohvalla

Luz Peltoniemi on kotiutunut hyvin Suomeen.

Perusta kotoisin oleva Luz Peltoniemi on havainnut espanjankielisten järjestämiä tapahtumia Helsingissä ja pohtinut niiden tuomista Ouluun.

”Oulussa tehdään paljon, mutta jostain syystä tieto ei saavuta kaikkia. Olisi hyvä antaa tietoa suomen kielen opiskelijoille, se olisi osa kotoutumista. On myös tärkeää, että viestintä olisi mahdollisimman saavutettavaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kannalta. Että kaikki löytäisivät esimerkiksi kaupungin tapahtumakalenterin ja sitä kautta saisivat tietoa. Olemme myös miettineet, että olisi tärkeää toteuttaa kulttuuritapahtumia.”

Peltoniemi kertoo nähneensä, kun Kolibri-festivaalissa useammat yhteistyötoimijat toteuttivat verkostona Machu Picchu -yhtyeen tapahtuman Helsinkiin. Toinen hieno esimerkki oli monen eri maan Latin Folk Night -tanssitapahtuma Helsingissä; kolmetoista etelä-amerikkalaista maata toteutti tapahtuman marraskuussa.

”Se oli mahtavaa. Myös suomalaisia oli mukana tanssijoina. Ja yleisössä oli paljon suomalaisia, venäläisiä ja ruotsalaisia. Tapahtuma oli tosi mielenkiintoinen. Ajattelen, että yhdessä tekeminen on hienoa, voimme kokoontua ja luoda yhteisen kieli- ja kulttuuriverkoston.”

”Eli olisiko mahdollista tuoda jokaisesta yhdistyksestä erilaista taitoa mukaan? Pohjalla voisi olla musiikkitapahtuma, tai jotain muuta kulttuuritoimintaa. Ryhmät ja yhdistykset voivat esitellä omaa kulttuuritoimintaansa esimerkiksi Oulun päivillä”, Peltoniemi ehdottaa.

Toimijat tekijöinä ja toteuttajina

Willman lisää mukaan vielä laajemman näkökulman.

”Kulttuurin pitäisi olla kaupungin näyteikkuna. Mieluummin juuri näinpäin, että yhdistykset itse ottavat aktiivisesti roolia, ideoivat ja antavat muodon sen sisällölle ja asialle. Minkälaiseksi verkoston toiminta muotoutuu tulevaisuudessa, sen pitää tulla toimijoilta itseltään.”

Edustatko kieli- ja kulttuuriyhteisöä ja haluaisit mukaan verkoston toimintaan? Verkoston seuraava tapaaminen on 15. helmikuuta 2024. Lisätietoa verkostosta ja sen tapaamisesta saat Anna Litewka-Anttolaiselta anna.litewka-anttolainen@oulu2026.eu