Oulun Pohjoinen valokuvakeskus etsii taiteilijoita tekemään tulevaisuudentutkimusta

Valittu taiteilija tai ryhmä voidaan kutsua esimerkiksi kahden kuukauden residenssiin taiteelliselle tutkimusmatkalle maanalaiselle tutkimusasemalle Callio Labiin, Pyhäsalmen kaivokseen ja ympäröivään yhteisöön. Kuva: Antti Tenetz

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Millaisia uusia näkökulmia, tietoa ja ratkaisuja voimme uudelleenkuvitella kiihtyvän ympäristönmuutoksen aikakaudella? Pohjoisen valokuvakeskuksen residenssiohjelmaan haetaan taiteilijoita ja työryhmiä, jotka lähestyvät tulevaisuudentutkimusta, muutoksen havainnointia ja ympäristönmuutosta laajasti taiteen ja tieteen kautta.

More-than-Planet -hankkeen ja residenssien tarkoituksena on uudelleenkartoittaa ymmärrystämme ja kokonaiskuvaa planeettamme tasolla. Residenssin teemoja ovat ympäristönmuutoksen havainnointi, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja ratkaisujen taiteellinen tutkiminen ilmaston, ekologian, maankäytön muotojen, vesiekologian ja hiilen kierron sekä sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen kautta.

Keskus etsii taiteilijoita, jotka kehittävät ja haastavat perinteisiä taiteen ja tieteen välisen yhteistyön muotoja kyseenalaistaen ja tarjoten uusia näkökulmia. Taiteilijoiden toivotaan toimivan yhdessä tutkijoiden sekä paikallisen yhteisön kanssa. Residenssi on avoin kaikille taiteen tekemisen muodoille, painottuen kuitenkin taiteelliseen praktiikkaan, jossa hyödynnetään linssipohjaisia tekniikoita. Residenssit toteutetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana.

15 000 euroa korvausta

Valittu taiteilija tai ryhmä kutsutaan kahden kuukauden residenssiin taiteelliselle tutkimusmatkalle Deep -residenssiin maanalaiselle tutkimusasemalle Callio Labiin, Pyhäsalmen kaivokseen ja sen ympärillä elävään yhteisöön tai Meander/Boreal Forest -residenssiin monitieteiselle tutkimusasemalle Oulangan kansallispuistoon ja paikallisiin yhteisöihin.

Taiteilijalle tai ryhmälle maksetaan yhteensä 15 000 euron residenssi- ja tuotantokorvaus kahden kuukauden residenssi- ja itsenäisen työskentelyn jaksosta, jonka lopputuloksena syntyy uusi teos. Residenssityöskentely ajoittuu huhtikuun 2023 ja toukokuun 2024 välille. Työskentely residenssikohteessa kestää yhtäjaksoisesti noin 2–4 viikkoa tilanteesta, sopimuksesta ja aikatauluista riippuen.

Hakuaika päättyy 28.2.2023. Lisätietoja tästä linkistä.