Oululaisen Filmiapajan haku kirjoittamisen sekä audiovisuaalisten alojen ammattilaisille käynnistyy

Oulun kulttuurisäätiö vastaa rahoitusten jakamisesta, ja tuotantojen tulee vastata Euroopan kulttuuripääkaupungin eli Oulu2026-ohjelman teemoihin. Kuva: Filmiapaja

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Filmiapaja tarjoaa pohjoisen tarinoiden kanssa työskenteleville mahdollisuuden kehittää hankkeitaan yhdessä ammattilaisten kanssa. Filmiapaja koostuu useasta työpajasta ja teoskohtaisista sparrauksista noin puolentoista vuoden aikana.

Projekti kulminoituu syksyllä 2024 järjestettävään pitchaustilaisuuteen, jossa valikoidut tuotannot esitetään av-alan rahoittajille ja parhaat tuotannot saavat tuotantorahoitusta. Lisäksi Filmiapajaan osallistuvat voivat projektin aikana hakea hankkeilleen erillistä käsikirjoitustukea.

Oulun kulttuurisäätiö vastaa rahoitusten jakamisesta, ja tuotantojen tulee vastata Euroopan kulttuuripääkaupungin, Oulu2026, ohjelman teemoihin.

”Av-tuotantojen rooli kasvaa, ja luovilla aloilla on eniten kasvupotentiaalia pohjoisessa. Pohjoinen ympäristömme ja elämä täällä vaikuttaa varmasti sisältöihin ja miten taiteilijamme ja kulttuurintekijämme kokevat alueemme. Ne ilmiöt saavat näkyä av-tuotannoissa”, sanoo Oulun kulttuurisäätiön ohjelmajohtaja Samu Forsblom.

Tuorekin idea käy

Osallistujilta edellytetään vahvaa motivaatiota työstää pohjoisia teemoja sisältäviä tarinoita ja ammattimaista kokemusta joko kirjoittamisesta tai av-alalla toimimisesta. Filmiapajaan voi myös hakea, vaikka idea olisi hyvin alkuvaiheessa tai odottamassa vielä syntymistään. Hakemisen tarkemmat yksityiskohdat käydään läpi infotilaisuudessa, jossa on myös mahdollisuus tarkentavien kysymysten esittämiseen. Käsikirjoitus- ja tuotantorahoituksen saamisen edellytyksenä on projektiin osallistuminen ja sitoutuminen Filmiapajan ohjelmaan.

Tavoitteena on taiteilijoiden verkostoitumisen ja tuotantojen onnistumisen lisäksi edistää pysyviä yhteistyömalleja ja rakenteita taidealojen välillä sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä niin alueellisesti Pohjois-Suomessa kuin valtakunnallisestikin. Filmiapaja on Taiteen edistämiskeskuksen ja Oulun kulttuurisäätiön, Oulu2026, yhteisesti rahoittama projekti. Lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat Yleisradio, Audiovisuaalisen alan edistämiskeskus (AVEK), Lapin kirjallisuusseura, Oulun kirjailijaseura ja Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset (Pava ry).

”Av-ala, peliala ja kirjallisuusala ovat tarinateollisuuden eri vaiheita, joten yhteistyö on luontevaa”, sanoo Pohjoisen audiovisuaalisten ammattilaisten puheenjohtaja Kimmo Paananen.

Hänelle pohjoinen merkitsee positiivista anarkiaa. Sitä, ettei tyydytä siihen malliin, miten muualla Suomessa toimitaan.

”Kirjailijat ja av-ala toimivat paljon itsekseen. Toimialojen yritysten keskikoko on alle kaksi henkilöä, niin sparrauskumppani on tärkeä alkuvaiheissa, kun pannaan ideoita käyntiin”, Paananen toteaa.

Hae mukaan Filmiapajaan

  • suunnattu av-alan ammattilaisille tai alalle haluaville kirjoittamisen ammattilaisille, kuten kirjailija, dramaturgi, käsikirjoittaja, tuottaja tai ohjaaja
  • myös niille, joilla on halua kehittää pohjoiseen sijoittuvia tarinoita audiovisuaalisen alan tuotteeksi
  • verkon kautta toteutettava hakuinfo on 21.3.2023 klo 13–14. Samalla avautuu myös projektiin haku.
  • haku sulkeutuu 3.4.2023 klo 16. Hakuinfo jää tallenteeksi Filmiapajan verkkosivulle haun aukioloajaksi. Haun päätökset ilmoitetaan hakijoille 19.4 mennessä.
  • Lisätiedot löytyvät osoitteesta www.taike.fi/fi/filmiapaja.