Oulu2026:n onnistumisia, tuloksia ja muutoksia seurataan aina vuoteen 2027 asti

Kuva: arkisto/Sanna Krook

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Cuporen erikoistutkija Mervi Luonilan merkittävin vastuualue Cuporessa liittyy Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuoden arviointi- ja tutkimushankkeeseen.

Luonila kertoo, että Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke on merkittävä satsaus niin kulttuuripääkaupungille itselleen kuin myös kaikille toiminnassa oleville sidosryhmille ja siihen osallistuville. Tällaisia ryhmiä ovat taide- ja kulttuurikentän ja luovien alojen toimijat, mutta myös toiminnassa mukana olevat muut kunnat ja kaupungit, paikkakunnilla toimivat yritykset ja yhdistykset ja tietysti myös paikkakuntien asukkaat itse.

”On tärkeää, että näin laaja-alaista ja useaa tahoa koskettavaa toimintaa seurataan ajantasaisesti ja arvioidaan, kuinka toimissa on onnistuttu, mikä tuloksena on syntynyt ja kuinka toiminnan synnyttämä mahdollinen muutos vaikuttaa esimerkiksi omaan yhteisöön tai laajemmin yhteiskunnalliseen kehitykseen”, Luonila sanoo.

Mielikuvia ja odotuksia

Oulu2026-toiminnassa kansalaisten monenlaiset mahdollisuudet osallistua taiteeseen ja kulttuuriin nähdään Luonilan mukaan erittäin tärkeänä asiana.

”Nyt, kun keräämme tietoa Oulu2026-toiminnan lähtötilanteesta, on tärkeää, että juuri kansalaiset esittävät mahdollisimman monipuolisesti ja -äänisesti mielipiteitään ja näkemyksiään kulttuurista yleisesti ja tarkemmin Oulu2026-toiminnasta”, Luonila kertoo.

Meneillään olevassa kyselyssä on kiinnostuttu siitä, millaisia mielikuvia Oulu kaupunkina tällä hetkellä herättää tai millaisia odotuksia kansalaisilla on Oulu2026-toimintaa kohtaan. Koska kyseessä on laajemmin kulttuurisen kaupunkikehittämiseen keskittyvä toiminta, kyselyssä kysytään luonnollisesti myös paikallisylpeyteen ja identiteettiin liittyviä asioita.

”Kaiken tämän taustalla on kuitenkin kiinnostus sitä kohtaan, millainen kulttuuriosallistuja vastaaja on ja muuttuuko kiinnostus kulttuuria kohtaan nyt tulevina vuosina”, Luonila lisää.

Pitkäjänteistä työtä

Seurantatyö jatkuu aina vuoden 2027 loppuun asti. Nyt alkuvaiheessa toteutetaan esimerkiksi useita kyselyitä, joita toistetaan matkan varrella. Kansalaisten lisäksi tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita esimerkiksi taide- ja kulttuurialan toimijoiden näkemyksistä, osallistuja kuntien valtuutettujen ja kulttuurivastaavien odotuksista ja itse toimintaan osallistuvien mielipiteistä unohtamatta yrityskenttää Luonila kertoo.

”Kyselyt ovat kuitenkin vain osa seuranta- ja tutkimustietoa. Keräämme lisäksi tilastoaineistoja, teemme haastatteluja ja seuraamme mediaa. Olemme myös kiinnostuneita siitä, kuinka matkailijoiden ja muiden Oulu2026-toimintaa ulkopuolelta seuraavien näkemykset kehittyvät ja muuttuvat seuraavien vuosien aikana”, Luonila kertoo.

Osallistu kyselyyn 16.10. mennessä, siihen vastanneiden ja yhteistietonsa jättäneiden kesken arvotaan tapahtumalahjakortteja. Kyselyyn pääsee tästä linkistä.