Oulu2026 etsii kumppaneita ideoimaan ja toteuttamaan tulevaa kulttuuriohjelmaa

Ohjelmajohtaja Forsblom heittää palloa toimijoille. ”Nyt on aika itse toimia, kaikkea ei Oulu2026-organisaatio pysty yksin tekemään.”

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hakuun voivat osallistua niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin toimijat. Oulu2026-ohjelmajohtaja Samu Forsblom muistuttaa, että nyt on historiallisen iso mahdollisuus kaikille toimijoille lähteä toteuttamaan ideoita.

”Meille tulee paljon viestejä, että ottakaa koppi tästä tai tuosta aiheesta. Tuotamme itse osan kulttuuriohjelmasta, mutta valtaosa rakentuu yhteistyössä niin paikallisten kuin valtakunnallisten kulttuurintekijöiden kanssa. Nyt on oikea aika alkaa aktiivisesti suunnittelemaan omaa Oulu2026 projektia”, Forsblom sanoo.

Tuhansia projekteja

Forsblom sanoo, että tarkoitus on rakentaa yhdessä paras mahdollinen Euroopan kulttuuripääkaupunki ja ohjelmahauilla etsitään kumppaneita toteuttamaan kulttuuriohjelmaa. Oulu2026 rahoittaa, sparraa sekä antaa laajan markkinointiviestinnälliseen tuen ja näkyvyyden.

Yleisölle avautuva kulttuuriohjelma tulee koostumaan tuhansista yksittäisistä projekteista. Kulttuuriohjelma alkaa näkymään laajasti lähempänä toteutuvaa kulttuuripääkaupunkivuotta.

”Nyt rakennamme kulttuuriohjelmaa, teemme oululaista kulttuuria näkyväksi Suomessa ja ulkomailla sekä valmistaudumme kaikin tavoin olemaan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Täytyy muistaa, että kulttuuripääkaupunki on Euroopan isoin ja merkittävin kulttuurihanke. Se voi muuttaa kaupunkia pysyvästi”

Tasapuolisuus ja läpinäkyvyys

Ohjelmahaussa ei karsita organisaation mukaan ketään, vaan osarahoitusta voivat hakea kaikki yksityishenkilöistä yhdistyksiin ja yrityksistä järjestöihin ja julkisiin laitoksiin. Oulu2026 rahoittaa pääsääntöisesti enintään 50 prosenttia projektin kokonaisbudjetista ja projektilla on oltava realistinen rahoitusarvio hakuvaiheessa.

Omarahoitusosuus voi muodostua muun muassa lipputuloista ja muista avustuksista ja vaikka yritysyhteistyöstä. Forsblom toivoo, että myös oululaiset yrittäjät saadaan mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen.

”Ajattelemme kulttuurista laajasti. Siihen liittyy taide ja tiede, mutta myös esimerkiksi urheilu ja ruokakulttuuri. Erityisen mielenkiintoista on synnyttää taiteen ja teknologian välistä yhteistyötä ja nostaa alueemme kulttuurihistoriaa esiin”.

Oulu2026 karsii ja päättää

Oulu2026-ohjelmahakumalli on yleisesti käytössä Euroopan kulttuuripääkaupungeissa ja sen on todettu olevan tasapuolinen ja mahdollistava myös pienemmille toimijoille. Projektit valitsee Oulu2026-ohjelmatiimi, jonka jälkeen ohjelmajohtaja vie vahvistettavaksi valinnat säätiön hallitukselle.

”Meidän ohjelmatiimissämme on paljon asiantuntijuutta ja eri näkökulmia, ja tarvittaessa käytämme ulkopuolisia asiantuntijoita valintoja tehdessämme. Pyrimme tekemään laadukkaan valintaprosessin”.

Kansainvälisyyttä ja osallistavaa

Syksyn haun hakuohjeet ja valintakriteerit julkaistaan syyskuun ensimmäinen päivä ja itse haku on avoinna 3. lokakuusta – 9. joulukuuhun. Haun osarahoituspäätökset ovat valmiita 31. tukokuuta mennessä. Ideoiden tulee olla toteutusvalmiita ja ne täytyy toteuttaa Oulu2026-alueella. Nyt haussa painotetaan laajaa vaikuttavuutta, eli projekteja, jotka synnyttävät laajaa kulttuuri-ilmastonmuutosta.

”Nyt etsimme isoja projekteja sekä tahoja, jotka voivat sitoutua projekteihin jo nyt, vaikka itse toteutukseen on vielä paljon aikaa. Pääpaino on vuodessa 2026, mutta projekti voi alkaa jo edeltävinä vuosina, jos se tukee kokonaisuutta. Pienempien projektien haku aukeaa lähempänä juhlavuotta ja toivomme projekteja kaikista yhteiskunnan osa-alueista”.

Pysyviä malleja

Kansainvälisten hakijoiden määrää Forsblom ei osaa arvioida, mutta uskoo haun olevan kansainvälisestikin kiinnostava. Kulttuuripääkaupunki-tittelin saaminen on lisännyt kansainvälistä mielenkiintoa ja kulttuuripääkaupunki-hanke on Euroopassa merkittävä.

Projekteilta Forsblom toivoo erityisesti teknologian ja kulttuurin yhdistämistä ennennäkemättömällä tavalla. Hän toivoo myös luovaa ja mielenkiintoista kaupunkikulttuuria, yhteisöllisyyttä ja osallistuvuutta. Oulussa on puute luovista tiloista ja keskuksista ja niitä ohjelmajohtaja toivoisi lisää. Projektien tulee liittyä Villisti kaupunki, Vastakohtien voima ja Rohkeasti reunalla -teemoihin.

”Olisi hienoa nähdä projekti, minkä synnyttämiseen jokainen meistä voisi osallistua tavalla tai toisella. Tarkoituksena on tuottaa ainutkertaisia kokemuksia ja pysyviä muutoksia ja uusia toimintamalleja, joita hyödyntää myös vuoden 2026 jälkeenkin”.

Lisätietoja ohjelmahausta voit katsoa tästä linkistä.