Oulu mukaan Tapahtumateollisuus ry:n toimintaan – antaa uusia keinoja tapahtumien kehittämiseen

Tapahtumateollisuus on suuri yhteiskunnallinen tekijä, joka työllistää huomattavan määrän ihmisiä. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö, joka toimii yritysten ja alan toimijoiden muodostamien yhdistysten ja muiden tahojen etu- ja palvelujärjestönä.

”On tärkeää olla mukana valtakunnallisissa verkostoissa, sillä tiedonvaihdon ja yhteiskehittämisen merkitys kriisitilanteissa kasvaa. Kun halutaan viedä asioita eteenpäin ja vaikuttaa, yhteisön kautta viestit saavat isomman painoarvon”, toteaa Oulun kaupungin tapahtumapalveluiden päällikkö Riina Aikio.

Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa tapahtuma-alan elinkeinotoiminnan edellytyksiä, työskennellä tapahtumateollisuuden yhteiskunnallisen tunnettuuden ja arvostuksen lisäämiseksi ja teollisuuden toimijoiden keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi.

Tietoa mukaan päätöksiin

Turun yliopisto yhdessä Tapahtumateollisuus ry:n kanssa tekee tutkimusta, jossa kehitetyn tietopalvelun avulla saadaan kerättyä hyödyllistä tietoa tapahtumista ja tapahtumateollisuuden vaikuttavuudesta. Datan avulla saadaan aiempaa parempi käsitys esimerkiksi tapahtumien määrästä kaupungeissa ja koko Suomessa. Oulussa dataa tapahtumista on pystytty jäljittämään kansainvälisten kongressien osalta.

”Lähdemme innolla mukaan verkostoon ja odotamme tietopalveluprojektin käynnistymistä ja sen tuloksia sitten aikanaan. Kerättyä dataa voimme tulevaisuudessa jakaa päätöksenteon tueksi vaikkapa, kun mietitään tilainvestointeja”, pohtii Aikio.  

Yhteiskunnalliseksi jäseneksi voidaan hyväksyä julkinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Tapahtuma-alan toiminta ja kehitysmahdollisuudet ovat voimakkaasti yhteydessä kaupunkeihin ja kuntiin.

Kaupungit ja kunnat luvittavat tapahtumia ja usein omistavat sekä ylläpitävät tapahtumapaikkoja. Lisäksi kaupungit toimivat tapahtumien järjestäjänä.