Mistä nää tuut -hankkeessa nuoret dokumentoivat omaa Ouluaan

Kesällä 2023 nuorille suunnatussa ParasRakas museo -tulevaisuusverstaassa pohdittiin tulevaisuuden Oulua. Oma kiinnittyminen Ouluun ja tulevaisuus aiheuttivat osallistujissa niin erilaisia pelkoja kuin toiveikkuutta. Kuva: Johanna Latvamäki / Pohjois-Pohjanmaan museo

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Pohjanmaan museo sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30 000 euron erityisavustuksen nuorten osallisuuden tukemiseen.

Pohjois-Pohjanmaan museon Mistä nää tuut? -hankkeessa kehitetään nykydokumentointiin ja taideperustaiseen työskentelyyn perustuva menetelmä, jolla edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia Oulussa. Nykydokumentoinnilla tarkoitetaan nykyajan ja lähihistorian asioiden, ilmiöiden, esineiden, paikkojen ja tapahtumien taltioimista erilaisin keinoin jälkipolville.

Prosessissa nuoret dokumentoivat omaa Ouluaan – tärkeiksi ja merkityksellisiksi koettuja paikkoja ja asioita omista lähtökohdistaan käsin. Prosessin tavoitteena tuottaa keskustelua paikoista ja niiden merkityksistä. Hankkeessa korostuu paikkaperusteisuus ja place making eli kiinnittyminen Ouluun ja sen kokeminen omaksi ja turvalliseksi paikaksi, jossa on mahdollisuus vaikuttaa.

Syntyvä aineisto tallennetaan Pohjois-Pohjanmaan museon arkistoon ja tuodaan esille näyttelyissä. Hanke pilotoi nuorten muodostamaa nykydokumentointiporukkaa, josta muodostuu toimintamalli vapaaehtoisvoimin tehtävälle nykydokumentoinnille museossa.

Hanke toteutetaan vuosina 2024–2025 ja se jalkauttaa ParasRakas museo -hankkeessa kehitettyä museon uutta toimintakonseptia, joka mahdollistaa osallisuutta ja moniäänisyyttä museossa.

Pohjois-Pohjanmaan museo on osa valtakunnallista tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOa, jossa ammatillisesti hoidetut museot jakavat tallennusvastuuta. Pohjois-Pohjanmaan museon yhtenä tallennusalueena on nuorisokulttuuri ja siksi se haluaa kehittää omaa toimintaansa tätä kohderyhmää ajatellen. Nuorten kokemusasiantuntijuus on ytimessä, kun dokumentoidaan heidän omaa elinpiiriään ja elämäänsä.

Hankekumppaneina hankkeessa on Pohjois-Pohjanmaan museon ParasRakas museo -hankkeen projektipäällikkö Karoliina Autere, Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen lehtori Annamari Manninen ja väitöskirjatutkija Aki Lintumäki. Yhteistyökumppanina toimii Kulttuurivoimala.