Merimieskirkolla nuoret turvapaikanhakijat saavat työelämäkokemusta ja elämänhallintataitoja Oulussakin

Oulun merimieskirkolla vapaaehtoisia Hajria ja Louisia ohjaa satamakuraattori Mia Haapakorva. Kuva: Mia Haapakorva.

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Olen saanut tavata mahtavia paikallisia vapaaehtoisia ja merenkulkijoita eri puolilta maailmaa. Jo muutamassa päivässä olen oppinut paljon uusia taitoja ja tutustunut merenkulkijoiden vaikeaan, mutta erittäin mielenkiintoiseen elämään”, kertoo Oulun merimieskirkon vapaaehtoinen, jemeniläinen Hajri.

Merimieskirkossa tunnistettiin tarve löytää turvapaikanhakijanuorille väylä tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä oppia konkreettisia työelämässä tarvittavia taitoja. EU:n rahoittamassa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistoiminnassa nuori saa mielekästä tekemistä osallistumalla Merimieskirkon päivittäiseen toimintaan.

Erityisen Merimieskirkon projektista tekee se, että se on in-country-hanke, joka kohdistuu Suomessa oleviin turvapaikanhakijanuoriin tai jo oleskeluluvan saaneisiin.

Vapaaehtoistyö laajenee

Merimieskirkko kehittää uusia, innovatiivisia ja luovia tapoja toimia niin paikallisessa kuin kansainvälisessä työympäristössä. Hakukierroksen yhteydessä opetushallitus arvioi hankkeen korkein pistein ja piti sitä erityisen kiinnostavana myöntäen sille Good Practice -maininnan.

“Asiakaspalvelutaitojen lisäksi nuoret oppivat kielitaitoa, elämänhallintataitoja sekä työelämätaitoja asiakkaita palvellessaan. Meille tärkeää on auttaa nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan, jolloin he hankkeen jälkeen osaavat etsiä itselleen sopivia koulutus- ja työpaikkoja. Näin hankkeemme edistää nuorten turvapaikanhakijoiden kotoutumista”, kuvailee Suomen Merimieskirkon vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Sanna Puumalainen.

Merimieskirkon hankkeen puitteissa tarjotaan enintään 14:lle 18–29-vuotiaalle nuorelle mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä jossakin Merimieskirkon kotimaan toimipaikassa. Oulun lisäksi toiminta alkaa pian myös Kemissä, Helsingin Vuosaaressa, Haminassa, Raumalla ja Turussa. Kuhunkin toimipaikkaan valitaan hakijoiden joukosta yhdestä kolmeen vapaaehtoista. Vapaaehtoistyöjakso kestää yhden vuoden. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, mutta hankerahoitus korvaa nuorille siitä aiheutuvat kustannukset.

Vieraanvaraisuus perusarvona

Nuorten rekrytointi tehdään yhteistyössä turvapaikanhakijoita vastaanottavien tahojen kanssa.

Yksi Merimieskirkon arvoista on vieraanvaraisuus, joka pitää sisällään ajatuksen ihmisten yhdenvertaisuudesta. Osallistumalla hankkeeseen Merimieskirkko panee täytäntöön paitsi omia myös EU:n yhteisiä arvoja ihmisten yhdenvertaisuudesta ja kansainvälisestä solidaarisuudesta.

Euroopan solidaarisuusjoukkoja Suomessa toimeenpaneva Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kansallinen toimisto on osa Opetushallitusta.

Suomen Merimieskirkko on itsenäinen, vuonna 1875 perustettu yhdistys. Merimieskirkko toimii ulkomailla asuvien ja liikkuvien suomalaisten parissa sekä tekee kansainvälistä merenkulkijatyötä Suomen satamissa. Merimieskirkko on kumppani kotona ja maailmalla. Merimieskirkkotyössä kirjataan vuosittain lähes 300 000 kohtaamista.

Kotimaan kansainväliset merimieskirkot palvelevat Oulussa, Kemi-Torniossa, Hamina-Kotkassa, Helsingin Vuosaaressa ja Hernesaaressa, Turussa, Raumalla ja Kokkolassa. Ulkomailla Merimieskirkolla on toimipaikka Saksassa, Belgiassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Kreikassa. Muita työalueita ovat Irlanti, Luxemburg, Espanja, Puola ja Kaakkois-Aasia.