Luupin johtaja Jonna Tamminen: kaupunginhallituksen päätös helpotus, vaikka Ainolan kohtalo surettaa

Yhdyskuntalautakunta päättää Ainolan myynnistä ja tonttimaan vuokrauksesta myöhemmin. Pohjois-Pohjanmaan museo tullaan siirtämään Tietomaan uudisrakennuksen yhteyteen. Kuva: arkisto: Petri Uusitalo

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Museo- ja tiedekeskus Luupin hankeselvitys Pohjois-Pohjanmaan museon ja muun kokonaisuuden uudistukset etenevät vaihtoehto kahden mukaisesti, jossa hankkeen tavoitekustannuksiksi on arvioitu noin 26,6 miljoonaa euroa.

Tuleville vuosille tarvittavista määrärahoista päätetään talousarviokäsittelyjen yhteydessä. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laativat tarvittavat asemakaavamuutokset. Yhdyskuntalautakunta päättää Ainolan myynnistä ja tonttimaan vuokrauksesta.  

”Päätös on suuri helpotus pitkän prosessin jälkeen. Luupin sisällä päätös otetaan vastaan ristiriitaisin tuntein. Näemme hienoja mahdollisuuksia uusissa tiloissa, vaikka Ainolan rakennuksen museokäytön päättyminen aiheuttaakin surua”, kertoo Museo- ja tiedekeskus Luupin johtaja Jonna Tamminen.

”Nyt päästään tekemään tiloja nimenomaan meidän toimintamme lähtökohdista ja voidaan miettiä ne siten, että ne palvelevat Luupin ja sen yhteistyökumppaneiden tarpeita vähintäänkin seuraavan 30 vuoden ajan.”

Uudisosa Tietomaan yhteyteen

Nyt päätetyn vaihtoehto 2 mukaan Pohjois-Pohjanmaan museon toiminnalle rakennetaan tilat Tietomaan uudisosan yhteyteen. Ainolan museorakennus siirretään kiinteistökehitykseen. Tietomaan vanha osa peruskorjataan.

Nyt tehty päätös parantaa osaltaan museo- ja tiedekeskuksen toimintaa siten, että kahden toimipisteen mallissa Luupin kohteiden aukioloaikoja voidaan laajentaa nykyisestä sekä laadukkaiden näyttelyiden rakentamiseen on enemmän resursseja. Kahden toimipisteen mallissa toiminta tulee olemaan nykyistä vetovoimaisempaa, mikä näkyy myös kasvavissa kävijämäärissä.

Toisaalta suojellun Ainolan museorakennuksen myyminen ja museotoiminnan siirtäminen toisaalle päättää kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen aikakauden julkisena kohteena. Ainola rakennuksena ei katoa mihinkään vaan sen käyttötarkoitus tulee muuttumaan. Samoin puisto säilyy kaikille avoimena julkisena tilana.

Uudisrakennus tulee sisältämään Deep space -esitystilan, joka lisää näyttelyiden vetovoimaisuutta merkittävästi. Se mahdollistaa esimerkiksi immersiivisten teosten esittämisen ja tuo mahdolliseksi historian elävöittämisen aivan uudella tavalla.

”Deep space on myös uusi kulttuuritila Oulun kaupungissa, joka mahdollistaa monipuolisesti musiikin, teatterin, sirkuksen ja tanssin kokemisen ja siten lisää merkittävästi tilojen käyttöastetta”, valottaa Tamminen.

”Tuleva prosessi mahdollistaa myös kuntalaisten osallistamisen. On tärkeää, että tulevat yleisömme ja yhteistyökumppanimme pääsevät vaikuttamaan tilojen suunnitteluun.”

Valmista ehkä vuonna 2026

Aikataulu on tiukka, tavoitteena on, että rakennus valmistuu kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026. Investoinnit toteutetaan vaiheittain kaupungin omana erillisinvestointina siten, että Tietomaan rakennussuunnittelu tehdään vuosina 2022–2023 ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2024–2026 siten, että uudet tilat voidaan avata yleisölle kesällä 2026.

”Pitää muistaa, että näyttelyiden rakentaminen vie aikaa, eivätkä ne ole valmiita samaan aikaan kuin rakennus valmistuu. Näyttelyiden rakentaminen vie vähintään useita kuukausia. Teemme kuitenkin ensisijaisesti tulevaisuuden Luuppia, joka rikastaa oululaisten elämää vuosikymmeniä eteenpäin”, muistuttaa Tamminen.

Lue myös