Lasten ja nuorten on päästävä itse vaikuttamaan, millaista kulttuuria he haluavat harrastaa

Lastenkulttuuripäällikkö (vs.) Minna Halonen odottaa innolla Oulun uuden lastenkulttuurikeskuksen avautumista keskustakirjasto Saareen. Kuvat: Merja Haukipuro

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: Merja Haukipuro

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulu on tunnettu lastenkulttuurikaupunki, ja tulevaisuudessa se on sitä entistä vahvemmin. Iistä lainassa oleva uusi lastenkulttuuripäällikkö Minna Halonen haluaa, että keskustakirjasto Saareen parin vuoden päästä avattava lastenkulttuurikeskus avaa lapsille ovet luovuuden ja mielikuvituksen maailmaan.

Tammikuussa nimitetty vs. lastenkulttuuripäällikkö Minna Halonen on innostunut uunituoreesta pestistään Oulun kaupungilla. Hän kiittelee Valveella ja Oulun lastenkulttuurikeskuksessa olevan osaavaa ja asiantuntevaa henkilökuntaa, joka on ottanut hänet ihanasti vastaan työyhteisöön.

”Tämä oli ainutlaatuinen mahdollisuus, kun on tulossa Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi, ja lisäksi avautuu uusi lastenkulttuurikeskus, jota saan olla mukana kehittämässä”, Halonen sanoo.

Lastenkulttuurikeskus tulee uuteen keskustakirjasto Saareen, kunhan se valmistuu remontista ja avataan vuonna 2026. Lastenkulttuurikeskus tulee talon neljänteen kerrokseen.

Uusi lastenkulttuurikeskus on yksi kulttuuripääkaupunkivuoden kärkihankkeista ja tarjoaa laadukkaita ja vaihtuvia lastenkulttuurin sisältöjä paikallisille ja matkailijoille.
Vs. lastenkulttuuripäällikkö Minna Halonen

Lastenkulttuuri on lapsille ja nuorille suunnattua taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta, taiteen ja kulttuurin tarjontaa ja kokemista sekä lasten ja nuorten itsensä tuottamaa taidetta. Nämä kaikki toteutuvat uudessa lastenkulttuurikeskuksessa.

Lastenkulttuurikeskus lisää entisestään lastenkulttuurin saavutettavuutta Oulussa. Tilan tarkoituksena on viedä lapset luovuuden ja mielikuvituksen maailmaan.

Halonen kertoo, että lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kehitetään ja tiloja käytetään yhteisesti kirjastotoimijoiden ja eri kulttuuritoimijoiden välillä. Jo nyt Oulun lastenkulttuurikeskuksella on toimintaa laajasti ympäri Oulua, ei vain Valveella.

Pitkä kokemus Iistä

Halonen on toiminut Iissä kirjasto- ja kulttuurijohtajana yhdeksän vuoden ajan ja on virkavapaalla tämän vuoden loppuun asti tehdessään Oulussa lastenkulttuuripäällikön työtä.

”Iissä toimenkuva oli laaja, koska johdin sekä kirjastoa että kulttuuripalveluja. Kirjasto- ja kulttuuripuolella on Iissä monipuoliset palvelut, ja siellä toimii ympäristötaidepuistoja sekä taidekeskus KulttuuriKauppila”, Halonen kertoo ja kiittelee, että myös Oulussa on tehty kulttuuripuolella hienoa työtä. Täällä hän sanoo olevansa kiinnostunut kehittämään omaa ammatillista osaamistaan.

Iin kunta on myös mukana kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Art Ii Biennaali on pitkään järjestetty nykytaiteen tapahtuma, joka on osa Oulu2026-ohjelmaa.

Nainen avaa ulko-ovea lastenvaunuille.

Minna Halonen toivottaa Valveelle tervetulleeksi kaikenikäiset. Lasten ja nuorten toimintaa on kehitteillä lisää kaiken aikaa.

Kulttuuripääkaupunkivuosi on Halosen mukaan hieno mahdollisuus lähteä kehittämään ja kansainvälistämään Oulua monelta suunnalta.

”Uusi lastenkulttuurikeskus on yksi kulttuuripääkaupunkivuoden kärkihankkeista ja tarjoaa laadukkaita ja vaihtuvia lastenkulttuurin sisältöjä paikallisille ja matkailijoille”, Halonen toteaa.

Juuri alkaneelta työltään Halonen odottaa ennen kaikkea monipuolista yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa. Oulun lastenkulttuurikeskuksen henkilöstö toimii asiantuntijoina myös valtakunnallisissa verkostoissa ja on kumppanina monissa kansainvälisissä projekteissa. Oulun lastenkulttuurikeskus on mukana esimerkiksi valtakunnallisessa elokuva- ja sanataidekasvatustyössä.

Oikeus taiteeseen ja kulttuuriin

Halonen painottaa lasten ja nuorten omaa vaikuttamismahdollisuutta. Hänestä tärkeintä olisi, että lapset itse pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan millaista kulttuuria ja toimintaa he haluavat Oulussa harrastaa ja tehdä. Kohderyhmän tavoittamiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä esimerkiksi kirjaston henkilökunnan kanssa.

”Lapsilla ja nuorilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin, ja meidän tavoitteenamme on saada heidät tutustumaan erilaisiin taide- ja kulttuurimuotoihin.”

Lastenkulttuuripäällikkö on myös mukana koordinoimassa koulujen opetusohjelman tukimateriaaliksi rakennettua Kulttuuripolkua. Sen tarkoituksena on turvata oppilaiden näkökulmasta yhdenmukainen opetus kulttuurista. Kulttuuripolun merkeissä lastenkulttuurikeskus järjestää kouluille esimerkiksi elokuvareittejä, kirjastoreittejä ja museo- ja tiedereittejä.

”Näiden avulla tarjotaan kaikille lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta sama kulttuuritarjonta. Lasten on mahdollista tutustua eri kulttuurimuotoihin ja vierailla taidelaitoksissa.”

Halonen toimii lastenkulttuuripäällikkönä vuoden 2024 loppuun ja on virkavapaalla työstään Iin kunnan kirjasto- ja kulttuurijohtajana. Hän aloitti viime syksynä myös sosiologian opinnot Lapin yliopistossa.

”Olen yhteiskunnallisista asioista ja ilmiöistä kiinnostunut, ja tästä on hyötyä kulttuurialan kehittämisessä. Näen että taiteessa ja sosiologiassa on yhteistä, molemmissa pureudutaan yhteiskunnallisiin ilmiöihin.”