Kulttuuriradio Oulun aktiivi Saija Härmä: "Kulttuuria ei ole koskaan liikaa"

Kulttuurikiihdyttämön Tila Pikisaaressa on Oulun kulttuurin kehto. Siellä syntyvät myös KRO.fm:n lähetykset. Kuvat: Julia Ramstedt

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Reilun puolen vuoden toiminnan jälkeen ohjelmia on noin 30 kappaletta ja kattauksen monipuolistuminen jatkuu yhä. Valikoimassa on ohjelmia keskusteluun painottuvista vierasohjelmista dj-selektointiin saakka.

Entinen toiminnanjohtaja ja nykyinen varapuheenjohtaja Saija Härmä haluaa painottaa radion tuotannossa erityisesti yhteistyötä ja kulttuurin kasvattamista.

”Meillä on toimintaperiaatteena pyrkiä rikastuttamaan kulttuuritarjontaa Oulussa ja jopa koko Suomessa. Toivon, että meidän uudempienkin tekijöiden potentiaali nähdään ja tunnustetaan se, että radio on kannattava media.”

Tällä hetkellä viitenä päivänä viikossa lähetystä nettiin tuottava KRO päätyi yhdistyksen muotoon useista syistä. Yhdistyksen perustaminen auttaa radiotoiminnan kasvattamisessa esimerkiksi siksi, että avustusten hakeminen helpottuu ja yleinen toiminnan hallinnointi on yksinkertaisempaa. Tulva ry:stä irtaantuminen mahdollistaa myös radion varsinaisten tekijöiden omien näkemysten ja tavoitteiden esille tuonnin jatkossa suoremmin ja selkeämmin.

KRO:lla Härmä tekee ohjelmaa nimeltä Ookko nää kuullu? Ohjelman slogan on: ”Puhutaan mistä halutaan ja soitetaan mistä tykätään.” Ohjelmassa painottuvat vieraat; kulttuurialan tekijät. Ideassaan Härmä haluaa inspiroida kuulijoita omissa haaveissaan.

Tavoitteena yhä monipuolisempi radio

Esikuvana toimineen Bassoradion tapaan myös KRO:lla toivotaan, että päästäisiin jossain vaiheessa lähemmäksi sadan ohjelman pakettia ja viikon jokaisena päivänä pyörivää radiota. Toistaiseksi ohjelmasisältö koostuu pääasiassa musiikkiohjelmista, mutta jatkossa kattaukseen on tarkoitus tuoda enemmän esimerkiksi podcasteja, keskusteluohjelmia, kuunnelmia tai muita äänisisältöjä.

Härmä on ollut mukana KRO:n toiminnassa alusta asti. Hän aloitti radiossa ohjelman tekijänä ja eteni  aktiivijäsenyyden kautta aina toiminnanjohtajuuteen saakka. Hänelle radio on lähellä sydäntä ja palo toiminnan kehittämiseen on kova.

”Haluan ehdottomasti lisätä yhteisöllisyyttä radion tekemisessä. Ydintiimissä on paljon ihmisiä, joilla on halu edistää radion asioita ja se on ilo nähdä. On hienoa jakaa sama intohimo muiden kanssa. Tavoitteena on saada ohjelmakartta täyteen ja mahdollistaa radion tekeminen myös sellaisille ihmisille, jotka eivät ole vielä ammattilaisia. Kulttuuria ei ole koskaan liikaa”, Härmä sanoo.

Telakka-mediapajassa työpajaohjaajana työskentelevä Joonas Leinonen opastaa usein uusia tekijöitä esimerkiksi tekniikan kanssa. Saija Härmä kokee neuvot usein tarpeellisiksi myös henkilökohtaisesti.

Rahoitus on jäänyt aiemmin vähäiseksi

Joonas Leinonen Tulva ry:stä on radion perustajajäsenistöä. Myös hän tuo esiin sen, että KRO.fm on ennen kaikkea rajattomuutta edustava radio, joka toimii eräänlaisena sulatusuunina, jossa monet eri yhdistysten tekijät kerääntyvät samaan paikkaan tekemään radiota. Hän näkee Kulttuuriradio Oulun vahvuutena erityisesti sen sisältöjen laaja-alaisuuden.

”KRO on matalan kynnyksen radio, jossa ei ole mitään genrerajoituksia ja radion idea on olla tekijöittensä näköinen. Me törmäytämme erilaisia ja eritasoisia tekijöitä ja toimimme parhaimmillaan kaupunki identiteetin rakennusvälineenä ja paikallisten omana äänitorvena”, Leinonen kiteyttää.

Rahoituksen saaminen on ollut aiemmin haasteellista. Kaupunki avusti radiota alkutaipaleella muutamalla tuhannella eurolla, ja sen jälkeen satunnaisempia pieniä summia on karttunut sieltä täältä. Vakaampaa rahoitusta ei kuitenkaan ole syntynyt ja siksi yhdistystoiminnan uskotaan olevan jatkossa kannattavampaa. Leinosen mukaan tekijäporukka on innostunutta ja aktiivista, ja sisäinen kehitys tekijöitten keskuudessa etenee hyvin. Keskeisenä tekijänä osallisten joukossa on halu vaikuttaa.

Toiveina on, että kaupunki noteeraisi radion potentiaalin.

Painopiste on markkinoinnissa

Ensimmäinen yhdistysvuosi rakentuu Härmän mukaan enimmäkseen perustuspohjan luomisesta ja toiminnan vakiinnuttamisesta. Tarkoitus on myös painottaa kehitystä yhä monimuotoisempaan ja kattavampaan tarjontaan radion taajuuksilla. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Otto Koistinen.

Tulevaisuuden tavoitteita yhdistystoiminnan vakiinnuttamisen lisäksi ovat esimerkiksi näkyvyyttä lisäävien tapahtumien järjestäminen sekä muuhun markkinointiin panostaminen. Myös livetapahtumiin on aikomus panostaa, kunhan tilanne sen sallii.

KRO tekee hiljalleen myös omia laitehankintoja tulojen karttuessa esimerkiksi kannatusjäsenyyksien ja ohjelmantekijöiden jäsenmaksujen kautta. Tällä hetkellä käytössä ovat vielä Tulva Ry:n laitteet.

Tapahtumien suhteen Härmä uskoo, että esimerkiksi erilaisia livestriimejä tullaan järjestämään jatkossakin. Myös yhteistyötä paikallisten radiokanavien kanssa on suunniteltu.

Kulttuuriradio Oulua pääsee kuuntelemaan keskiviikosta sunnuntaihin tästä osoitteesta.