Kulttuurin elämysoppaat -hankkeen viimeinen valmennusjakso käynnistyy maaliskuussa

Kulttuurin elämysopas -koulutus antaa eväitä kehitellä taide- ja kulttuurielämyksiä matkailijoille tai haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille. Kuvituskuva/Sanna Krook

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Valmennuksissa luodaan uudenlaisia työmahdollisuuksia kulttuurimatkailun ja kulttuurihyvinvoinnin aloille. Valmennettavat luovat hankkeen palvelumuotoiluvalmentajan tuella taide- ja kulttuurielämyksiä matkailijoille tai haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille.

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeen projektipäällikkö on Liisa Ronkainen. Kyseessä on kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka kattaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueen.

Uusia tulonlähteitä ja verkostoitumista

Valmennukset ovat suunnattu yli 25-vuotiaille Pohjois-Pohjanmaalla toimiville taiteen ja kulttuurin tekijöille, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alla olevia, vajaatyöllistettyjä tai toistuvaistyöttömiä. Myös työssä käyvät ja yrittäjät voivat osallistua.

Osallistujat pääsevät verkostoitumaan, kehittämään uusia potentiaalisia tulonlähteitä ja löytämään uusia yleisöjä matkailijoista tai vaikkapa hoitolaitosten asukkaista. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus opintomatkaan touko-kesäkuussa.

Parhaillaan etsitään osallistujia hankkeen viimeiselle valmennusjaksolle, joka alkaa 7.maaliskuuta ja päättyy 1. kesäkuuta. Hakuaika päättyy 17. helmikuuta ja kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 20. helmikuuta.

Lähiopetus Pikisaaressa

Valmennus koostuu kaikille osallistujille yhteisestä lähiopetusjaksosta (7 viikkoa) sekä itsenäisesti tai pari- ja ryhmätyönä toteutettavasta tuotekehitysprojektista (6 viikkoa). Lähiopetuspäivät tapahtuvat Pikisaaressa, Oulussa. Yhteisten tapaamisten valmennusaiheet ovat matkailu, kulttuurihyvinvointi, liiketoiminta, markkinointiviestintä ja palvelumuotoilu. Koko valmennuksen työmäärä on alle 25 tuntia viikossa.

Yhteisiä tapaamisia on kolmena päivänä viikossa, etäosallistuminen ei ole lähtökohtaisesti mahdollista.

Lisäksi hankkeessa luodaan Pohjois-Pohjanmaalle transformatiivisen kulttuurimatkailun toimijaverkosto ja järjestetään kaikille valmennettaville opintomatkoja sekä verkostossa toimiville kulttuuri- ja matkailualan toimijoille seminaareja ja match making -tapaamisia.

Lisätietoja tästä linkistä.

 

 

Lue myös