Ely asetti Ainolan ja Kuulovammaisten koulun vaarantamiskieltoon – kohteiden suojelusta päätetään erikseen

Ainolan mutkikkaat vaiheet jatkuvat. Ely-keskus selvittää suojeluesityksen perusteella kohteen suojeluarvot ja suojelun tarve. Kuva: arkisto/Petri Uusitalo

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ely-keskus teki vaarantamiskieltopäätökset torstaina 19. tammikuuta ja ne tulevat voimaan, kun päätökset on annettu tiedoksi. Kohteiden suojelusta päätetään erikseen. Vaarantamiskielto päättyy, kun suojeluasiaan on annettu ratkaisu. Vaarantamiskiellon määrääminen perustuu lakiin rakennusperinnön suojelemisesta.

Ainolan suojelua selvitään

Ely-keskus käynnisti vuoden 2021 lopussa Ainolan museorakennusta ja lähiympäristöä koskevan rakennussuojeluasian käsittelyn. Esityksen teki Pohjois-Pohjanmaan museoyhdistys ry:n. Lisäksi samaa kohdetta koskevat erilliset suojeluesitykset ovat tehneet Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry sekä Oulun historiaseura ry.

Ainolan museorakennus on arkkitehti Oiva Kallion (1884–1964) suunnittelema 1920-luvun klassismia edustava rakennus. Sitä kutsutaan Ainolaksi alueella sijainneen aiemman, mutta tuhoutuneen rakennuksen mukaan.

Rakennus valmistui 1931 arkisto-, kirjasto- ja museorakennukseksi. Rakennuksella on valtakunnallista merkitystä, se kuuluu Oulujoen suiston keskeisiin rakennuksiin ja on alueen ainoa alun perin kulttuurirakennukseksi suunniteltu rakennus.

Kohde saattaa olla rakennusperinnönsuojelemisesta annetussa laissa tarkoitettu kohde ja Ely-keskuksella on sille tehtyjen suojeluesityksen perusteella velvollisuus selvittää kohteen suojeluarvot ja suojelun tarve.

Ainolan rakennukseen on myönnetty poikkeamislupa loppuvuonna 2022. Ely-keskus on ollut tietoinen poikkeamislupahakemuksesta ja antanut siihen liittyen myös lausunnon.

Vaarantamiskiellon asettaminen on katsottu tarpeelliseksi kokonaisharkinnan perusteella, jossa on laajemmin otettu huomioon asian valmistelussa kertynyt aineisto, esimerkiksi asiassa saadut viranomaislausunnot, asemakaavatilanne, poikkeamisluparatkaisu sekä rakennukseen ja ympäristöön esitetyt muutostarpeet.

Kuurojenkoulu sijaitsee Tuiran Lossikuja 6:ssa. Kuva: Senaattikiinteistöt

Kuurojenkoululla rakennushistoriallinen merkitys

Oulun Kuuromykkäin koulun, oppilasasuntolan ja koulun johtajan asunnon on suunnitellut Theodor Granstedt 1902. Rakennukset valmistuivat 1906. Koulu rakennettiin lähes neliönmuotoiselle tontille rajaten tontin sisäpihaa. Koulu- ja asuntolarakennus ovat uusrenessanssihenkisiä, tiilistä muurattuja rakennuksia. Johtajan asunnossa on kansallisromantiikan piirteitä.

Kiinteistöllä rakennuksineen on kulttuurihistoriallista merkitystä ja se saattaa olla rakennusperinnönsuojelemisesta annetussa laissa tarkoitettu kohde. Ely-keskuksella on velvollisuus selvittää rakennuksen omistuksen muuttuessa kohteen suojeluarvot ja suojelun tarve vireillä olevalla suojeluprosessilla. Keskus on harkintansa perusteella katsonut vaarantamiskiellon asettamisen tarpeelliseksi käynnistyneen suojelumenettelyn ajaksi.

Valtion kiinteistöyhtiö Senaatti on myi viime syksynä Tuiran Lossikuja 6:ssa sijaitsevan entisen koulukiinteistön kahdelle perheyhtiölle. Kauppahintaa ei julkistettu. Ostajina olivat Y-K Oy Finland sekä Hongisto Oy.

 

Lue myös