Eloa ja iloa taiteesta Pohjois-Pohjanmaan kuntiin – taidepilotteihin etsitään toteuttajia

Pilottien teemoissa saavat korostua luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Kulttuuri

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pilottiaihiot ovat kuntien itsensä ideoimia ja niiden omiin tarpeisiin pohjautuvia. Yhdistävänä ajatuksena piloteissa on lisätä taiteen ja kulttuurin näkyvyyttä kunnissa ja kuntalaisten arjessa sekä luoda taiteen avulla kuntiin eloa, iloa ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Pilottien teemoissa korostuvat luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Aiheet vaihtelevat heilastelukulttuurin dokumentoinnista luontosuhteen käsittelyyn ja aina taidelaboratorion toimintaan asti. Vaihtelua siis on runsaasti.

”Pilottien toteuttamiseen sopivien taidemuotojen kirjo on yhtä laaja kuin niiden teemat ja aiheetkin ovat. Pilotit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia erilaisiin tuotantoihin. Toivomme toimijoilta rohkeita jatkoideoita ja esityksiä pilottien toteuttamiseen”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa

Liiton tehtävänä alueen kehittäminen

Pilotit ovat osa Pohjois-Pohjanmaan liiton vuosina 2022–2023 toteuttamaa Kulttuurikenno – Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin hanketta. 

Tarjouspyynnöt on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla ja Hilma hankintailmoitukset -palvelussa. Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon viimeistään 24. helmikuuta kello 15.00. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodostama kuntayhtymä. Liiton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, aluekehittämisohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maankäytön, liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä maakuntakaavoituksen viranomais- ja kehittämistehtävät, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen.

Lisätietoa hankkeesta: Kulttuurikenno -hanke – Pohjoisen puolesta avoimessa yhteistyössä (pohjois-pohjanmaa.fi).