Yrittäjyysviikolla opiskelijat ja opettajat tutustuivat Oulun yrityksiin – itsetuntemus työelämässä nousee tärkeäksi

Yritysvierailut olivat tärkeä osa tapahtumaa. Probot-yrityksessä robottikoira pääsi samaan kuvaan opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Kuva: Anton Isokangas

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Marja Forsblom

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Kaksipäiväisessä tapahtumassa oppilaat ja opettajat syventyivät monipuolisesti yrittäjyyskasvatukseen ja tulevaisuuden työelämätaitoihin.

Oulun kaupungin kehittäjäopettajien Maikki Mannisen ja Paula Vorneen johdolla osallistujat pääsivät kehittämään omia ongelmanratkaisutaitojaan, ryhmätyöskentelytaitojaan sekä vastuun ottamista Steam-pedagogiikan avulla. Innostunutta puheensorinaa kuului kaikista pöydistä, kun kaikki kehittelivät yhdessä ideoitaan tutustuen samalla toisiinsa.

Oppimismetodina Steam oli valtaosalle tapahtumaan osallistuvista uusi kokemus.

”Steam oli uusi kiva tapa työskennellä”, Strömbackaskolan lukion opettaja Jonas Carlzon Ruotsin Piteåsta totesi.

Opiskelijat ja opetushenkilöstö saivat tapahtumasta mukaansa käytännön työkaluja myös tulevaisuuden työnhakuun liittyen.

“Yksi tärkeimmistä työelämätaidoista on itsetuntemus”, Essi Lehtovaara Nyt-organisaatiosta kertoi opastaessaan nuoria Duunikoutsi-sovelluksen käytössä.

Sovellus on suunnattu ensisijaisesti 13–25-vuotiaille ja sen avulla saa tietoa työelämästä ja työn hausta. Duunikoutsi-sovellus auttaa nuoria myös löytämään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä luomaan ansioluettelon itselleen.

”Meillä opetetaan oppilaille työelämätaitoja, mutta tällaiset uudet modernit tavat ovat aina tervetulleita”, totesi ammattiopisto Lappiassa talousaineita opettava ja projektikoordinaattorina Aurora Entrepreneurialis -hankkeessa toimiva Raija Paasimaa.

Yritysvierailut tärkeä osa tapahtumaa

Oppilailla ja opetushenkilöstöllä oli mahdollisuus tutustua tulevaisuuden työmahdollisuuksiin ja työelämätaitoihin yritys- ja organisaatiovierailujen kautta. Projektin tavoitteiden mukaisesti myös vierailuissa keskeisiä näkökulmia olivat yrittäjämäiset taidot sekä kestävä kehitys ja organisaation tulevaisuuden näkymät.

Seitsemällä vierailulla tärkeiksi tulevaisuuden työelämätaidoiksi nousivat sosiaalisten ja viestintätaitojen lisäksi muun muassa rohkeus, avoimuus ja aktiivisuus.

Tulevaisuuden työelämätaitoja

Työn Taitajat koordinoi Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusverkostoa, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä, toimia alustana kehittämistoiminnalle sekä kerätä yhteen teeman parissa työskentelevät toimijat ja henkilöt. Yhteistyöllä pyritään edistämään oppilaitosten, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tietoutta alueen toimialoista sekä yritysten tulevaisuuden osaamistarpeista.

Yhteistyössä yrittäjyyskasvatusverkoston kanssa päästiin kuulemaan futuristi, keksijä ja kirjailija Perttu Pölösen puheenvuoroa tulevaisuuden työelämästä ja työelämätaidoista. Pölösen puheenvuoro olikin monelle yksi tapahtuman odotetuimpia ohjelmanumeroita.

”Kehitä erityisesti niitä taitoja, mihin koneet eivät kykene”, oli Pölösen selkeä viesti nuorille opiskelijoille ja opetushenkilöstölle.

Englanninkielisessä puheenvuorossaan Pölönen nosti esiin tärkeitä työelämätaitoja, kuten intohimo ja luovuus tai uteliaisuus ja kärsivällisyys.

”Virheet ovat mahtavia! Mitä aiemmin teet virheitä, sitä nopeammin opit. Mutta täytyy olla myös kärsivällinen; jos haluat saavuttaa jotain upeaa, se tarvitsee aikansa.”

”Kehitä erityisesti niitä taitoja, mihin koneet eivät kykene”, oli futuristi, keksijä ja kirjailija Perttu Pölösen viesti nuorille. Kuva: Patrik Hintsala

Kun Pölöseltä kysyttiin puheenvuoron jälkeen, kuinka opetustyössä voisi ottaa huomioon tulevaisuuden työelämätaidot, Pölönen mietti hetken.

”Mainitsemani taidot kuten rehellisyys, moraali, kriittinen ajattelu, luovuus, sinnikkyys, yhteistyökyky, eivät sinänsä ole mitään uutta, mutta uskon näiden taitojen merkityksen vahvistuvan tulevaisuudessa. Teitpä sitten työksesi mitä tahansa. Näitä taitoja kyllä opetetaan eri oppiaineiden yhteydessä, mutta mielestäni ne voisi nostaa vielä näkyvämmäksi opetustyössä.”

Verkostoitumista ja paljon uutta tietoa

Osallistujat vaikuttivat tyytyväisiltä tapahtuman antiin. Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja luoda yhteistyöverkostoa koettiin uuden tiedon rinnalla tärkeäksi.

”Tapahtuma oli kiva! Pidin varsinkin yritysvierailusta. Opin paljon yrityksistä ja sain paljon tietoa, jota tulen varmasti hyödyntämään tulevaisuudessa”, totesi Sanni ammattiopisto Lappiasta, Torniosta.

”Tapahtuma oli mahtava! Oli kiva tutustua uusiin ihmisiin ja päästä verkostoitumaan”, sanoi Mohammed, Gränsälvsgymnasiet lukiosta Ylitorniosta.

”Nää crossborder-tapahtumat on kyllä hyviä, kun saa kuulla laajemmin mielipiteitä ja ajatuksia. Hauskaa oli ja on kiva, kun saa käyttää englantia kunnolla. Oppi kyllä taas uutta ja ootan kyllä seuraaviaki tapahtumia!” kommentoi Neea ammattiopisto Lappiasta, Torniosta.

Haukiputaan lukion ruotsin kielen opettaja Merja Lappalainen iloitsi yllättävistä kohtaamisista.

”Tapasin entisen opiskelutoverini vuosikymmenien takaa, ja entisen oppilaani!”

Myös pienryhmäkeskustelut Suomen ja Ruotsin koulusysteemien eroista olivat Lappalaisen mielestä mielenkiintoisia.

”Kun kuulemme, miten jokin asia tehdään muualla toisella tavalla, voimme saada uusia ajatuksia omaan työhömme.”

Seuraavaksi kokoonnutaan Luulajassa

Ensi keväänä Ruotsin Luulajassa oppilaat ja opettajat pääsevät tutustumaan alueen elinkeinoelämään, ratkomaan kestävyyteen liittyviä haasteita sekä vierailemaan yrittäjyysmessuilla. Aurora Entrepreneurialis -projektitiimi järjestää lisäksi virtuaalisia koulutuskokonaisuuksia opetushenkilöstölle sekä tukee yksittäisten koulujen ja opettajien välisiä yhteistyöprojekteja.

”Yhteistyö oppilaitosten ja yrittäjien kanssa mahdollisti tämänkin tapahtuman”, projektipäälliköt Kati Ilkka Oulun kaupungilta ja Linda Strandenhed Ung Företagsamhet Norrbottenista totesivat tyytyväisinä.

Osallistujat haluavat vielä kiittää yritysvierailukohteitaan: Oamk: Nuve Lab, Keke-keskus, Nokia, University of Oulu: Perception Engineering research, Probot, OP-Pohjola ja Oulun kaupungin Asuntomessu-tiimi.

Interreg-rahoitteista Aurora Entrepreneurialis -hanketta vetävät Oulun kaupunki, Ung Företagsamhet Norrbotten ja Lappian ammattiopisto. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää yrittäjyyskasvatusta, yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja rajat ylittävää yhteistyötä Perämerenkaaren ja Tornionjokilaakson toisen asteen oppilaitoksissa.

Lue myös aiempi Mun Oulun juttu samasta yrittäjyyskasvatusprojektista viime keväältä: Rajat ylittävää yhteistyötä yrittäjyydessä ja ympäristöasioissa – opiskelijat ja opettajat kohtasivat Oulussa