Yli 20 opettajaa oppimatkalla – kansainvälinen opettajaryhmä vaikuttui Oulun kasvatusalan innovaatioiden, kulttuurin ja menetelmien yhdistelmästä

Kansainvälinen opettajaryhmä vieraili esimerkiksi Rajakylän koulussa. Kuvat: Topi Paananen/Visit Oulu

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Topi Paananen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Yli 20 opettajaa eri maista kokoontui Ouluun maaliskuussa osallistuakseen Full Steam -täydennyskoulutuskurssille, joka on suunnattu opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille. Kansainväliset opettajat tutustuivat muun muassa Ylikiimingin, Rajakylän ja Hintan kouluihin.

Kansainvälisten opettajien matka Oulun koulutuksen parissa vei heidät useisiin innovatiivisiin oppimisympäristöihin, mukaan lukien FabLabiin, Ylikiimingin kouluun, Rajakylän kouluun ja Hintan kouluun. Nämä vierailut tarjosivat heille ensikäden kokemusta Steam-pedagogiikan käytännön sovelluksista, mitkä edistävät oppilaiden luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Steam-pedagogiikassa yhdistyvät tiede, teknologia, insinööritaidot, taide ja matematiikka, ja näiden yhtymäkohdissa osallistujat pyrkivät oppimaan innovatiivisista opetusmenetelmistä, jotka sytyttävät luovuuden ja kriittisen ajattelun oppilaissa.

Kalina Nikolova

Bulgarialainen englanninopettaja Kalina Nikolova oli vaikuttunut koulujen käytännönläheisestä lähestymistavasta, mikä parantaa myös oppilaiden itseluottamusta ja omatoimisuutta.

Bulgarialainen englanninopettaja Kalina Nikolova pohti poikkeuksellisia resursseja, joita oppilailla on käytettävissään, ja opettajien omistautumista oppilaiden voimaannuttamisessa heidän Steam-projekteissaan.

Hän kehui käytännönläheistä lähestymistapaa, mikä parantaa oppilaiden teknisiä taitoja rakentaen samalla heidän itseluottamustaan ja omatoimisuutta projektien toteuttamisessa ideasta esittelyyn.

”Nykyään Suomen koulutusjärjestelmä ja sen tulokset ovat vaikuttavia, ei vain Euroopassa, vaan uskoisin että globaalistikin. Koska olin kuullut, että koulut ovat hyvin varusteltuja, päätin nähdä käytännössä, miten oppilaat käyttävät sitä varustelua, ja huomasin, että he osallistuvat moniin käytännönläheisiin aktiviteetteihin. Olimme myös vaikuttuneita koulujen, yliopistojen ja liike-elämän yhteistyöstä koko Oulun alueella”, Nikolova kertoi

Luottamus opettajien ja oppilaiden välillä

Kalina Nikolova vertaili Oulun käytännönläheistä oppimismenetelmää Bulgarian enemmän akateemisesti painottuvaan koulutusjärjestelmään korostaen luottamuksen tärkeyttä koulutusprosessissa.

”Täällä opin, että luottamuksella on todella merkitystä. Luottamus opettajien ja oppilaiden välillä, ja myös luottamus vanhempien ja opettajien välillä on tärkeää, koska he tietävät, että heidän lapsensa ovat hyvissä käsissä.”

Osa opettajista kävi tutustumassa myös vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin Oulun kulttuuritarjontaan. Vierailu Oulun taidemuseossa modernin taiteen näyttelyssä kertoi kaupungin mahdollisuuksista tarjota taide- ja kulttuurielämyksiä oppilaille. Tämä ei ainoastaan rikasta oppimiskokemusta, vaan myös yhdistää oppilaat heidän yhteisöönsä ja perintöönsä, edistäen käsitystä heitä ympäröivästä maailmasta.

Näiden kokemusten kautta ryhmä sai arvokkaita oivalluksia innovatiivisista käytännöistä. Steam-pedagogiikan käyttö korostaa Oulun sitoutumista koulutuksen kehittämiseen ja kaupungin ainutlaatuisesta asemasta modernien oppimiskäytäntöjen eturintamassa.

Fakta

Mikä on Steam?

  • lyhenne englanninkielisistä sanoista Science, Technology, Engineering, the Arts ja Mathematics. Nämä aineet toimivat lähtökohtina oppilaiden kykyjen kehittämiseen tutkimuksessa, vuoropuhelussa ja kriittisessä ajattelussa.
  • opiskelijakeskeistä, kokeellista ja yhteisöllistä oppimista, mikä parantaa koulun toimintakulttuuria tekemisen ja yhdessä oppimisen näkökulmasta.
  • Steam in Oulu on verkosto kouluja ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yksiköitä, missä Steam-opetusta ja -oppimista kehitetään.
  • Oulun koulujen ja opettajien yhteisö, jonka kehittäminen alkoi vuonna 2018. Tällä hetkellä yli 30 Steam-koulua on mukana Oulun verkostossa.