Yhteishaku alkaa – Oulun yliopistossa tarjolla uusi biologiaa ja matematiikkaa yhdistävä maisteriohjelma

Oulun yliopistossa on haettavissa nyt myös saamen kielen varhaiskasvatuksen opiskelupaikkoja, joihin ei etukäteen vaadita saamen kielen osaamista. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun yliopisto vahvistaa myös saamenkielistä varhaiskasvatusta tarjoamalla alan opiskelupaikkoja, joihin ei etukäteen vaadita saamen kielen osaamista. Yhteishaku jatkuu maaliskuun loppuun saakka.

Uusi kaksivuotinen laskennallisen biologian ja data-analyysin maisteriohjelma yhdistää uudella tavalla biologian, matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden kursseja.

”Ohjelmassa oppii mallintamaan biologisia prosesseja laskennallisten ja matemaattisten menetelmien avulla. Se antaa valmiudet toimia monipuolisissa data-analyysiin liittyvissä asiantuntija- ja tutkimustehtävissä luonnontieteellistä ajattelutapaa hyödyntäen”, kertoo yliopistonlehtori Liisa Ilvonen Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden tutkimusyksiköstä.

Maisteriohjelmaan voi hakea, jos taustalla on alempi korkeakoulututkinto biologisten tai matemaattisten tieteiden tai muulta soveltuvalta alalta.

Yhteishaussa hakijoita toivotaan lisää etenkin tekniikan aloille, joilla on pulaa korkeakoulutetusta henkilöstöstä. Miesvaltaiselle alalle toivotaan lisää naisia. Työmarkkinoilla vinoumaa on hankala korjata, koska se saa alkunsa jo nuorten valitessa opiskelualojaan.

”Jos ei ole vielä varma omasta alastaan, kannattaa tutustua myös tekniikan ja luonnontieteiden opintovaihtoehtoihin, joilla opiskelu on sujuvaa, valmistuneet työllistyvät hyvin ja mielenkiintoisiin hyväpalkkaisiin työtehtäviin”, muistuttaa Oulun yliopiston markkinoinnista vastaava johtaja Marja Jokinen.

Saamen kielten osaamista vahvistetaan

Saamenkielisen varhaiskasvatuksen vahvistamiseksi tarjolla on opiskelupaikkoja alan opettaja- ja erityisopettajakoulutuksiin. Saamen kielen osaamista ei vaadita ennakkoon. Ensimmäistä kertaa kevään yhteishaussa voi myös hakea opiskelemaan koltansaamea pääaineena ilman, että osaa sitä entuudestaan. Koltansaamen opinnot alkavat alkeista syksystä 2023 lähtien.

Toisen yhteishaun kandidaattiohjelmien pääasiallinen valintatapa on todistusvalinta. Lisäksi järjestetään yliopistoon pyrkiville valintakokeita touko-kesäkuussa. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.5. ja valintakoevalinnan tulokset viimeistään 7.7.

Yhtä aikaa kevään toisen yhteishaun kanssa on käynnissä yliopistojen avoimen väylän haku, jossa tietyt avoimen yliopiston opinnot suoritettuaan voi hakea opiskelupaikkaa yliopistosta. Oulun yliopistossa opiskelupaikkoja tässä haussa kandidaattiohjelmiin on 255 ja maisteriohjelmiin 34.

Oulun yliopistoon haetaan Opintopolku-verkkopalvelussa.