Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Koret: Oulussa varhaiskasvatus on positiivisesti tulevaisuuteen katsovaa ja kehitysmyönteistä

Pirjo Koret aloitti varhaiskasvatusjohtajana toukokuun alussa. Kaupungin päiväkotien toimintakenttä on hänelle monipuolisesti tuttu. Kuva: Satu Fränti

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Sirpa Tarkkinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Oulun kaupungin uusi varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Koret sanoo, että kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelee osaava ja innostava henkilöstö.

Koretin näkemystä tukee myös hiljattain ilmestynyt varhaiskasvatuksen asiakaskysely, jossa oululaiselle varhaiskasvatukselle annettiin mairittelevat arvosanat.

Koret tuntee varhaiskasvatuskentän hyvin, sillä hänellä on sivistys- ja kulttuuripalveluista ja siihen sidoksissa olevista tehtävistä kattava kokemus.

Varhaiskasvatuksen johtajana Koret aloitti toukokuun alussa. Sitä ennen hän toimi kuusi ja puoli vuotta sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluepäällikkönä pohjoisella alueella. Koret on ollut myös päiväkodin johtaja ja sivistys- ja kulttuuripalveluissa palvelupäällikkö.

Koulutukseltaan Koret on lastentarhaopettaja ja kasvatustieteen maisteri Oulun yliopistosta.

Päiväkoti on hänelle kaikin puolin pienen elämän aloituksen positiivinen paikka.

”Varhaiskasvatus on kasvun ja opin polun aloitus, ensimmäinen paikka missä ihminen näissä merkeissä kohdataan myönteisesti. Siellä luodaan perusteet myöhemmälle opintielle”, Koret sanoo.

Päiväkodeissa innostava toiminnan meininki

Oululaisesta varhaiskasvatuksesta Koret muistuttaa, että sen historia ulottuu 122 vuoden päähän, kun Hanna Åström perusti Ainolan puistoon ensimmäisen lastentarhan. Nykyisin oululaisten päiväkotien varhaiskasvatus perustuu lakiin ja valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin.

”Oulussa varhaiskasvatus on positiivisesti tulevaisuuteen katsovaa ja kehitysmyönteistä. Toimintakulttuurimme on innostavaa”, kuvailee Koret. ”Kestävään tulevaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja pihalla vietetäänkin puoli päivää ulkoilun, liikunnan ja luonnon merkeissä. Esimerkiksi Ala-Köökissä on paljon kulttuuri- ja luontokasvatuksen toimintaa.”

Oulussa on toistasataa kunnallista päiväkotia. Koret muistuttaa, että hän ei varsinaisesti johda niiden päivittäistä työtä vaan sen tekevät aluepäälliköt.

Imagoa pitää luoda myös sisältä päin.

Koretin työpäivät sen sijaan täyttyvät strategisesta johtamisesta, johon kuuluvat huolehtiminen asiakaslähtöisyydestä, palveluiden kehittymisestä, kumppanuuksista, poliittisen päätöksenteon valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Päiväkodeissa hän kuitenkin piipahtaa aina, kun se on työpäivän ohessa mahdollista.

Varhaiskasvatusta pitää tehdä näkyväksi

Koret haki varhaiskasvatusjohtajaksi, koska häntä miellyttää itsensä haastaminen.

”Harkitsin hakemista tarkkaan ja tulin siihen tulokseen, että haluan tehdä tätä.”

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden puutteesta Oulussa Koret sanoo, että palkkaus on tässä haasteessa vain yksi työn imua tuottava tekijä.

”Aihehan on valtakunnallinen ja odotamme miten hallitusohjelmassa ratkaistaan tämä, lisätäänkö esimerkiksi koulutuspaikkoja. Nyt pitäisi avata myös sitä mitä tarkoittaa varhaiskasvatuksen sosionomi ja lisätä korkeakoulutuksen sisäänottomääriä, tosin se ei näy työelämässä kuin vasta noin kuuden vuoden päästä. Myös työssäoloaikana voi nykyisin opiskella alan ammattiin, mutta se ei ala heti vaikuttaa työntekijämääriin.”

Koret muistuttaa, että voimassa on myös jokaisen perheen oikeus varhaiskasvatukseen, joten päiväkotien määrää ja niissä ryhmiä on pitänyt lisätä.

”Kun varhaiskasvatuksen vetovoimasta puhutaan, olemme kuitenkin kaikki sen käyntikortteja eli miten hoidetaan esimerkiksi opiskelijan ohjaus, kuinka kohdataan sijaiset ja miten hoidetaan työntekijöiden jaksaminen ja sitä kautta työurien pidentyminen, otetaanko mukaan eläkeläiset sijaisina”, pohtii Koret.

Varhaiskasvatuksen työtä pitää Koretin mukaan tehdä näkyväksi: millaista on pedagoginen puhe ja miten otetaan perheet mukaan varhaiskasvatuksen arkeen.

”Imagoa pitää luoda myös sisältä päin.”

Nukkuminen kannattaa

Koret rentoutuu ottamalla välimatkaa pedagogiaan vapaa-ajalla.

”Olen hyvä erottamaan työ- ja vapaa-ajan. Annan aivoille jotakin muuta työstä poikkeavaa tekemistä: nikkarointia ja mökkeilyä. Tai sitten lähden Oulusta pois. Niin on taas mukava palata töihin.”

Lisäksi Koret suosittelee, että jokainen opettelisi nukkumaan riittävästi ja löytäisi itselleen sopivan unirytmin.