Ulkona voi tehdä kaikkea — Puoli päivää pihalla sai Oulun päiväkotilaiset liikkeelle

Vekara-ahon päiväkodissa retkeillään viikoittain. Varhaiskasvatuksen opettaja Jaana Raetsaaren (vas.) kanssa retkeilemässä Touko, Peetu, Aleksi ja Minea. Kuvat: Inka Lohvansuu

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Inka Lohvansuu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Oulun varhaiskasvatuksessa kolme vuotta sitten käynnistynyt Puoli päivää pihalla -hanke on tullut päätökseen. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintakulttuuri, joka lisää lasten liikkumista ja ulkoilua päiväkodeissa.

“Päiväkoteihin saatiin uusia toimintamalleja ja konkreettisia tapoja lisätä ulkoilua ja retkeilyä. Vaikka hanke nyt loppui, se tulee jatkumaan ja näkymään myös toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa, kuten sivistys- ja kulttuuripalveluiden sivistysohjelmassa, varhaiskasvatuksen strategiassa sekä varhaiskasvatussuunnitelmassa”, hankekoordinaattori Tarja Kuusisto iloitsee.

Puoli päivää pihalla -hankkeeseen osallistui yli 70 oululaista kunnallista päiväkotia. Osallistuvien päiväkotien kanssa järjestettiin puolen vuoden mittainen lähityöskentelyjakso hankkeen kanssa.

“Päiväkodeissa suunnittelimme kehittämisaskeleita ja loimme uusia käytänteitä. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin osallistui myös yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia”, Kuusisto sanoo.

Hanke tuotti myös materiaalia ja oppaita varhaiskasvattajille sekä perheille toiminnan tueksi.

Puoli päivää pihalla -hankkeen koordinaattori Tarja Kuusisto on tyytyväinen kokeilun tuloksiin.

Metsäretkellä opitaan kaikenlaisia taitoja

Kiiminkiläisessä Vekara-ahon päiväkodissa Puoli päivää pihalla -hanke otettiin vastaan uteliaana. Hanke on ennen kaikkea patistanut ja motivoinut tutkailemaan sitä, millä tavalla perusarkeen voi ujuttaa liikkumista.

“Tämän hankkeen ansiosta olemme katsoneet uusin silmin päiväkodin omaa piha-aluetta sekä lähistöltä löytyviä mahdollisuuksia. Liikunta antaa lapsille valtavasti iloa ja lähialueet tulee otettua hyötykäyttöön!”, kehuu varhaiskasvatuksen opettaja ja päiväkodin liikuntavastaava Marika Tiirola.

“Päiväkodin läheltä löytyy metsäalue, jossa on kaikki lehtipuut. Samalla kun opettelee puiden lehtien muotoa, niin voi kuunnella haavan lehtien havinaa. Lapset ovat nauttineet myös valtavasti suunnistuksesta.”

Tiirolan mukaan kasvattajat tulevat tietoisemmaksi pedagogiikasta, koska siihen on täytynyt hankkeen myötä kiinnittää erityistä huomiota.

“Ulkoilu ja retkeily mahdollistaa opetuksen koostamista erilaisten teemojen ympärille. Lasten sosiaaliset taidot kehittyvät, luontosuhde alkaa kehittyä ja esimerkiksi jokaisenoikeudet tulevat jo päiväkodissa tutuiksi.”

Luonto tukee keskittymiskykyä

Varhaiskasvatuksen opettaja Jaana Raetsaari kokoaa retkelle lähtijöitä ja tarkastaa, että kaikille on evästä mukana.

“Eväät on monesti se retken kohokohta. Tänään metsäretkellä teemme myös tunnekasvatusta”, Raetsaari sanoo.

Ulkoileminen antaa onnistumisen kokemuksia ja kohottaa itsetuntoa sekä opettaa sinnikkyyttä ja ahkeruutta.

“Luonto on monelle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle paras oppimisympäristö. Jo metsään käveleminen auttaa keskittymään ja kuuntelemaan”, toteaa Vekara-ahon päiväkodissa erityisopettajana toimiva Kaarina Puolitaival.

Tunnekasvatusta metsän keskellä. Avustaja Henna Tuohimaa (vas.), Minea, Aleksi, Touko, Jaana Raetsaari ja Peetu keskustelevat tunteista.

Retkikaapit käyttöön

Ulkoilun lisääminen antoi varhaiskasvattajille mahdollisuuksia hyödyntää pedagogisia toimintatuokioita laaja-alaisesti.

“Kaikkea voi tehdä pihalla. Ulkoillessa voi tehdä liikuntakasvatuksen lisäksi esimerkiksi luonto-, liikenne-, musiikki-, taidekasvatusta. Päiväkodeissa tapahtuva ulkoilu antaa tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille lapsille päästä luontoon retkeilemään”, hankekoordinaattori Tarja Kuusisto kertoo.

Tarja Kuusiston mukaan päiväkoteihin juurtui konkreettisia työvälineitä. Päiväkodin lähialueista tehtiin lähialuekartta, johon merkittiin tuttuja ja tuntemattomia ulkoilumahdollisuuksia.

“Kynnys lähteä retkelle on matalampi, kun tietää, millaisia erilaisia mahdollisuuksia lähiympäristössä on”, Kuusisto sanoo.

“Päiväkodeissa perustettiin myös retkikaappeja. Kaappeihin kerättiin esimerkiksi suurennuslaseja ja luuppeja kaikkien päiväkotiryhmien retkiä varten. Retkelle on helppo lähteä, kun välineitä on helposti saatavilla!”

Vekara-ahon päiväkodissa retkikaappi on ahkerassa käytössä. Kaikkien ryhmien käytössä on erilaisia materiaaleja, toimintakortteja, luuppeja, suurennuslaseja ja ötökkäpurkkeja.

Vekara-ahon päiväkodin retkikaapeissa on esimerkiksi suurennuslaseja ja ötökkäpurkkeja.

Yhteistyöstä voimaa

Vekara-ahon päiväkoti on järjestänyt myös ulkoilutapahtumia ja urheilukisoja päiväkodin lähialueelta löytyvän koulun kentällä tai leikkipuistoissa.

“Saimme Kiimingin Urheilijoilta välineitä lainaan”, kertoo Marika Tiirola yhteistyöstä lähellä olevan urheiluseuran kanssa.

Päiväkodin arki saattaa olla rikkonaista ja hektistä esimerkiksi työvoimavajeen vuoksi. Marika Tiirola näkee Puoli päivää pihalla -hankkeessa kaiken keskellä hyviä puolia.

“On hyvä muistaa, että liikunnan eteen voi tehdä pieniä askelia. Ei tarvitse konkreettisesti olla puolta päivää pihalla, vaan lisätä vähitellen pieniä hetkiä ulkoiluun ja retkeilyyn.”

Tiirola kokee hankkeen lisänneen yhteistyötä myös päiväkodin henkilökunnan ja ammatillisten yhteisöjen kesken.

“Ammatillinen jakaminen hyödyllisistä toimintatavoista ja konkreettisista vinkeistä on helpottanut ulkoiluun liittyvien toimintamallien luomista.”

Ulkona voi opetella esimerkiksi matemaattisia taitoja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Hankkeen loppuarviointiin liittyvällä kyselyllä selvitettiin hankkeen vaikutuksia päiväkotiryhmien ulkotoimintaan. 61,4 prosenttia hankkeessa mukana olleista päiväkotiryhmistä vastasi hankkeen vaikuttaneen myönteisesti ulkotoiminnan lisääntymiseen.  80,3 prosenttia ryhmistä ilmoitti ulkotoiminnan lisääntyneen määrällisesti ja 76,2 prosenttia toiminnan parantuneen laadullisesti hankkeen vaikutuksesta.

Myös keväällä 2023 tehdyssä varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn palautteissa Puoli päivää pihalla -hanke nousi esiin positiivisessa valossa. Sekä vanhemmat että varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat pitäneet ulkoilun ja retkeilyn lisäämistä tärkeänä asiana.

“Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on ollut mahdollistaa lapsille tasapuolisesti ulkoilu ja retkeily sekä myönteisten luontokokemuksien kerääminen”, sanoo hankekoordinaattori Tarja Kuusisto.

Varhaiskasvatuksen opettaja Marika Tiirola näkee hankkeen myös kansanterveystekona.

“Liikunta antaa valtavasti iloa lasten päivään!”

Puoli päivää pihalla -hanke sai rahoitusta Aluehallintoviraston myöntämistä veikkausvoittovaroista.