Turvaa tenaville opettaa eskarilaisille turvallista liikennekäyttäytymistä Ouluhallin suurtapahtumassa

Rasmus ja Aslak Hintan päiväkodista pääsivät tutustumaan poliisiautoon. Kuvat: Sari Karhu

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Turvaa tenaville -tapahtumassa on mukana useita turvallisuuden ja liikenteen kanssa toimivia tahoja, kuten Liikenneturva, Oulun poliisi ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. On tärkeää, että turvallisuuteen liittyvät aiheet ja oikeat toimintamallit eri tilanteissa tulevat tutuksi jo ennen kouluikää.

”Tapahtuma tukee varhaiskasvatuksen opetuksen sisältöjä, joihin kuuluu vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja. Lisäksi varhaiskasvatuksessa harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumista, turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja sekä annetaan valmiuksia toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä”, Liikenneturvan Oulun toimipisteen yhteyspäällikkö ja tapahtumasta vastaava Eero Kalmakoski kertoo.

”Kun lapset kiertävät Ouluhalliin rakennettuja toiminnallisia rasteja, he voivat elämyksellisesti kerrata ja oppia monia tärkeitä taitoja ja tietoja”, hän lisää. 

Oulun Infran pojat saivat ison joukon innokkaita kuulijoita. 

Tärkeää oppia turvallisuudesta

Esiopetuksen yksi tavoite on tukea lapsen turvallisuuden tunnetta ja antaa valmiuksia avun pyytämiselle sekä turvalliseen toimimiseen arjen eri tilanteissa. Turvaa tenaville -tapahtuma mainitaan myös Oulun kaupungin esiopetussuunnitelmassa kohdassa Kasvan ja kehityn Oulun esiopetuksessa.

”Turvallisuusosaamiseen liittyviä taitoja ovat muun muassa toiminta eri tilanteissa huolehtien omasta ja muiden turvallisuudesta, turvallinen liikkuminen liikenteessä, vaaratilanteiden ennakointi ja niissä toimiminen sekä keskeisten turvallisuussymbolien tunnistaminen”, Kaijonharjun, Kaijonlinnan ja Syynimaan päiväkotien johtaja ja tapahtuman suunnitteluryhmän jäsen Rauni Kortetjärvi kuvailee.

”Turvaa tenaville -tapahtuman pohjalta esiopetusryhmissä työstetään monipuolisia työtapoja käyttäen turvallisuuteen liittyviä asioita. Tapahtuma sinällään on sekä lapsille että kasvattajille mielenkiintoinen ja mieleenpainuva tilanne, jossa noin kahden tunnin aikana pääsee kokemaan ja näkemään monenlaisia turvallisuuteen liittyviä asioita”, Kortetjärvi lisää.

Tuhansia lapsia mukana

Turvaa tenaville -tapahtumaan Ouluhallissa 5.-6. lokakuuta osallistuu yhteensä noin 3200 vierailijaa, joista eskarilapsia on 2600 ja heidän mukanaan tulevia aikuisia 600. Oulusta mukana on 2000 lasta ja 450 aikuista.

Oululaisia osallistujia on noin 70 kunnallisesta päiväkodista, ja isoista päiväkodeista voi tulla useampikin ryhmä. Lisäksi tapahtumaan osallistuu Oulussa toimivia yksityisiä päiväkoteja sekä ympäristökuntien esiopetusryhmiä. Osallistujia on kaikkiaan 120 eri yksiköstä. 

Tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Liikenneturva, Oulun poliisi, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos sekä Oulun kaupungin varhaiskasvatus- ja liikuntapalvelut.

Lisäksi tapahtuman järjestelyissä ovat mukana Oulun Infra -liikelaitos, OSAO/Kempeleen-Limingan yksikön Turvallisuus- ja kuljetusala, Oulun hätäkeskus, Länsi-Suomen merivartiosto/Rajavartiolaitos, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä SKAL Pohjois-Suomi ry.

Turvaa tenaville -tapahtuma jatkuu vielä tänään torstaina 6. lokakuuta Ouluhallissa.