Tunteiden säätelyä opitaan päiväkodissa – varhaiskasvatuksen ammattilaisille tukea koulutuksella

Varhaiskasvatusikä on erityisen tärkeää aikaa tunnetaitojen oppimiselle. Taitoja opitaan tehokkaimmin arkisissa tunteita herättävissä tilanteissa. Kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tunnesäätelytaitojen avulla ihminen kykenee tunnistamaan omia ja toisten tunteita, ymmärtämään niiden syitä sekä vaikuttamaan tunteiden ilmaisuun ja tunteisiin liittyvään toimintaan.

”Tunnetaidot ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta, sillä ne vaikuttavat muun muassa myöhempään oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pitkälle aikuisuuteen asti”, tutkijatohtori Kristiina Mänty kertoo.

Varhaiskasvatusikä on erityisen tärkeää aikaa tunnetaitojen oppimiselle. Taitoja opitaan tehokkaimmin arkisissa tunteita herättävissä tilanteissa. Mitä laadukkaampaa tukea lapset saavat tunteiden säätelytaitojen harjoitteluun, sitä monipuolisemmat taidot heille todennäköisesti kehittyvät.

Varhaiskasvatusympäristö tarjoaa tunteiden säätelytaitojen harjoittelulle otollisen oppimisympäristön, ja näiden taitojen tukemisessa varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat avainasemassa.

”Kun lapsi saa aikuiselta tietoista, sensitiivistä ja jatkuvaa tukea, lapsi oppii pikkuhiljaa myös itsenäisesti säätelemään ja nimeämään tunteitaan”, Mänty sanoo.

Opetus vapaasti verkosta

Verkossa vapaasti saatavissa oleva TunTuVa-koulutus on yksi tapa kehittää varhaiskasvatuksessa tarjottavaa tunteiden säätelyn päivittäistä tukea.

Koulutus antaa tunnesäätelytaitojen tukeen liittyviä tietoja ja taitoja sekä mahdollistaa henkilöstön ammatillista kehittymistä. Koulutus perustuu 4T-toiminttmalliin, jossa tunteiden säätelyn tuen avaintekijät on jaettu neljään osa-alueeseen: tiedosta, tunnista, tue ja tarkkaile. Malli pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon tunteiden säätelystä ja oppimisesta.

TunTuVa-koulutusta on annettu ohjatusti yli 500:lle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle kymmenessä kunnassa Pohjois-Suomessa. Tätä voidaan pitää varhaiskasvatuksen kentällä merkittävänä saavutuksena tunnesäätelytaitojen tuen kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa.

Hanke on ehdolla kansainvälisen The European Association for Practitioner Research on Improving Learning -järjestön Paras käytäntöön perustuva tutkimus -palkinnon saajaksi.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu, itsenäisesti opiskeltava ja maksuton TunTuVa-koulutus on kehitetty Tunnesäätelyn Tuki Varhaiskasvatuksessa -hankekokonaisuudessa ja vapaasti saatavissa verkossa.

TunTuVa-hanketta on rahoittanut Opetushallitus. Se on toteutettu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä.