Suomen ensimmäinen mikroyrittäjyyden professuuri perusteilla Ouluun – toiminta käynnistyy Kerttu Saalastin Instituutin lahjoitusvaroilla

Professuuri toteutuu kokonaisrahoituksen varmistuttua. Kampanjan tavoitteena on kerätä tarvittava rahoitus tämän vuoden aikana ja avata tehtävän kansainvälinen haku vuoden 2023 alussa. Kuva: Rami Hanafi

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Lahjoituskampanjan tavoitteena on vahvistaa mikroyrittäjyyden tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta perustamalla mikroyrittäjyyden professuuri Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa toimivaan Kerttu Saalasti Instituuttiin.

Joki-Pohjanmaan, Suomenselän ja Alavieskan Osuuspankit antoivat yhteislahjoituksen 50 000 euroa ja Nivalan kaupunki saman verran. Lisäksi Raahen kaupunki lahjoitti 25 000 euroa. Seminaarissa jaettiin myös Kerttu Saalasti -palkinto yrittäjyyttä merkittävästi edistäneelle henkilölle. Palkinnon sai yrittäjyyden professori Ulla Hytti Turun yliopistosta.

”Tämä on erittäin merkittävä panos Suomen ensimmäisen mikroyrittäjyyden professuurin toteutumiseksi Oulun yliopistossa ja erityisesti Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa”, instituutin johtaja Matti Muhos iloitsee.

Lahjoituksella halutaan tukea Oulun yliopistoa ja sen Kerttu Saalasti Instituutin tekemää valtakunnallista mikroyrittäjyyden tutkimusta ja koulutusta.

”Jopa 94 prosenttia maamme yrityksistä on alle 10 henkilön mikroyrityksiä ja niillä on merkittävä rooli työllisyyden ja alueellisen hyvinvoinnin edistäjänä. Nämä asiat ovat myös osuuspankkeja lähellä, joten siksi kohdistamme lahjoituksemme mielellämme juuri mikroyrittäjyysprofessuuriin”, toteaa toimitusjohtaja Markku J. Niskala Joki-Pohjanmaan Osuuspankista.

Ensimmäiset viisi vuotta lahjoituksilla

Uuden professuurin kokonaisbudjetti vuonna 2023 alkavalle viiden vuoden ajanjaksolle on vähintään 600 000 euroa. Tämän ensimmäisen viisivuotiskauden kustannukset katetaan suoraan professuurin tukemiseen kohdennetuista lahjoitusvaroista.

Säätiöiden, yritysten ja kuntien lahjoitukset ovat tässä keskeisessä roolissa. Jatkossa professuuri vakinaistetaan yliopiston käytänteiden mukaisesti ja Oulun yliopisto vastaa tehtävän aiheuttamista kustannuksista perusbudjetoinnin kautta.

Professuuri toteutuu kokonaisrahoituksen varmistuttua. Kampanjan tavoitteena on kerätä tarvittava rahoitus tämän vuoden aikana ja avata tehtävän kansainvälinen haku vuoden 2023 alussa.

”Professuuri on tärkeä avaus mikroyritysvaltaiselle alueelle. Sen avulla yrittämisen esteitä puretaan, kasvuedellytyksiä kehitetään ja tutkimustietoa tuodaan median, päättäjien sekä yritysrajapinnan toimijoiden keskuuteen. Professuurilla halutaan myös lisätä ymmärrystä uusista yrittämisen muodoista sekä edistää mikroyritysten ja yksinyrittäjien jatkuvaa oppimista ja kehittymistä”, toteaa ohjelmajohtaja Martti Saarela.