Steam-menetelmä opettaa epävarmuuden sietämistä sekä lapsille että aikuisille

Steam kiinnostaa Tuulikellon varhaiskasvatuksessa kaikkia ikäryhmiä. Kuvassa varhaiskasvatuksen opettajat Sari Jylhä-Ollila (vas.) ja Susanna Maununiemi. Kuvat: Merja Haukipuro

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Merja Haukipuro

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Steam-oppimismenetelmässä lapset ovat pääosassa: toiminta on lapsilähtöistä ja osallistavaa. ”Myös vuorovaikutus ja kaveritaitojen oppiminen ennen kouluikää ovat tärkeitä, ja Steam-toiminta vastaa tähänkin tarpeeseen”, sanovat Tuulikellon päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajat Susanna Maununiemi ja Sari Jylhä-Ollila.

Linnanmaalla sijaitsevan Tuulikellon päiväkodin kaksi ryhmää osallistuu tiistaina Tool Camp -haasteeseen, jossa eri-ikäiset lapset ja nuoret työskentelevät haasteiden parissa ja ideoivat ratkaisuja niihin. Tool Camp on osa Oulun Energia -areenalla tiistaina ja keskiviikkona järjestettävää Amazing North -tapahtumaa.

Varhaiskasvatuksen opettajat Susanna Maununiemi ja Sari Jylhä-Ollila ovat innostuneita Tool Campin perustana olevasta Steam-pedagogiikasta, johon sisältyy tiedekasvatusta, käsillä tekemistä, taiteita, teknologiaa ja matemaattisia aineita.

Pilottipäiväkoteja haettiin mukaan Steam-toimintaan pari vuotta sitten keväällä.

“Tiedekasvatus on myös kiinnostanut meitä paljon, ja siksi halusimme hakea pilottipäiväkodiksi”, Maununiemi ja Jylhä-Ollila perustelevat.

Tool Camp -haasteeseen Tuulikellossa lähdetään nyt toista kertaa.

“Tool Camp on mahtava tilaisuus lapsille näyttää osaamistaan ja haastaa niin aikuisia kuin lapsiakin oppimaan uutta. Lisäksi itse tapahtuma on mieletön kokemus päiväkoti-ikäisille lapsille, sillä he pääsevät osaksi yhteisöä, jossa tekemisen riemu näkyy.”

Tool Camp-haasteessa ideointi ja osallistuminen on tärkeintä, ei kilpaileminen tai voittaminen.

Steam-oppimismenetelmässä lapset ovat pääosassa: toiminta on lapsilähtöistä ja osallistavaa. Steam-toiminta itsessään istuu opetussuunnitelmiin hienosti: se tukee nykyisiä opetussuunnitelmia ja tarjoaa pedagogisia menetelmiä toteuttaa niitä.

Maununiemen ja Jylhä-Ollilan mukaan Steam-oppiminen näkyy pienemmillä päiväkotilaisilla esimerkiksi ihmettelynä.

”He ihmettelevät vaikkapa sitä, mistä muurahaiset tulevat keväisin. Steam on lapsilähtöistä toimintaa.”

Tämän ihmettelyn ympärille rakennetaan päiväkodissa lapsia kiinnostavaa toimintaa aikuisten avulla esimerkiksi tutkimalla syvemmin muurahaisia osana luonnon kiertokulkua.

Tuulikellon päiväkodissa teknologia, musiikki, taideaineet ja matemaattiset elementit näkyvät kaikille ikätasoisesti.

“Steam mahdollistaa erilaiset tavat opettaa ja oppia. Opettajan on esimerkiksi mahdollista rajata aiheita opetussuunnitelman tai lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Joskus aihealue määräytyy oppiaineen mukaan, joskus rajaavana tekijänä voivat olla erilaiset menetelmät.”

Kun lapset kokeilevat ja epäonnistuvat, yrittävät uudelleen ja sitten lopulta onnistuvat, siitä tulee niitä taitoja, mitä elämässä tarvitaan.
Susanna Maununiemi

Tuulikellon väki on hakenut uusia tapoja sille, miten lapset voivat jakaa oppimaansa esimerkiksi päiväkodin sisällä yli ryhmärajojen ja ideaalitilanteessa yli päiväkotirajojen.

”Tool Camp -ideakilpailuun lähdimme sillä mielellä, että ideointi ja osallistuminen on tärkeintä, ei kilpaileminen tai voittaminen”, Jylhä-Ollila havainnollistaa.

Steam-oppimisessa lapset ja aikuiset oppivat epävarmuuden sietämistä huomattavasti enemmän kuin puhtaasti opettajajohtoisessa työskentelyssä. Tämä on molempien varhaiskasvatuksen opettajien mielestä äärimmäisen tärkeää lasten tulevaisuutta ajatellen.

”Myös vuorovaikutus ja kaveritaitojen oppiminen ennen kouluikää ovat tärkeitä, ja Steam-toiminta vastaa tähänkin tarpeeseen. Kun lapset kokeilevat ja epäonnistuvat, yrittävät uudelleen ja sitten lopulta onnistuvat, siitä tulee niitä taitoja, mitä elämässä tarvitaan”, Maununiemi sanoo.

”Ja epäonnistumista ei tule pelätä”, Jylhä-Ollila jatkaa.

Yhteistyössä vahvuuksia hyödyntäen

Steam opettaa lapsia toimimaan yhdessä, ja tämä oppimisen tapa juurtuu heihin.

”Lapset saavat toivottavasti jatkossakin itse ideoida, mitä he haluavat oppia, ja opettajan tehtävänä on tuoda siihen mukaan pedagogiikka. Lapset saavat käyttää omia vahvuuksiaan ja yhteistyötaitojaan Steamin kautta. Opettaja luo rajat toimintaan, ja liikkeelle voidaan lähteä esimerkiksi lasten tarpeista”, varhaiskasvatuksen ammattilaiset kuvailevat.

”Minulla on viisivuotiaiden Merituuli-ryhmä, jolla olemme osallistumassa tiistaiseen Tool Camp -tapahtumaan. Olemme ideoineet keinoja yksinäisyyden vähentämiseksi”, Jylhä-Ollila kertoo.

”Minulla on puolestaan osallistumassa esiopetuksen ryhmä”, Maununiemi kertoo. Tuulikellon päiväkodin ryhmät osallistuvat Tool Campin 5–8-vuotiaiden sarjaan.

Tuuliviirit-esiopetusryhmän lapsia Tuulikellon päiväkodilta osallistuu Amazing Northin Tool Camp -haasteeseen.

Haastavinta Jylhä-Ollilan ja Maununiemen mukaan on ollut idean toteuttamisvaiheessa, kun idean tulee olla nimenomaan lasten oma idea. Isossa ryhmässä lisäksi kokonaisuuden hallinta teettää ohjaajilla työtä, samoin se, että kaikki lapset pääsevät mukaan osallistumaan. Tool Camp -tapahtumaan lähtevät mukaan ne lapset, jotka ovat olleet aktiivisesti ideoimassa haasteiden ratkaisuja.

Maununiemen ryhmän haasteena on Tulevaisuuden kaupunki -teeman alla oleva ideakokonaisuus.

”Aloitimme koko ryhmällä, mutta he, jotka innostuivat eniten, lähtevät mukaan tapahtumaan, ja toiset tekevät sillä aikaa muuta.”

Opettajat suunnittelevat ja ohjaavat, mutta eivät toteuta työtä valmiiksi; työskentelyssä edetään lasten ideoiden ja ajatusten pohjalta opettajan tuella.

”Steam vahvistaa opettajan kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja joustaa omista suunnitelmistaan lasten tarpeiden ja ideoiden mukaan”, Jylhä-Ollila kertoo.

Lasten ilo ja innostus ovat molempien mielestä Tool Campissa ja yleensäkin Steam-oppimisessa hienointa, samoin yhteistyön ruokkiminen.

”Samalla iso merkittävä asia on yhdessä tekeminen sekä se, kuinka ylpeitä lapset ovat päästessään esittelemään omaa työtään Tool Camp -tapahtumassa. Kaikki haluavat kuulla, mitä tuomaristo sanoo ja että tuomarit näkevät lasten tekemät ideat konkreettisesti. Se on heille tosi tärkeää”, Maununiemi sanoo.

Fakta

Amazing North 21.–22. toukokuuta.

  • Steam on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics.
  • Tool Camp järjestetään Oulun Energia Areenalla tiistaina 21.5. Tuomaristo arvioi ideat, ja parhaat palkitaan.
  •  Tool Campissa on omat sarjat 5–8-vuotiaille, 3.–6.-luokkalaisille ja 7.–9.-luokkalaisille. Nuorimpien sarjassa on 7 ryhmää, keskisarjassa 39 ryhmää ja vanhimpien sarjassa 4 ryhmää.
  • Kolmatta kertaa järjestettävä Tool Camp on osa Amazing North -tapahtumaa, joka järjestetään Oulun Energia -areenalla 21.–22. toukokuuta.