Sadat lukiolaiset innovoivat tulevaisuuden kauppakeskusta Oulunsalossa

Oulunsalon lukiolaiset pohtivat ryhmissä, millaista toimintaa voisi olla modernissa, vastuullisessa kauppakeskuksessa.

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Halusimme tarjota lukuvuoden alkuun erilaisen opiskelu- ja työskentelypäivän. Tiimityöskentely ja ongelmanratkaisu yhdessä vahvistavat opiskelijoiden työelämätaitoja ja koulun yhteisöllisyyttä”, toteavat Minna Mäkelä ja Tuula Tervonen Oulunsalon lukiosta.

Innovaatiopäivä muodostui yhteisestä työskentelypäivästä ja lopputapahtumasta, joka järjestettiin Yrittäjän päivänä 5. syyskuuta. Työskentelypäivässä 1. ja 2. vuoden opiskelijat sekoitettiin ja heistä muodostettiin yli 20 tiimiä. Tiimit valitsivat neljästä haasteesta itselleen mieleisen, ja lähtivät kehittämään siihen ratkaisuehdotusta. Haasteiden teemat liittyivät kauppakeskuksen palveluihin, tapahtumiin, vastuullisuuteen ja nuorten näkökulmiin.

”Kapteeni on osa oulunsalolaisten arkea ja ympäristöä. Nuoret ovat tulevaisuuden yrittäjiä, ja oli mielenkiintoista nähdä, millaisena he näkevät tulevaisuuden ostospaikan ja millaisia palveluja olisi tarjottava”, toteaa Kapteenin kauppakeskuspäällikkö Marja Mononen.

Työskentelypäivän päätteeksi opiskelijatiimit valitsivat keskuudestaan parhaat ideat. Niiden kehittäjät pääsivät esittelemään ideansa kauppakeskuksen ja koulun edustajista koostuvalle innovaatiopäivän raadille. Lopputapahtumassa kuultiin kahdeksan nuorten ideaa, jotka vastasivat erinomaisesti annettuihin haasteisiin.

Innovaatiopäivän raati päätti palkita kaksi toteuttamiskelpoista, asiakaslähtöistä ja vastuullista ehdotusta. Palkitut ideat olivat kirpputoritapahtuma ja kahvilakonsepti, jotka vakuuttivat raadin niin idean sisällön kuin myyntipuheenkin osalta.

Innovaatiopäivä koettiin koulussa posiitiivisena. Nuorten yrittäjämäinen asenne oli nähtävissä, opettajat heittäytyivät mukaan prosessin ohjaamiseen ja aito työelämälähtöinen haaste sai opiskelijat tarttumaan toimeen.

Innovaatiopäivää mahdollistamassa olivat Kauppakeskus Kapteeni sekä EU:n ja Ely-keskuksen rahoittama Väkevä-hanke, jossa kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys tuodaan osaksi yrittäjyyskasvatusta.