Runsas digipelaaminen ja some haastavat oululaisten nuorten hyvinvointia – yksinäisyys voi lisätä ongelmia

Music Against Drugs ry järjestää ilmaisen nuorten tapahtuman perjantaina 7. lokakuuta kello 17–22 Tapahtumakeskus Tullisalissa, Tyrnäväntie 16. Kuva: Inka Pasanen

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Joka neljäs eli 25 prosentti oululaisista digitaalista pelaamista harrastavista nuorista kokee pelaamiseen kuluvan ajan kontrolloimisen vaikeaksi. Jopa reilu kymmenes kokee, että asioita on jäänyt pelaamisen vuoksi hoitamatta.

Pelaamista on jatkettu kielteisiksi koetuista vaikutuksista huolimatta, minkä on nähty heijastuvan negatiivisesti muun muassa nuoren sosiaalisiin suhteisiin ja koulumenestykseen. Eniten digipelaamisen kielteisten vaikutuksia tuovat esille nuoret, jotka ovat kokeneet yksinäisyyttä.

Yksinäisyyttä kokeneista nuorista kielteisiä vaikutuksia kertoi kohtaavan 17 prosenttia, kun taas ei-yksinäisistä nuorista kielteisistä vaikutuksista raportoi yhdeksän prosenttia. Digipelaamisen lisäksi myös somen käyttö nähdään muun ruutuajan ohessa aiheuttaneen 11 prosentille vastanneista tarpeellisten asioiden hoitamatta jättämistä.

Kiusaaminen yleistä

Oulussa noin joka kymmenes yläkouluikäinen nuori on kokenut kiusaamista vuoden sisällä. Itsensä yksinäiseksi nuorista kokee melko usein tai lähes koko ajan 12 prosenttia.

Kiusaamista kokeneista vastaajista lähes neljäsosa kertoi kiusaamisen tapahtuneen netissä tai sosiaalisessa mediassa. Tulokset tukevat myös muuta sosiaalisen median ja kiusaamisen yhteyteen liittyvää kyselytutkimusta. Ebrand Oy:n ja Oulun kaupungin vuonna 2022 yhteistyössä tuottaman tutkimuksen mukaan lähes 34 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista on kohdannut jonkin asteista kiusaamista sosiaalisen median palveluissa.

Kysely osoittaa, että ilmiö on nuorten keskuudessa myös yleisemmässä tiedossa, sillä yli 74 prosenttia vastanneista kertoo nähneensä sosiaalisessa mediassa toisten kiusaamista. (Lähde: SoMe ja Nuoret 2022 – katsaus nuorten sosiaalisen median käytöstä).

Yhteys päihdekiinnostavuuteen

Yksinäisyyden ja kiusaamisen kokemukset lisäävät kyselyn mukaan selkeästi myös nuorten kiinnostusta päihdekokeiluihin. Yksinäisyyttä usein kokeneista oululaisista 26 prosenttia oli kiinnostunut kokeilemaan alkoholia, kun taas ei-yksinäisillä vastaava luku oli 14 prosenttia.

Kiusatuksi tulleista nuorista 21 prosenttia oli kiinnostunut kokeilemaan tupakkaa, kun korkeintaan harvoin kiusatuista vastaavaa kiinnostusta koki 8 prosenttia.

Osana ehkäisevän päihdetyön Music Against Drugs -kokonaisuutta toteutetun kyselyn mukaan noin joka kolmannelle oululaisista yläkoululaisista on tarjottu alkoholia ja joka neljännelle tupakkaa.

Merkittävä osa nuorista, eli 68–86 prosenttia, ei kuitenkaan osoita lainkaan kiinnostusta kyseisten päihteiden kokeilemiseen. Myös nuuskaan ja kannabikseen suhtauduttiin pääosin kielteisesti, eikä valtaosa nuorista ilmaissut kiinnostustaan päihteiden kokeilemiseen.

Music Against Drugs -iltatapahtumassa musakisan finalistit ja Sana

Oulun kaupungin ja Music Against Drugs ry:n yhteistyössä toteuttama ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus huipentuu ilmaiseen nuorten tapahtumaan perjantaina 7. lokakuuta  kello 17–22 Tapahtumakeskus Tullisalissa, Tyrnäväntie 16.

Ohjelmassa on muun muassa hohtobileet, pakohuone, vr-laseja sekä pelipisteitä. Iltatapahtumassa esiintyvät Oulun nuorten musiikkikilpailun kolme finalistia ja oululainen artisti Sana.

Music Against Drugs -iltatapahtuma on järjestämässä iso joukko yhdistyksen vapaaehtoisia nuoria eri paikkakunnilta sekä oululaisia yläkoululaisia. Tapahtuman itsensä lisäksi myös sen järjestäminen mahdollistaa nuorille uusiin ihmisiin tutustumisen ja yhteisöllisten kokemusten syntymisen.

”Korona esti pitkään yhteisölliset arjen ylittävät kokemukset, jotka ovat meille kaikille tärkeitä. Nyt on hienoa, että tilanne on taas sellainen, että se mahdollistaa tapahtumien järjestämisen. On mahtavaa, että nuoret pääsevät taas yhdessä kokemaan tällaisia arjen ylittäviä mukavia juttuja, päihteettömässä ja turvallisessa ympäristössä”, iloitsee Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto.

Music Against Drugs -päihdekasvatus

Music Against Drugs -päihdekasvatus on yläkouluikäisille suunnattu ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Päihdekasvatus sisältää nuorille suunnattuja kilpailuja, tietovisoja, iltatapahtuman sekä kouluviikon, joka suunnitellaan yhdessä koulujen tukioppilaiden kanssa.

Kouluviikon tavoitteena on koulun yhteisöllisyyden vahvistaminen, kiusaamisen ja ulkopuolisuuden ehkäisy sekä nuorten päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvän tiedon lisääminen. Nuorten kanssa toimiville ammattilaisille kokonaisuus tarjoaa tietoa ja työkaluja nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tueksi.

Kokonaisuuden aikana toteutettavien kyselyiden tavoitteena on tarjota kunnan ja hallinnon edustajille tietoa nuorten hyvinvoinnista sekä tuoda nuorten ääntä esiin heitä koskevan päätöksenteon tueksi.

Oulussa Music Against Drugs -kouluviikkoa vietetään kuluvalla viikolla.

 Lisätietoa: www.musicagainstdrugs.info