Pohjois-Ritaharjun kieliluokalla rohkaistuu puhumaan englantia – pilotti tavoittelee kaksikielistä opetusta muihinkin Oulun kouluihin

Pohjois-Ritaharjun koulun luokanopettajat Petteri Pirttikoski ja Tuomas Marjamaa kehittävät kieliluokkatoimintaa Oulussa. Kuvat: Inka Lohvansuu

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Inka Lohvansuu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Pohjos-Ritaharjun koulun 3DE:n oppilaat ovat aloittaneet tänä syksynä luokassa, jossa englannin opetusta on normaalia enemmän.

Luokanopettajat Tuomas Marjamaa ja Petteri Pirttikoski ovat pohtineet kieliluokan perustamista jo pitkään. Viime vuonna he ottivat yhteyttä Oulun kaupunkiin ja esittivät hankeidean.

“Olin kolme vuotta töissä Arabiemiraateissa ja sieltä palatessani halusin alkaa kehittämään kieliluokkaopetusta Suomessa”, kertoo Tuomas Marjamaa. Petteri Pirttikosken ajatus englannin opetuksen lisäämisestä sai puhtia neljän vuoden työstä Oulun kansainvälisellä koululla.

Oulun kaupunki otti idean avosylin vastaan ja pyysi Marjamaata ja Pirttikoskea luomaan toimintakulttuuria oululaiselle kieliluokkaopetukselle. Kahden kielen polulla -hankkeeseen saatiin mukaan oppilaita oman koulun sisältä ja kaikki halukkaat pääsivät luokalle. Tällä hetkellä luokassa opiskelee 38 oppilasta kahden opettajan kanssa.

Rahoitusta pilottikokeiluun saatiin Opetushallituksen kaksikielisen opetuksen laajentamiseen tarkoitetuista avustuksista. Yhteistyökumppaneina ovat olleet myös mm. Oulun yliopiston Intercultural Teacher Education -koulutusohjelma ja muut suomalaiset kieliluokat.

“Olemme saaneet tukea sekä materiaaleja esimerkiksi kieliluokkien verkostolta ja oman koulun englannin opettajilta. Yhteistyön avulla on helpompi luoda kieliluokan käytänteitä”, kertoo Marjamaa.

Kun lukujärjestyskin on englanniksi, kieltä oppii huomaamattaan.

Äidinkielen osaaminen auttaa

Pohjois-Ritaharjussa 3DE:n oppilaiden koulupäivästä noin neljäsosa opiskellaan englanniksi, sillä se on vähimmäisvaatimus laajamittaisen kaksikielisessä opetuksessa. Kielitaidon karttuessa ja siirryttäessä ylemmille luokille englannin kielen määrä lisääntyy.

“Joka aamu käymme läpi päivän ohjelman englanniksi. Myös kaikissa käytännön asioissa ja arjen toiminnoissa käytetään englantia”, kuvailee Petteri Pirttikoski kolmasluokkalaisten koulupäivää.

Tuomas Marjamaa näkee juuri kolmannen luokan hyvänä aloituksena uuden kielen oppimiselle.

“Tämän ikäisillä on valtava halu oppia ja myös äidinkielen taitoja on harjoiteltu riittävästi. Englannin kieli on meillä väline, jonka avulla opiskellaan.”

Pohjois-Ritaharjun kolmasluokkalaisten kielitaito vaihtelee paljon. Osa oppilaista harjoittelee vasta ja toiset taas ovat sujuvia kielenkäyttäjiä.

“Aikaisempaa taustaa englannin kielestä ei tarvitse täällä olla”, valottaa Pirttikoski. Oppilaiden kielitaito vaihtelee paljon.

Matematiikan kirjat ovat englanninkielisiä, mutta tarvittaessa opettaja auttaa kääntämään tehtävät suomeksi.

Rallienglannillakin tulee ymmärretyksi

Tämänhetkisessä opetussuunnitelmassa ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa kaikilla oppilailla ensimmäisellä luokalla. Oulussa ensimmäisenä vieraana kielenä voi koulun valikoimasta riippuen opiskella englantia, saksaa, ranskaa, espanjaa, ruotsia tai venäjää.

Laajamittainen kaksikielinen opetus on myös kirjattu opetussuunnitelmaan. Tänä syksynä Lintulammen koulussa on alkanut laajamittaisen kaksikielisen opetuksen luokka pohjoissaamen kielellä. Englanninkielisessä kieliluokkaopetuksessa perinteisten kielen oppituntien lisäksi englantia käytetään muissakin oppiaineissa.

“Haluamme oppilaista sujuvia kielenkäyttäjiä. Uusien kielten oppiminen avartaa maailmaa”, kuvailee Petteri Pirttikoski kieliluokan hyötyjä.

Tuomas Marjamaa allekirjoittaa kollegansa väitteen.

“Myös jatko-opiskelu helpottuu, kun on altistunut englannin kielelle paljon”, Marjamaa täydentää.

Kieliluokkaopetuksen yksi keskeisistä tavoitteista on rohkaista oppilaita käyttämään englannin kieltä.

“Oppilaiden kanssa puhuimme siitä, että esimerkiksi parjattu rallienglanti on kuitenkin tarpeeksi hyvää, koska sillä tulee ymmärretyksi”, Petteri Pirttikoski rohkaisee.