Oulussa edistetään yli 50-vuotiaiden opettajien hyvinvointia – eri toimijoiden hanke kestää vuoteen 2026

Jope-hankkeessa kohderyhmänä ovat yli 50-vuotiaat työntekijät ja esihenkilöt, mutta koulujen hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöihin ilman ikärajaa. Kuvituskuva: Mostphotos

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

ODL Liikuntaklinikan, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin yhteinen hanke tähtää parantamaan Oulun perusopetuksen ja lukioiden henkilöstön hyvinvointia, jaksamista ja työyhteisön hyvinvointia. Erityisesti panostetaan yli 50-vuotiaisiin opettajiin.

Jope-hanke on lyhennys sanoista jaksava, osaava ja pystyvä ope. Hankkeen tarkoitus on edistää Oulun kaupungin perusopetuksen ja lukioiden henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista sekä koko työyhteisön hyvinvointia.

Opetushenkilöstön työnkuormitus on lisääntynyt ja opettajat kokevat tutkimusten mukaan stressiä ja väsymystä jopa enemmän kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin.

Opetusalan työalabarometriin osallistuneista 44 prosenttia koki itsensä erittäin tai melko usein poikkeuksellisen väsyneeksi. Lisäksi barometrin mukaan osallistujien työnilo on ollut laskusuunnassa jo pitkään.

Opettajat kokevat kuormitusta

Opettajien työstä palautumista heikentävät muita ammattialoja enemmän muun muassa jatkuvat työn keskeytykset, runsas tietotulva sekä eri tahojen opettajiin kohdistamat ristiriitaiset odotukset. Vanhempia työntekijöitä kuormittavat työssä eri tekijät kuin nuorempia. Opettajien koettu työkyky alkaa usein laskea jo 45 vuoden iässä.

Jope-hankkeessa kohderyhmänä ovat yli 50-vuotiaat työntekijät ja esihenkilöt, mutta koulujen hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria kehitetään ja toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöihin ilman ikärajaa.

Hankkeen aikana kehitetään menetelmiä ja kohderyhmän osaamista työn kuormittavuuden vähentämiseksi, terveellisten elintapojen ja mielenhyvinvoinnin sekä työyhteisön hyvinvointia. Mielekäs työ ja vapaa-aika, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi edistävät työkykyä ja työurien jatkumista sekä elämänlaatua myös eläköitymisen jälkeen.

Keinoja työpäivän aikana

Hankkeen toimenpiteillä lisätään opettajien liikkumista niin työssä kuin vapaa-ajalla, mukautetaan työtä fyysistä toimintakykyä tukevaksi ja edistetään terveyttä tukevaa ravitsemusta, unta ja palautumista.

Eri-ikäiset opettajat hyötyvät erilaisista palautumisen menetelmistä ja eri ajankohtina tehdyistä palautumistoimista. Hankkeen aikana palautumisen edistäminen mahdollistetaan työpäivän aikaisilla tauoilla, vapaa-ajalla ja lomilla.

Jope-hanke on jo aloitettu ja se jatkuu elokuuhun 2026. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja hanketta rahoittavat myös Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy sekä Oulun kaupunki.