Oulun yliopisto ennätysvauhdissa EU-tutkimusrahoituksen saamisessa

Oulun yliopiston tutkimusrahoitus on hyvässä vedossa. EU:lta saatu rahoitus on korvaamaton osa yliopiston tutkimusrahoitusta. Kuva: Oulun yliopisto

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun yliopiston hanke-ehdotuksista rahoitusta on tähän mennessä myönnetty 18 prosentille hakemuksista, mikä on erinomainen osuus kilpaillussa ohjelmassa. Lisäksi pieni osa hakemuksista odottaa vielä arviointia. 

”EU:lta saamamme rahoitus muodostaa korvaamattoman osan yliopiston tutkimusrahoituksesta. Se myös vahvistaa entisestään Oulun yliopiston kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja tutkijoidemme kiinnittymistä eurooppalaiseen tutkimusverkostoon”, sanoo Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi

Konsortiohankkeissa on tyypillisesti useita kymmeniä kansainvälisiä kumppaneita. Niillä edistetään monitieteellistä ja -alaista eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja luodaan ratkaisuja mittaviin globaaleihin haasteisiin.

Digitutkimus etunenässä

Rahoitettujen hankkeiden joukossa korostuvat Oulun yliopiston vahva osaaminen langattomassa tietoliikennetekniikassa ja 6G-tutkimuksessa, sillä 6G Flagship -tutkimusohjelmaan rahoitusta myönnettiin jopa 12 uuteen hankkeeseen. 

”Voimme nyt edetä entistä laajemmalla rintamalla ja luoda kilpailukykyisen eurooppalaisen digitaalisen teollisen ekosysteemin ja tehdä Euroopasta maailman johtajan 6G:ssä”, sanoo professori Ari Pouttu, 6G Flagshipin varajohtaja.

6G:n ja langattoman tietoliikennetekniikan lisäksi Oulun yliopiston koordinoimat hankkeet liittyvät ihmiskeskeiseen digitalisaatioon, organisaatioiden kyberturvallisuuteen, kiertotalouteen ja kestäviin malminetsintämenetelmiin. 

Verrattuna Horizon Europe -ohjelmaa edeltäneeseen Horizon2020-ohjelmaan, rahoitusta on nyt saanut useampi Oulun yliopiston hanke kuin minään aiempana vuonna. Hakemusten korkeatasoisuuteen on osaltaan ollut vaikuttamassa yliopiston tutkimuspalveluissa tehty työ EU-hankevalmisteluprosessin systematisoimiseksi ja tutkijoiden tukeminen hankevalmistelutyössä. 

Horizon Europe eli EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa kaikkiaan 95 miljardilla eurolla vuosina 2021–2027. Horizon Europe -ohjelmalla EU pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta, auttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja parantaa EU:n kilpailukykyä ja kasvua.